Kuhina

Kuhina – Järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä -hanke (2024–2026)

Kuhina -Järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä -hankkeen toimenpiteiden avulla

 1. Tarjoamme yksilöllistä tukea työllistymiseen 375 pohjoiskarjalaiselle henkilölle
 2. Vahvistamme järjestöjen työllistämismahdollisuuksia ja teemme nämä näkyväksi työllisyyden ekosysteemissä. Luomme hankkeessa valmennusmallin, jossa palkkatuettu työjakso on osa tavoitteellista yksilöllistä valmennusta kohti pysyvämpää työllistymistä.
 3. Vahvistamme alueen työpaikkojen monimuotoisuutta

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä. Kohderyhmänä ovat myös Pohjois-Karjalan järjestöt ja alueen muut työnantajat.

Kuhina toimii seuraavien kuntien alueella: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä ja Tohmajärvi.

Lataa asiakasesite (pdf-tiedosto)
Ohjaavan tahon esite (pdf-tiedosto)

Kuhina työnhakijoille

Yksilöllistä valmennusta kohti työtä tai koulutusta
Valmennuksessa lähdemme aina liikkeelle sinun tavoitteestasi kohti työtä tai koulutusta” (työhönvalmentaja Saara Kokkonen)

Valmennuksessa etsimme sinulle työtä osaamisen ja työkyvyn mukaan. Saat myös tukea koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseen. Tuemme sinua matkalla kohti pysyvämpää työllistymistä.

Työhönvalmennuksen tavoite
Tavoitteena on nopea työelämään kiinnittyminen ja pysyvämpi työllistyminen. Jos työllistymisen esteenä on koulutuksen puute, voidaan valmennuksessa keskittyä sopivien opintojen etsimiseen ja tarjota tukea opintoihin hakemiseen. Tarjoamme valmennusta kasvokkain asuinpaikkakunnallasi ja etänä.

Tarjoamme tukea, rohkaisua ja ajatusten vaihtoa

 • Lähdemme liikkeelle sinun tilanteestasi ja tavoitteestasi kohti työtä tai koulutusta.
 • Selvitämme osaamistasi, vahvuuksiasi ja toiveitasi työllistymisen ja kouluttautumisen suhteen.
 • Tavoitteena on löytää työkykyä ja osaamista vastaava työtehtävä
 • Maahanmuuttaneille henkilöille tarjoamme valmennusta suomalaiseen työelämään.

Etsimme työtä ja vahvistamme työnhakutaitoja

 • Luomme tai päivitämme työnhakuasiakirjasi.
 • Saat tukea digitaitojen kehittämiseen.
 • Valmentaja auttaa työnantajien yhteydenotoissa.
 • Järjestöjen työkokeilu- ja palkkatukimahdollisuuksia voimme hyödyntää osana polkuasi:
  – Osaamisen kehittäminen, kielitaidon vahvistaminen tai tiedon saaminen työkyvystäsi käytännön työtehtävien kautta.
  – Valmennus jatkuu järjestötyön aikana ja samalla etsimme aktiivisesti reittejä kohti pysyvämpää työllistymistä.

Tuki työllistymiseen, työn aloitukseen ja työssä pysymiseen

 • Työhönvalmentaja tukee sinua ja työnantajaa työnaloituksessa ja tuki jatkuu tarpeen mukaan työjakson aikana.
 • Tavoitteena on, että työt jatkuisivat myös työhönvalmennuksen päättymisen jälkeen.

Kenelle ja miten mukaan?
Pohjoiskarjalaisille työttömille henkilöille, joilla on motivaatio ja halu viedä omaa tilannettaan eteenpäin. Valmennukseen pääset mukaan oman kunnan työllisyyspalveluiden, TE-toimiston tai Kuntakokeilun kautta. Voit ottaa myös itse yhteyttä Kuhinan työhönvalmentajiin. Palvelu käynnistyy tutustumiskäynnin kautta.

Kuhina järjestöille

Tukea työllistämiseen, työtehtävien miettimiseen ja yhteistyöllistämiseen
Napakka ja konkreettinen kokonaisuus, jossa loimme työkokonaisuuksia yhdessä muiden yhdistysten kanssa”, osallistujan palaute Joensuun järjestötreffeistä (01/24)

Välityömarkkinoilla ja järjestöillä on tärkeä osa työllisyyden hoidossa ja työllisyyden ekosysteemissä. Kuhina-hankkeessa nostamme esille järjestöjen työmahdollisuudet. Hankkeessa luomme valmennusmallin, jossa järjestötyöjakso palkkatuella toimii tavoitteellisena väliportaana kohti pysyvämpää työllistymistä.

Kuhinan tuki järjestöille:
• Autamme työmahdollisuuksien miettimisessä
• Rohkaisemme ja innostamme uusia yhdistyksiä työllistämään ja tarjoamme tietoa palkkatukityöllistämisestä
• Tuemme työtehtävien pilkkomisessa Ratko -työn pilkkomisen mallin avulla. Näin luomme uusia tehtävänkuvia järjestöjen tarpeiden pohjalta.
• Tuemme järjestöjen yhteistyöllistämistä

Jos mietitte työllistämistä yksin tai yhdessä toisen järjestön kanssa, niin olettehan yhteyksissä Kuhinan yhdistyskehittäjään. Tulemme mielellämme paikan päälle keskustelemaan työllistämisasioista.

Monimuotoisuuden vahvistaminen

Tukea järjestöille ja muille työnantajille monimuotoisuuden vahvistamiseen.

• Kerromme tukimahdollisuuksista (mm. palkkatuki, osatyökykyisen palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki) ja autamme niiden hyödyntämisessä
• Autamme sopivien työtehtävien miettimisessä ja työtehtävien räätälöinnissä
• Tarjoamme tukea työtehtävien pilkkomiseen ja uusien työkokonaisuuksien kokoamiseen
• Olemme tukena työllistämisen eri vaiheissa ja työsuhteen alussa noin 3 kk yksilöllisen tarpeen mukaan
• Tuemme monimuotoisuuden ja työyhteisöjen vastaanottokyvyn vahvistumista työnantajien tarpeen mukaan (esim. työnantajakohtainen valmennus)


Kuhina – Järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä on Euroopan unionin osarahoittama ESR+-hanke (2024-2026). Lisäksi hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton tulevaisuusrahasto sekä kunnat (Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä ja Tohmajärvi).

Lisätietoa: Projektipäällikkö Hilkka Pirhonen, 050 467 0356

Kuhina – yhteystiedot