Strategia 2021-2025

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on vakaa ja kuuluva maakunnallinen vaikuttaja, kehittäjä ja yhdistäjä, jolla on syvät juuret ja rohkea katse. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ihmisten äänen kuuluminen ja järjestötoiminnan elinvoimaisuus ovat meille tärkeitä.

Toimintamme painopisteet ovat:

 • Osallisuus
  – ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille
  – osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen
 • Järjestöt
  – toimintaedellytysten ja kansalaistoiminnan ja järjestöjen palvelutuotannon edistäminen
  – työllistämisen, viestinnän, monikulttuurisuuden tukeminen
  – järjestöjen ja julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin yhteistyön edistäminen
 • Yhteiskuntapolitiikka
  – alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen
  – muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin vaikuttaminen
  – alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelu