Päättyneet hankkeet

Tarmo-hanke 1.1.2019 – 30.6.2021

Hankkeen tavoitteena oli työtä hakevien ihmisten työllistymisen tukeminen, yhdistysten työllistymistä tukevien roolien selkeyttäminen ja työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen ja kokeilu.
Hanke tarjosi työnhakijoille työhönvalmennusta, koulutusta ja työnetsintää työllistymisten tueksi sekä mahdollisuuden osallistua erilaisiin työllistymistä tukeviin lyhyisiin koulutuksiin; yhdistyksille hanke tarjosi koulutuksia ja neuvontaa liittyen työllistymisen tukemiseen sekä mahdollisuuden yhdistystyötehtävien opinnollistamiseen.

Tarmo-hankkeen päätoteuttaja oli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja osatoteuttaja Riveria. Tarmo-hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi, Outokumpu, Ilomantsi, Kitee, Tohmäjärvi, Rääkkylä, Nurmes ja Valtimo, Riveria sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys.

Lue lisää


Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanke

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen/ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (2017-2020) tarkoituksena oli
vahvistaa pohjoiskarjalaisten järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Siun sotessa ja maakunnassa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena kunta- ja maakuntatasolla uudistamalla järjestöasianneuvottelukunnan toimintaa sekä kehittämällä järjestöjen digiosallisuutta ja digiosaamista.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala oli osa Järjestöt mukana muutoksessa -hankekokonaisuutta, johon kuului 17 maakunnallista ja 7 digitalisaatiota tukevaa hanketta. Hankkeet rahoitti STEA Suomi 100 -avustusohjelmasta.

Lue lisää


STYKE-hanke

STYKE – Sytykettä kehittämiseen (2017-2020).

STYKE-hankkeessa keskeisimpänä kohderyhmänä olivat maakunnalliset sosiaali- ja terveysturvayhdistykset, mutta hanke hyödytti laajasti maakuntien yhdistyskenttiä ja toi järjestöjen ääntä mukaan päätöksentekoon.

Lue lisää


Ikaros 2 -hanke

Ikaros 2 -hanke toteutettiin tammi-toukokuussa 2020.

Lue lisää


Ikaros

Ikaros – Ikämiesten arjen osallisuus 2017-2019

Ikaros-hankkeessa edistettiin ikämiesten arjen osallisuutta etsivän työn keinoin. Hankkeella tavoiteltiinn erityisesti niitä iäkkäitä miehiä, jotka kaipaavat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Hanke toteutettiin vuosina 2017-2019. Hanke sai rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahasta.

Lue lisää


Omakielinen yhteisötyö – COOL Community work in own language

Vuonna 2019 kehitimme omakielistä yhteisötyötä omana hankkeenaan.


KAIKU-hanke

KAIKU-hanke oli tarkoitettu:

 • ihmisille, jotka suunnittelivat siirtymistä kuntouttavasta työtoiminnasta opiskeluihin tai työelämään
 • maahanmuuttaneille, jotka tarvitsivat tukea työllistymiseensä
 • turvapaikkaa hakeville, jotka halusivat tutustua suomalaiseen työelämään
 • yhdistyksille, jotka olivat kiinnostuneita tarjoamaan kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä

KAIKU toimi 1.8.2015 – 31.12.2018 Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan alueella.

Lue lisää


KAJO-keskus

KAJO-keskus -hankkeen tavoitteena oli:

 • edistää työhönvalmennuksen ja työetsinnän keinoin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymistä sekä parantaa heidän ammatillista osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksiaan
 • luoda työmahdollisuuksia välityömarkkinoille yhdistyksiin sekä parantaa yhdistyksien tarjoamien työllistymispalveluiden vaikuttavuutta
 • tukea maakunnan yrityksiä työllistämisessä

Lue lisää


Jake-hanke

JAKE – Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke oli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien kumppanuushanke, jolla tähdättiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen järjestö- ja kansalaistoiminnassa. JAKE-hanke toimi Itä-Suomessa (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo) vuosina 2013 – 2018, hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys (nyk.STEA).

Lue lisää


Promeq – New Start Finland

Promeq – New Start Finland -hankkeessa järjestettiin pakolaisten ja heidän kanssaan työtätekevien kohtaamisia ja yhteistä kehittämistä. Viitekehyksenä oli sosiaalinen markkinointi ja suunta työelämään. Hanke oli osa Suomen akatemian strategista rahoitusta ja tehtiin Itä-Suomen yliopiston (Kuopion kampus) kanssa paikallisena pilottina. Hanke toteutettiin vuonna 2017.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta: New Start Finland!


Omakielinen yhteisötyö – COOL Community work in own language

Vuonna 2019 kehitimme omakielistä yhteisötyötä omana hankkeenaan. Lue loppuraportti tästä (Word-dokumentti).
Cool Tools – yhteisötyön työkalut, tools for community work (PowerPoint-dokumentti).


Matalan kynnyksen hyvinvointiasema

Hanke kehitti Rantakylä-Utran hyvinvointiasemaa järjestölähtöisesti. Hankkeen kautta luotiin yhteistyössä hyvinvointiaseman ja alueen järjestötoimijoiden välille uusia toimintakäytäntöjä. Toimintakäytäntöjen kautta:

 • madallettiin alueen asukkaiden kynnystä löytää hyvinvointiasemalta oikein kohdennettuja palveluja
 • ohjattiin hyvinvointiasemalta kävijöitä toimintaryhmiin ja järjestöjen tarjoaman neuvonnan ja tuen pariin sekä
 • etsittiin tapoja löytää pitkään työttömänä olleille alueen asukkaille mielekkäitä ja soveltuvia työllisyystoimia

Hanketta toteutettiin yhteistyössä alueen järjestöjen ja yhteisöjen sekä hyvinvointiaseman työntekijöiden kanssa. Toimintakäytännöt jäivät osaksi hyvinvointiaseman arkea ja niitä hyödynnetään muussa palvelujen kehittämistyössä. Hanke toimi 1.5.2016-30.4.2017. Hanke oli osa Joensuun kaupungin hallinnoimaa Kake-kaupunkikeskustan kehittämishanketta ja sitä rahoittaa ESR.


Polkuja yrityksiin -projekti 2014-2015

Polkuja Yrityksiin -hanke on päättynyt 31.12.2015. Hankkeessa luotuja käytäntöjä jatketaan KAJO -keskus -hankkeessa, joka on saanut työllisyyspoliittisen avustuksen ajalle 1.1.2016 – 31.12.2018. Lisäksi hanketta rahoittavat kuntakumppanit: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Lieksa, Nurmes, Kitee ja Ilomantsi.

Lue lisää


Social services on both sides of the borders

Social services on both sides of the borders was an ENPI-CBC project in years 2013-2014 in Republic of Karelia and North Karelia. North Karelian Society for Social Security developed various low-treshold and community-based service models with lead partner Uteshenie foundation and other partners.

You’ll find at these net-sites:

 • In English: general description of the project
 • In Finnish / suomeksi: Our working plan in Northern Karelia
 • In Russian (coming later in July)
 • Contact information

Read more


oSallisuushanke Salli

oSallisuushanke Salli oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke, jonka päämääränä oli lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä palvelujen kehittämisessä. Salli-hanke toteutettiin vuosina 2011-2014 ja sen toiminta-alueena oli Itä- ja Keski-Suomen KASTE-alue. Hanketta toteutettiin yhdessä Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistysten kanssa.

Lue lisää