Toiminta pähkinänkuoressa

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan painopisteitä ovat:

Järjestöjen toiminnan tukeminen:
Edistämme järjestöjen toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja viestintää. Rakennamme järjestöjen ja kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä. Tuemme järjestöjen työllistämistä ja monikulttuurisuutta. Järjestämme koulutuksia ja kehitämme vapaaehtoistoimintaa. Tarjoamme kokoontumistiloja vapaaehtoisvoimin toimiville yhdistyksille.

Osallisuuden edistäminen:
Edistämme ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestämme asukasfoorumeita, osallisuusraateja ja keräämme ihmisten kokemuksia julkisten palveluiden kehittämisen tueksi. Edistämme ihmisten työllistymismahdollisuuksia, maahanmuuttaneiden pääsyä mukaan vapaaehtoistoimintaan sekä teemme etsivää ikämiestyötä (Velmut-ryhmät). Tarjoamme digineuvontaa asukkaille eri kohtaamispaikoissa.

Yhteiskuntapolitiikka:
Vaikutamme alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja toimimme myös valtakunnallisissa verkostoissa viedäksemme maakuntien järjestöjen ääntä valtakunnalliseen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan verkkosivuilla, somekanavilla ja yhdistyksen tapahtumissa!