Blogit

Hybridieläkeläisyys ikääntyvässä Itä-Suomessa

Ketään ei enää yllätä uutinen, että väestö ikääntyy suorastaan kiihkeästi. Esimerkkinä olkoon kotikaupunkini Joensuu, jossa yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Seuraavien 20 vuoden aikana tämä ikäluokka kaksinkertaistuu. Ikääntymisen megatrendi voidaan nähdä – ja usein nähdäänkin – yhteiskunnallisena dystopiana ja inhimillisenä onnettomuutena. Taustalla…

Kumina kuntouttaa

Kuntouttavasta työtoiminnasta kuulee julkisuudessa kaikenlaista. Sitä moititaan ilmaisen työvoiman hyväksikäytöksi, jolla työnantajat korvaavat palkkatyötä. Kuntouttavaa työtoimintaa arvostellaan myös työttömien säilytyspaikaksi, jolla kunta säästää kulujaan. Vaikka näissä väitteissä olisi pieni totuuden siemen, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen kuntouttava työtoiminta voi olla ihmiselle se tärkein askel työllistymis- tai koulutuspolun…

Järjestö-kuntayhteistyön uusi sivu

Koronakriisissä ja kriisin vaikutuksien myötä järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön ja keskinäisen vuoropuhelun merkitytys on kasvanut. Tässä ajassa yhteiselle keskustelulle, hiljaisten signaalien ja yhteiskunnan ilmiöiden havaitsemiselle, esiin nousseiden haasteiden ratkaisemiselle, verkostomaiselle työtavalle ja yhteiskehittämiselle on yhä enenevissä määrin tilausta.  Toivon luomista ja tulevaisuuden visiointia…

Tiedätkö miltä työttömyys tuntuu?

Näin syntyi työllisyyden asiakasraadin podcast Entä jos tehtäisiin työttömyydestä radio-ohjelma, ehdotti yksi meistä Joensuun työllisyyden asiakasraadin jäsenistä reilu vuosi sitten. Nyt ilmaan heitetty ajatus on totta: podcastimme on valmis! Matkan varrelle on mahtunut monia mielenkiintoisia vaiheita. Alkuun mietimme raadissa kaikki yhdessä, mitä teemoja ja kokemuksia…

Jääkö pätevin palkkaamatta?

Työhönvalmennuksessa pohdimme usein asiakkaan kanssa hänen vahvuuksiaan ja heikkouksiaan työntekijänä. Tämähän on yksi työnhaun peruskysymyksistä: hakijan ominaisuuksia ja niihin liittyviä toimintatapoja perustellaan niin hakemuksissa kuin haastatteluissa. Valmennuksessa vahvuuksien tunnistaminen puolestaan antaa suuntaa sille, mitä kohti yhdessä kuljetaan. Se, mikä joskus yllättää asiakkaan, on ymmärrys siitä,…

Ilmapiirin tuuletusta, apuvälineitä ja joustoja – Fyysisesti vammaisten henkilöiden ajatuksia työllistymisen keinoista

Työikäisistä vammaisista ihmisistä on töissä 15–20 prosenttia, eläkkeellä 43 prosenttia sekä eläkkeellä ja joko palkkatyössä tai opiskelemassa noin 10 prosenttia. Työhaluttomuudesta ei ole kyse: vammaiset ihmiset haluavat ja oman arvionsa mukaan kykenevät työelämään. Kuitenkin avoimet työmarkkinat syrjäyttävät vammaisia ihmisiä jo työnhakuvaiheessa rekrytointisyrjinnän vuoksi. Oikeusministeriön Yhdenvertaisuusvaltuutetun…

Ohjausalan opiskelija Tarmoilemassa

Viime kesänä päädyin ensimmäistä kertaa Pohjois-Karjalaan, Joensuuhun. Edessä oli jännittävä päivä pääsykokeineen ja syksyn tullessa avautuivat koulun portit. Oli aika aloittaa ohjausalan maisterivaiheen opinnot Itä-Suomen yliopistossa. Syksyn pimetessä alkoi myös ensimmäinen harjoittelujakso lähestyä ja pohdin kuumeisesti, mistä löytäisin itselleni harjoittelupaikan. Sattumalta päädyin Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen nettisivuille…

En tiennyt pääseväni näin pitkälle teologian avulla

Viime keväänä sain sähköpostiviestin. Viestin lähetti eräs yhdistys, joka tarjosi minulle harjoittelupaikkaa vuoden lopuksi. Yhdistys on verkkosivujensa mukaan ”vakaa ja kuuluva maakunnallinen vaikuttaja”. En edes osannut ajatella, kuinka iso kyseinen yhdistys voisi olla. Enkä osannut aavistaa, mitä se harjoittelu voikaan minulle antaa. Silloin tiesin vain…


Yhdistyksen aiemmat blogikirjoitukset löytyvät täältä: http://pksotu.blogspot.fi/