Hallitus

PUHEENJOHTAJA

Pirjo Myyry
puh. 040 570 8733
Toimii Kelan Yhteyskeskuksen johtajana.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

VARAPUHEENJOHTAJA

Toivo Rissanen
puh. 050 5511189
Toimi sosiaalijohtajana ennen eläkkeelle siirtymistään.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@telemail.fi

JÄSENET:

Eeva Jokinen
puh. 050 361 8665
Toimii Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen professorina
etunimi.sukunimi@uef.fi

Arja Jämsén
puh. 044 591 2005
Sähköposti: arjajamsen18@gmail.com

Pauli Tahvanainen
puh. 0500 574 332
Toimii yritysneuvojana Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:ssä
Sähköposti: etunimi.sukunimi@suomi24.fi

Airi Turunen
puh. 040 581 4010
Toimi perusturvajohtajana ennen eläkkeelle siirtymistään.
Sähköposti: etunimisukunimi@live.com

Katja Asikainen
puh. 040 3141324
Työskentelee Kiteen kaupungin työllisyyskoordinaattorina.

Kaija Majoinen
puh. 040 145 2248
Kunnallispolitiikan dosentti
kaija.majoinen@outlook.com

Mervi Kuiri
puh. 050 527 2526
Toiminnanjohtaja, Kotikartanoyhdistys ry
mervi.kuiri@kotikartanoyhdistys.fi

SIHTEERI

Johanna Seppänen
Siltakatu 20 A 11, 80100 Joensuu
puh. 050 4670 356
Toimii Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KAJO-keskuksen kehittämispäällikkönä
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pksotu.fi

TALOUDENHOITAJA

Piia Heikkinen
Siltakatu 20 A 11, 80100 Joensuu
puh. 050 542 2206
Asuu Joensuussa ja toimii taloussuunnittelijana Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pksotu.fi