Hankkeet

IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista -hanke

IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista on kaksivuotinen hanke (2023-2024), jossa tuetaan ikämiesten hyvinvointia kulttuurin keinoin.

Kaksin – kohti kaksisuuntaista kotoutumista

Kaksin-hankkeessa edistetään kaksisuuntaista kotoutumista pohjoiskarjalaisissa yhdistyksissä tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan avulla.

KANTO2-hanke

KANTO2 – Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke rohkaisee ja tukee Pohjois-Karjalan maakunnassa toimivia yhdistyksiä edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa.

KATHY-toiminta

KATHY tukee maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena.

KOITTO

Koitto -Järjestötyöllistämisen tukipalveluiden tavoitteena on helpottaa alueen järjestöjen kynnystä palkata työtön työnhakija

KUHINA-hanke

KUHINA – Järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä -hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä sekä Pohjois-Karjalan järjestöt ja alueen muut työnantajat.

OLKA-toiminta

OLKA ®-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja hyvinvointialueella.