KAJO-keskus, KAIKU-hanke, KUMINA

Tukipalvelut yhdistyksille

Kuntouttava työtoiminta
Työkokeilu
Palkkatuella työllistäminen
Koulutuksia
KAJO-tiedotteet

Kuntouttava työtoiminta – yhdistys työtehtävien tarjoajana

Yhdistyksillä on tärkeä rooli kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tarjoajana. Yhdistys voi tarjota matalan kynnyksen työyhteisön sellaiselle henkilölle, joka ei vielä etsi työpaikkaa avoimilta työmarkkinoilta. Kuntouttavan työtehtävien tarjoaminen auttaa ihmistä päivittämään työntekemisen taitoja.

Mitä kuntouttava työtoiminta tarkoittaa?

Kuntouttavan työtoiminnan jaksolla henkilö ei ole työsuhteessa eikä siitä synny kuluja yhdistykselle.
Henkilö voi tehdä työtehtäviä yhtenä-neljänä päivänä viikossa, yleensä neljä tuntia päivässä.
Yhdistys saa ”lisäkädet” eli ihmisen työpanoksen
Työtehtävien tarjoamisesta sovitaan sen kunnan kanssa, missä yhdistys sijaitsee.

KAIKU-hanke tarjoaa yhdistykselle

 • opastusta ja neuvontaa kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tarjoamiseen liittyen
 • apua työtehtävien suunnittelussa ja räätälöinnissä
 • opastusta tarvittavien lomakkeiden täyttämiseen
 • säännöllistä yhteydenpitoa
 • apua mahdollisten pulmatilanteiden ratkaisemiseen.

KAIKU-hankkeen työntekijä tapaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa henkilöä sännöllisesti ja vastaa kokonaisvaltaisesta ohjauksesta.

Monissa kunnissa yhdistykselle maksetaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä rahallinen korvaus. Joensuussa korvaus on 10,09 euron suuruinen (per asiakas/työtoimintapäivä).

Kuntouttavan työtoiminnan yhdistysverkosto

KAIKU-hanke koordinoi verkostoa, jossa kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä tarjoavat yhdistykset kokoavat voimansa yhteen. Tarkoituksena on yhdessä kehittää kuntouttavaan työtoimintaan liittyviä toimintatapoja, jakaa hyviä kokemuksia sekä tuoda julki yhdistysten näkökulmaa teemaan liittyen. Yhdistysverkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille yhdistystoimijoille


Työkokeilu – yhdistys työkokeilupaikkana

Yhdistys voi tarjota työkokeilupaikkaa työttömänä oleville henkilöille ammatinvalinnan tueksi tai osaamisen kartoittamiseksi. Työkokeilun aikana henkilö tutustuu ammattialaan ja työympäristöön käytännön työtehtäviä tehden.

Työkokeilu ei ole työsuhde eikä sen ajalta makseta palkkaa. Yhdistykselle ei aiheudu kuluja työkokeilupaikan tarjoamisesta.

Monelle työttömänä olevalle henkilölle työkokeilupaikat ovat tärkeitä reittejä kohti avoimia työmarkkinoita. Työkokeilu on yleensä te-toimiston kautta haettava jakso.

Työkokeilu voi olla seuraava askel kuntouttavan työtoiminnan jälkeen tai se voi edeltää palkkatukityöjaksoa yhdistyksessä.

Lisätietoa työkokeilusta te-toimiston sivuilta.


Palkkatuella työllistäminen – yhdistys työnantajana

Yhdistyksissä on tarjolla monipuolisia työtehtäviä useilta eri aloilta. Yhdistysten on usein mahdollista räätälöidä työtehtäviä työntekijän osaamisen mukaan. Työn ohessa saattaa olla mahdollista suorittaa osia ammatillisesta tutkinnosta. Yhdistyksistä löytyy myös taitoa kohdata eriliaisia ihmisiä. Näistä syistä yhdistykset ovat tärkeitä toimijoita mm. palkkatukityömahdollisuuksien tarjoajina.

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.
Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen. Palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunut, tai työttömän vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen ja se perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan.

Yhdistyksen palkatessa työntekijän palkkatukea hyödyntäen, yhdistyksestä tulee työnantaja. Työnantajan velvollisuudet ja vastuut koskevat työllistäviä yhdistyksiä mutta niiden hoitamiseen saa apua KAJO-keskuksesta.

KAJO-keskus tarjoaa palkkatuella työllistäville yhdistyksille maksuttomia tukipalveluja työnantajana toimimiseen:

 • Palkkatukityöllistämisen aloittamisen tuki
 • Palkkatukityömahdollisuuden avaaminen TE-toimistoon
 • Palkkatukihakemuksen ja työsopimuksen valmistelu
 • Palkanlaskenta
 • Työllistämislisä- ja työllistämislainahakemusten valmistelu
 • Palkkatukitilitykset TE-toimistoon
 • Palkkoihin liittyvät ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöön (eläke- ja tapaturmavakuutusilmoitukset)
 • Työsuhdeneuvonta ja työnantajana toimimisen tuki

KAJO-keskus- ja KAIKU –hankkeiden kautta palkkatuella työllistettäessä palkkatukijaksoon liittyy aina työntekijälle työajalla tarjottava työhönvalmennus sekä mahdollisuus osallistua erilaisiin lyhytkoulutuksiin ja teemapäiviin työajalla.

Lisätietoa palkkatuella työllistämisestä Jelli -järjestötietopalvelusta ja palkkatuesta TE-toimiston sivuilta.


Koulutuksia yhdistyksille

KAJO-keskus ja KAIKU-hanke järjestävät koulutuksia yhdistyksille työnantajana toimimiseen ja työntekijän ohjaamiseen liittyen.

Tiedotamme koulutuksista facebook- ja nettisivuillamme.


KAJO-tiedotteet

KAJO-tiedote on noin kahden kuukauden välein ilmestyvä uutiskirje KAJO-keskuksen asiakasyhdistyksille. Uutiskirjessä kerrotaan ajankohtaisista työllistämiseen ja työnantajana toimimiseen liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä koulutuksista.

KAJO-tiedote toukokuu 2018

Palkka-aineiston käsittelyaikakalenteri