Koulutuksia ja seminaareja

Haluatko eväitä vapaaehtoisena toimimiseen?

Tervetuloa mukaan ARMI-hankkeen ja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n järjestämään koulutukseen. Koulutus järjestetään sekä lähikoulutuksena kohtaamispaikka Ellinkulmassa, että etänä Teamsilla.
Koulutus kestää yhteensä 9 tuntia:

• Lähikoulutus Ellinkulmassa la 12.2.2022, Klo 10-15
• Kaksi etäkoulutusta arki-iltoina (ajankohta sovitaan myöhemmin), 2t kerrallaan

Mahdollisuus osallistua etäkoulutukseen myös Ellinkulmassa, Väyryläntie 1, Juuka.

Pitkään jatkunut poikkeustilanne on lisännyt ihmisten yksinäisyyttä ja eristyneisyyden tunnetta.
Kutsumme vapaaehtoisia mukaan toimimaan rinnalla kulkijoina ja jakamaan mielen hyvinvointia arjessa.
Koulutukseen osallistuminen ja lähimmäisen tukeminen eivät vaadi aiempaa kokemusta tai koulutusta. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Koulutus antaa tietoa arjen tukihenkilönä toimimisesta ja
mielen hyvinvoinnin edistämisestä. Koulutuksen tavoitteena on tarjota keinoja, joilla jokainen
voi toimia vapaaehtoisena voimavarojensa mukaan.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 10.2.2022 mennessä leena.virratvuori@pksotu.fi,
puh. 050 471 7962.

Excel tutuksi! -koulutus 30.11.2021 klo 9-12

Kokoustila Helmi (Rantakatu 23, Joensuu). Osallistu paikan päällä tai etänä (Teams-yhteys).

Koulutuksessa tutustumme Excelin perusominaisuuksiin. Tule opettelemaan tai kertaamaan käteviä, työarkeasi helpottavia Excelin käyttövinkkejä!

Koulutuksen sisältö:
• tietojen kopiointi ja siirtäminen, solujen muotoilu
• taulukoiden lajittelu ja suodattaminen, kaaviot, lukusarjat
• perusfunktioihin (mm. summa, keskiarvo) ja peruslaskukaavoihin tutustuminen, kaavojen kirjoittaminen sekä hyödylliset pikanäppäimet.

Kouluttajana yhdistysneuvoja Heikki Kettunen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Koulutus on suunnattu yhdistystoimijoille. Avoin myös muille kiinnostuneille. Maksuton.

Ilmoittaudu 26.11.mennessä: https://link.webropol.com/s/exceltutuksi

Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja poikkeustilanneviestintä

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/ARMI-hanke tarjoaa yhdistystoimijoille ja kuntien hyte-henkilöstölle koulutuksen:

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota välineitä hankalien sosiaalisten tilanteiden ja ongelmien vuorovaikutukseen sekä poikkeustilanteiden viestintään.

Sisällöt:

 1. Ongelmapuheen ja ratkaisukeskeisen puheen erot.
 2. Vaikeiden tilanteiden ja haastavien ihmistyyppien kohtaaminen.
 3. Rakentava palaute.
 4. Poikkeustilanteiden viestintä organisaation sisällä ja ulkopuolella (onnettomuudet, kuolemantapaukset, toiminnan uudelleenjärjestelyt yms.)

Koulutus toteutetaan etänä, Teams-yhteydellä (linkki lähetetään sähköpostiin)
ma 8.11. klo 17-20 ja ma 15.11. klo 17-20 (yhteensä 6 tuntia)

Koulutuksen toteuttaa Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa 31.10.2021 mennessä:
Leena Virratvuori, p.050 4717962, leena.virratvuori@pksotu.fi

Elämäntilannekriisien ja stressikuormituksen tunnistaminen ja hallinta

ARMI-hanke ja P-K:n mielenterveysseura kriisityön tukena ry tarjoavat
yhdistyksille ja kuntien hyte-toimijoille koulutusta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille välineitä tunnistaa kriisejä, kuormitusta ja avuntarvetta,
lisätä henkilökohtaisia stressinhallinnan taitoja sekä lisätä ongelmissa olevien ihmisten kohtaamisen ja
avun piiriin ohjaamisen taitoja.

Sisällöt:

 1. Kriisissä olevien tunnistaminen, tukeminen ja hoitoonohjaus
 2. Erilaiset kriisit ja niistä selviytyminen
 3. Stressinhallinta ja resilienssitaitojen kehittäminen
 4. Ongelmien puheeksi ottaminen
 5. Auttamisjärjestelmän toimijat ja avun hakeminen

Koulutus toteutetaan etänä, Teams-yhteydellä la 30.10. klo 9-16.
Koulutuksen toteuttaa Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry/ Kimmo Räty.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 22.10. mennessä: leena.virratvuori@pksotu.fi, p. 050 4717962

Etävertaisryhmien ohjaajakoulutus

ARMI-hanke ja Pohjois-Karjalan mielenterveysseura kriisityön tukena ry tarjoavat yhdistystoimijoille hyödyllistä ja ajankohtaista koulutusta:

Koulutuksen tavoitteena on antaa järjestöjen toimijoilla ja ammattilaisille valmiuksia suunnitella, markkinoida ja toteuttaa etävertaisryhmiä verkossa videovälitteisesti.

Sisällöt:

 1. Etävertaisryhmien suunnittelu, osallistujien kerääminen ja sometiedotus
 2. Ryhmätoimintojen toteuttaminen TEAMS alustalla
 3. Etävertaisryhmän ohjaamisen erityispiirteet


Koulutus koostuu kahdesta koulutuskerrasta: 5.10. klo 12-16 ja 12.10. klo 12-16.
Koulutus toteutetaan etänä, Teams-yhteydellä, kouluttajana toimii Kimmo Räty.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 30.9. mennessä: leena.virratvuori@pksotu.fi, p. 050 4717962

Haluatko eväitä vapaaehtoisena toimimiseen?

Tervetuloa mukaan ARMI-hankkeen ja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n järjestämään koulutukseen. Koulutus järjestetään etänä Teamsilla. Järjestämme tarvittaessa yhteisiä koulutustiloja osallistujille. Koulutus kestää yhteensä 12 tuntia (neljä kokoontumiskertaa):

 • 15.9. klo 15:00 – 18:00
 • 22.9. klo 15:00 – 18:00
 • 6.10. klo 15:00 – 18:00
 • 13.10. klo 15:00 – 18:00

Pitkään jatkunut poikkeustilanne on lisännyt ihmisten yksinäisyyttä ja eristyneisyyden tunnetta. Koulutamme vapaaehtoisia toimimaan rinnalla kulkijoina ja tukena mielen hyvinvoinnin edistämiseksi arkiympyröissä.

Koulutukseen osallistuminen ja lähimmäisen tukena toimiminen eivät vaadi aiempaa kokemusta tai koulutustaustaa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Koulutus antaa tietoa arjen tukihenkilönä toimimisesta ja mielen hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi kurssilla käydään läpi toimintakyvyn haasteita sekä keinoja, joilla jokainen voi toimia auttamistyössä voimavarojensa mukaan.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 8.9. mennessä leena.virratvuori@pksotu.fi, puh. 050 471 7962.