TARMO-hanke, KUMINA

ASIAKASRAATI

Käynnistimme huhtikuussa 2016 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen työllisyyden Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on vipuvoimaa-EU-logo.pngasiakasraatitoiminnan. Asiakasraati on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä työllistymiseen liittyvistä palveluista. Asiakasraati on jäsenilleen oiva mahdollisuus vaikuttaa, ehdottaa, antaa palautetta sekä ideoida yhdessä muiden jäsenten kanssa.

Asiakasraati:

  • Käsittelee työllistymiseen liittyviä palveluita
  • Kokoontuu neljä kertaa vuodessa
  • Raadissa on aina mukana kaksi hankkeiden työntekijää: toinen puheenjohtajan ja toinen sihteerin roolissa
  • Raadissa käsiteltävät teemat ja asiat nousevat raatilaisilta itseltään
  • Jokaisesta raatitapaamisesta kootaan muistio
  • Raadissa esille tuotuja asioita hyödynnetään yhdistyksen omien työllistymispalveluiden kehittämisessä, työllisyyspalveluiden kehittämisessä yleensä sekä vaikuttamistyössä.

Esittelydiat raadista tässä.
Asiakasraadin mainos tässä.

Lisätietoa: johanna.seppanen@pksotu.fi, puh. 050 467 0356

Muistiot raatitapaamisista:

Sosionomi-opiskelija Minna Pirhosen laatima opas:
KOHTI ASIAKASRAATIA! Opas asiakasraadin suunnitteluun ja toteutukseen