Valtakunnallinen kehittämistyö

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta on valtakunnallinen toimija, joka edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua. Yhdistyksemme toiminnanjohtaja Sanna Heinonen toimii neuvottelukunnan sihteerinä ja yhteyshenkilönä neuvottelukuntaa koskevissa asioissa.

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET on vuonna 2014 perustettu maakunnallisten sosiaali- ja terveysturvayhdistysten valtakunnallinen yhteenliittymä, joka toimii maakuntien näkökulmasta alueiden näkemyksiä esiin tuoden.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi maakunnissa tehtävää sote-muutostukityötä.