TARMO-hanke, KUMINA

Tukipalvelut yhdistyksille

Yhdistykset ovat tärkeä yhteistyökumppani työllisyystoiminnassa. Yhdistyskentältä löytyy monipuolisia mahdollisuuksia ja työtehtäviä. Kokemuksesta tiedämme, että työ yhdistyksessä on auttanut monia ihmisiä etenemään työllistymispolullaan kohti työtä tai koulutusta. Kiitos tästä kuuluu yhdistystoimijoille! Työjakso yhdistyskentällä on hieno välivaihe asiakkaalle.

Koitto – Järjestötyöllistämisen tukipalvelut

Tarjoamme yhdistyksille tukipalveluja työllistämiseen. Palvelun tavoitteena on, että mahdollisimman monella yhdistyksellä on mahdollisuus tarjota työtehtäviä joensuulaisille työttömille henkilöille ja toimia työnantajina, vaikka aiempaa osaamista työnantajuudesta ei ole. Työllistävät yhdistykset voivat toimia täysin vapaaehtoisvoimin tai niillä voi olla palkattuja työntekijöitä.

Koitto -Järjestötyöllistämisen tukipalvelun tilaajana on Joensuun kaupunki ja palvelua toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa.

Esite Koitto -palvelusta

Neuvontapalvelu yhdistystyöllistämiseen
Neuvontapalvelu on suunnattu yhdistyksille, jotka harkitsevat palkkatuella työllistämistä tai
työkokeilupaikan tarjoamista sekä yhdistyksille, jotka ovat jo kokeneempia työllistäjiä. Neuvonnasta saa
tietoa palkkatuen ja työkokeilun periaatteista ja edellytyksistä yhdistysten näkökulmasta. Työnantajan
velvoitteet ja hakemusten täyttöön sekä työsopimukseen liittyvät kysymykset voivat olla myös
neuvonnan teemoja.

Yhdistysneuvojat tavoitat ma-pe klo 10-14 p. 050 3105 790 sekä sähköpostitse koitto@pksotu.fi. Osoitteemme on Rantakatu 23 A, 2. krs, Joensuu.

Työmahdollisuudet näkyviin
Palvelu tarjoaa yhdistyksille tukea yhdistyksissä tarjolla olevista työkokeilu- ja
palkkatukimahdollisuuksista tiedottamiseen. Yhdistys voi ilmoittaa avoimesta työkokeilu- ja/tai palkkatukitehtävästä neuvonnan numeroon 050 3105 790 tai sähköpostiin koitto@pksotu.fi. Ennen yhteydenottoa kannattaa miettiä valmiiksi ainakin seuraavia tietoja: työtehtävät, työaika, tarvittava palkkatukiprosentti ja palkan määrä.

Työnantajuuden tuki
Koitto -palvelun kautta tarjoamme maksutonta tukea työnantajuuteen yhdistyksille, jotka työllistävät joensuulaisen työttömän henkilön.

Kuntouttava työtoiminta
Työkokeilu
Palkkatuella työllistäminen

Kuntouttava työtoiminta – yhdistys työtehtävien tarjoajana

Yhdistyksillä on tärkeä rooli kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tarjoajana. Yhdistys voi tarjota matalan kynnyksen työyhteisön sellaiselle henkilölle, joka ei vielä etsi työpaikkaa avoimilta työmarkkinoilta. Kuntouttavan työtehtävien tarjoaminen auttaa ihmistä päivittämään työntekemisen taitoja.

Mitä kuntouttava työtoiminta tarkoittaa?

Kuntouttavan työtoiminnan jaksolla henkilö ei ole työsuhteessa eikä siitä synny kuluja yhdistykselle.
Henkilö voi tehdä työtehtäviä yhtenä-neljänä päivänä viikossa, yleensä neljä tuntia päivässä.
Yhdistys saa ”lisäkädet” eli ihmisen työpanoksen
Työtehtävien tarjoamisesta sovitaan sen kunnan kanssa, missä yhdistys sijaitsee.

Tarjoamme yhdistykselle

 • opastusta ja neuvontaa kuntouttavan työtoiminnan tehtävien tarjoamiseen liittyen
 • apua työtehtävien suunnittelussa ja räätälöinnissä
 • opastusta tarvittavien lomakkeiden täyttämiseen
 • säännöllistä yhteydenpitoa
 • apua mahdollisten pulmatilanteiden ratkaisemiseen.

Valmentajamme tapaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa henkilöä sännöllisesti ja vastaa kokonaisvaltaisesta ohjauksesta.

Monissa kunnissa yhdistykselle maksetaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä rahallinen korvaus. Joensuussa korvaus on 10,09 euron suuruinen (per asiakas/työtoimintapäivä).


Työkokeilu – yhdistys työkokeilupaikkana

Yhdistys voi tarjota työkokeilupaikkaa työttömänä oleville henkilöille ammatinvalinnan tueksi tai osaamisen kartoittamiseksi. Työkokeilun aikana henkilö tutustuu ammattialaan ja työympäristöön käytännön työtehtäviä tehden.

Työkokeilu ei ole työsuhde eikä sen ajalta makseta palkkaa. Yhdistykselle ei aiheudu kuluja työkokeilupaikan tarjoamisesta.

Monelle työttömänä olevalle henkilölle työkokeilupaikat ovat tärkeitä reittejä kohti avoimia työmarkkinoita. Työkokeilu on yleensä te-toimiston kautta haettava jakso.

Työkokeilu voi olla seuraava askel kuntouttavan työtoiminnan jälkeen tai se voi edeltää palkkatukityöjaksoa yhdistyksessä.

Lisätietoa työkokeilusta te-toimiston sivuilta.


Palkkatuella työllistäminen – yhdistys työnantajana

Yhdistyksissä on tarjolla monipuolisia työtehtäviä useilta eri aloilta. Yhdistysten on usein mahdollista räätälöidä työtehtäviä työntekijän osaamisen mukaan. Työn ohessa saattaa olla mahdollista suorittaa osia ammatillisesta tutkinnosta. Yhdistystyöjakson aikana voi käydä näyttämässä osaamistaan siirtotyössä vaikkapa yrityksessä. Yhdistyksistä löytyy myös taitoa kohdata erilaisia ihmisiä. Näistä syistä yhdistykset ovat tärkeitä toimijoita mm. palkkatukityömahdollisuuksien tarjoajina.

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.
Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen. Palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen kaivata päivittämistä tai hänellä voi olla vamma tai sairaus, joka vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä. Palkkatuki on aina harkinnanvarainen ja se perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan.

Yhdistyksen palkatessa työntekijän palkkatukea hyödyntäen, yhdistyksestä tulee työnantaja. Työnantajan velvollisuudet ja vastuut koskevat myös työllistäviä yhdistyksiä. Koitto -palvelu tarjoaa joensuulaisen henkilön palkkatuella työllistäville yhdistyksille maksuttomia tukipalveluja työnantajana toimimiseen, yhdistyksen työllistäessä työnhakija-asiakkaan:

 • Palkkatukityöllistämisen aloittamisen tuki
 • Palkkatukihakemuksen ja työsopimuksen valmistelu
 • Palkanlaskenta
 • Työllistämislisä- ja työllistämislainahakemusten valmistelu
 • Palkkatuen maksatushakemusten teko
 • Palkkoihin liittyvät ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöön (eläke- ja tapaturmavakuutusilmoitukset)
 • Työsuhdeneuvonta ja työnantajana toimimisen tuki

Lisätietoa palkkatuella työllistämisestä Jelli -järjestötietopalvelusta ja palkkatuesta TE-toimiston sivuilta.