Pohjois-Karjalan Järjestökysely

Pohjois-Karjalan järjestökysely 2021

Kahden vuoden välein toteutettavassa Pohjois-Karjalan järjestökyselyssä kartoitetaan yhdistysten toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämistarpeita. Kyselyn vastauksia hyödynnetään yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemisessä, yhdistysten toimintaedellytysten kehittämisessä kunnissa ja maakunnassa sekä Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman päivittämisessä.

Kysely on suunnattu kaikille Pohjois-Karjalassa toimiville yhdistyksille. Vastaattehan 12.2.2021 mennessä. Huom! Yksi vastaus/yhdistys. Kaikkien kyselyyn vastanneiden yhdistysten kesken arvotaan kaksi 100€:n lahjakorttia S- ja K-ryhmien liikkeisiin.

Pohjois-Karjalan järjestökyselyyn 2021 pääset vastaamaan sähköisellä lomakkeella tästä

Voit myös tulostaa kyselylomakkeen, vastata siihen käsin ja postittaa lomakkeen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toimistolle, Rantakatu 23 A, 2.krs, 80100 Joensuu. Merkitse kuoreen viite ”järjestökysely”.

Kyselyn toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Lisätietoja: Anne Pyykkönen, anne.pyykkonen@pksotu.fi, p. 045 117 9340

Järjestökyselyn mainoskuva facebookiin


Pohjois-Karjalan järjestökysely 2019

Pohjois-Karjalan järjestökyselyn 2019 erityisenä teemana oli yhdistysten rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden parantajina. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 251 eri yhdistystä kaikista Pohjois-Karjalan kunnista.

Kyselyn mukaan yhdistysten toiminnalla on merkittävä rooli:

  • pohjoiskarjalaisten yksinäisyyden torjujana
  • yhteisöllisten tilojen rakentajana ja tapahtumien järjestäjänä
  • harrastus- ja virkistystoiminnan järjestäjänä
  • kanavana vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin

Kehittämiskohteita löytyy esimerkiksi vuoropuhelusta kuntien kanssa ja uusien vapaaehtoisten saamisesta mukaan yhdistysten toimintaan.

Yhdistysten toiminta edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä monella tapaa. Järjestötoiminta nähtiin yhdistyksen toimialasta riippumatta sosiaalisena toimintana, jossa korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Yhdistykset ovat paikkoja, joissa voi tavata muita ihmisiä, virkistäytyä, saada vertaistukea sekä harrastaa eri asioita. Yhdistykset tarjoavat myös eri elämätilanteissa oleville ihmisille ohjausta ja neuvontaa sekä vahvistavat ihmisten osallisuutta sekä harjoittavat vaikuttamistoimintaa oman kohderyhmänsä asioissa.

Yhdistysten toiminnan nähtiin vähentävän ihmisten yksinäisyyttä saamalla ihmiset liikkeelle, kokoamalla ihmisiä yhteen erilaisen toiminnan pariin matalalla kynnyksellä, tarjoamalla paikan sosiaaliselle kanssakäymiselle ja ryhmän, johon kuulua sekä antamalla erilaista tukea ja apua ihmisten elämään.

Yhdistysten toiminnan nähtiin edistävän arjen turvallisuutta jakamalla tietoa koulutuksissa ja tilaisuuksissa, antamalla ohjausta ja neuvontaa, lisäämällä yhteisöllisyyttä elinympäristössä, tarjoamalla sosiaalista tukea sekä aktivoimalla ihmisiä ja kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa.

Järjestökyselyssä kysyttiin myös muun muassa järjestöjen tavoittavuuteen, vapaaehtoisten määrään, toimintaedellytyksiin ja järjestöjen keskinäiseen sekä järjestöjen ja kuntien väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita.

Lataa raportti tästä (pdf-tiedosto)

Järjestökyselyn diasarja (pdf-tiedosto)

Infograafi 1 Vastaajat
Infograafi 2 Ihmisten tavoittaminen
Infograafi 3 Palkatut työntekijät
Infograafi 4 Kulut, rahoitus ja toimitilat
Infograafi 5 Järjestöjen ja kuntien yhteistyö
Infograafi 6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pohjois-Karjalan järjestökyselyssä järjestöt kuvailivat omaa toimintaansa hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden parantajina. Alla olevaan kuvagalleriaan olemme poimineet suoria otteita maakunnan järjestöjen kuvauksista omasta toiminnastaan näissä teemoissa: