Blogit

”Kansan harvennushakkuut ovat käynnissä”

Tuupovaaran, Enon ja Rantakylän Velmut-ryhmissä järjestettiin talvella 2024 Tulevaisuuksien työpajat, joissa ikämiehet hahmottelivat tulevaisuuskuvia elämiselle maaseutualueilla. Velmut-ryhmiä organisoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Ikämiehille hyvinvointia kulttuurista (IHKU) -hanke. Rauhallinen ja turvallinen elinympäristö ja luonnon läheisyys tuottavat fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Metsät, vesistöt ja ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet saivat kiitosta…

Suojelurahan puolesta puhujat!

Aprillipäivä ei ole tänä vuonna kaikille hassuttelua ja jekutusta. Silloin astuvat voimaan asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset, jotka tulevat Kelan arvion mukaan koskettamaan jopa puolta miljoonaa ihmistä. Osa heistä joutuu jatkossa turvautumaan perustoimeentulotukeen selvitäkseen tilanteesta. Orpon hallitus kertoo laittavansa näillä sosiaaliturvanleikkauksilla maan taloutta kuntoon. Hallitus voi…

Näkyykö kotoutumisen kaksisuuntaisuus täällä?

Yksi maahan muuttaneiden sujuvan kotoutumisen tekijöistä on aktiivinen osallistuminen omaan kotoutumisprosessiin. Maahan muuttaneiden halu olla osa pohjoiskarjalaista yhteisöä näkyy meidän työssämme esimerkiksi innostuksena päästää mukaan vapaaehtoistoimintaan ja työelämään.   Jokaisen kotoutumisprosessi sujuu eri tavalla. Jotkut sukeltavat kotoutumiseen nopeasti ja syvästi niin, että he oppivat kielen…

Palkkaa ja näköaloja

Pohjois-Karjala, maamme kaunis itäinen osa, tarjoaa upeat luontomaisemat ja vahvan yhteisöllisyyden tunnelman. Saimme myös juuri kuulla, että lehden teettämän kyselyn mukaan täällä asuu Suomen ystävällisimmät ihmiset – hyvä me! Kuitenkin alueen työllisyystilanne on haasteellinen, ja monet pohjoiskarjalaiset joutuvat kamppailemaan työttömyyden kanssa. Tilastojen valossa tiedämme, että…

Valokuvamuistelu syntyi vahingossa ja jalostui menetelmäksi

Useasti hankkeiden arviointi kulkee erillään hankkeen arkipäivästä. Työntekijät ovat tällöin määritelleet valmiiksi, millaisin tavoin palautetta hankkeen toiminnasta kerätään ja arviointia tehdään. Toiminnassa mukana olevat osallistetaan arviointiin valmiin menetelmän kautta. Valmiissa menetelmissä sinänsä ei ole vikaa, niilläkin on oma paikkansa. Kun puhutaan osallisuushankkeesta, voi asian tehdä…

Kertojana Velmu – tarinankerronta

Geronomi-opintojen harjoitteluni Ikäosaamisen kehittäminen toteutui Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksessä, IHKU-hankkeessa. Osana harjoittelua suunnittelin pienimuotoisen kehittämistehtävän, jonka toteutusta käynnistellään hiljalleen. Hankkeen osatoimijat ideoivat kulttuurivartin käynnistämistä osaksi ryhmätoimintaa. Aloitin kirjoittamaan ideapankkia kehittämistehtävän eri vaihtoehdoista. Kertojana Velmu sai alkunsa tarinasta, jonka päähenkilö on 65-vuotias appelsiinipuu. Kulttuurivartin toiminta on osallistujalähtöistä ja…

Järjestöjen rahoituksen leikkaaminen uhkaa kansalaistoiminnan tärkeää roolia 

Järjestöt ovat yhteiskuntamme tärkeitä toimijoita, joiden panos hyvinvoinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä on korvaamaton. Ne tarjoavat tekemistä, apua ja tukea eri ryhmille, toimivat yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja ovat usein ensimmäisiä auttajia kriisitilanteissa. Järjestöjen toiminta ja autonomia ovat riippuvaisia riittävästä rahoituksesta, ja rahoituksen takaamisessa valtion rooli on…

Yhdistystoiminta tuo vipinää kinttuihin ja kulmille

Pohjois-Karjalassa on 3800 eri alojen yhdistystä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys toteuttaa kahden vuoden välein maakunnan yhdistyksille tarkoitetun kyselyn yhdistysten nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Vuonna 2023 kyselyyn vastasi 184 yhdistystä, joista noin puolet toimii paikallisesti, vapaaehtoisvoimin ja pienellä, alle 5000 euron vuosibudjetilla. Toki joukkoon mahtuu myös isoja ammatillisesti…


Yhdistyksen aiemmat blogikirjoitukset löytyvät täältä: http://pksotu.blogspot.fi/