Koulutuksia ja seminaareja

KOKEMUSOSAAJA-koulutus käynnistyy 1.9.2020

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry/ TARMO-hanke käynnistää KOKEMUSOSAAJA-koulutuksen 1.9.2020

Koulutuksen kesto: 1.9.2020 – 1.12.2020

Tapaamiset kahden viikon välein, 3 tuntia kerrallaan. Syyslomaviikolla ei tapaamista.

Ensimmäinen tapaaminen 1.9.2020 Klo 17- 20. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutukseen kuuluu myös joitain kotitehtäviä, joihin tulee varata aikaa muutama tunti.

Mikä on Kokemusosaaja?

Kokemusosaaja on henkilö, jolla on kokemusta työttömyydestä ja työllisyyspalveluista. Kokemusosaaja on valmis kertomaan omaa tarinaansa ja jakamaan kokemuksiaan erilaisissa koulutus-, kehittämis- ja vertaistukitilanteissa. Koulutuksen aikana harjoitellaan ja työstetään oman tarinan kertomista sekä kokemuksien hyödyntämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kokemusosaajat ovat eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Työttömyyden kesto voi vaihdella eikä työllistyminen/ työssäolo ole este koulutukseen osallistumiselle.

Mihin Kokemusosaajia tarvitaan?                                                             

 • Palvelujen kehittämiseen, palautteen välittämiseen
 • Koulutustapahtumiin, seminaareihin puheenvuoroja pitämään
 • Vertaistueksi
 • Työpariksi asiakastilanteisiin
 • Ryhmien vetäjiksi, vierailijoiksi ryhmiin
 • Vaikuttamistyöhön
 • Työttömän äänen esiin tuomiseen (mediassa, erilaisissa keskustelutilanteissa)
 • Uusiin avauksiin, joita emme vielä edes osaa kuvitella
 • Työttömyyden teemalla toimivia esikuvia ei ole toistaiseksi löytynyt, joten tarvitaan rohkeita esimerkkejä ja tien raivaajia

Mitä koulutus pitää sisällään?

Koulutukseen valitaan 5-10 osallistujaa. Koulutuksen onnistuminen edellyttää kaikkien sitoutumista ja luottamuksellista ilmapiiriä. Ryhmä työstää yhdessä työskentelyperiaatteet ja pelisäännöt, joita noudatetaan koulutuksen ajan. Katso koulutuksen ohjelma (pdf-tiedosto).

Kouluttajina toimivat P-K sotun/TARMO-hankkeen työhönvalmentaja Mirja Kotivaara ja rekrytointiasiantuntija Leena Virratvuori. Heidän puoleensa voi kääntyä kaikissa koulutukseen tai kokemusosaajana toimimiseen liittyvissä kysymyksissä ja eteen tulevissa pulmissa. Koulutus on kohderyhmältään ja sisällöltään uusi, joten kaikilta vaaditaan jonkin verran heittäytymistä ja seikkailumieltä.

Koulutuksen punaisena lankana kulkee oman tarinan jäsentäminen ja tarinan jakaminen muille. Koulutuksen aikana tarinan jakamista harjoitellaan ja toisten tarinoista voidaan ottaa oppia ja vinkkejä myös omaan työskentelyyn. Koulutuksessa käytetään ulkopuolista kouluttajaa vuorovaikutus /esiintymistaidon opiskeluosiossa (yksi tapaamiskerta).

Koulutuksen aikana tutustutaan yleisellä tasolla maakunnan työllisyyspalveluihin. Tavoitteena on, että osallistujille muodostuu kokonaiskuva olemassa olevasta palvelujärjestelmästä.

Koulutuksen lopuksi järjestetään päätöstilaisuus ja osallistujat saavat todistukset. Koulutetuille kokemusosaajille maksetaan palkkio kokemusosaajatoiminnasta myöhemmin vahvistettavien taksojen mukaisesti. Kokemusosaajia voidaan kutsua mukaan erilaisiin kehittämispäiviin, seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin.         

Koulutukseen haetaan sähköisesti. Haku päättyy 10.8.2020 klo 16. Haastattelut pidetään Joensuussa 13., 14. ja 15.8.2020 PK sotun tiloissa, osoitteessa Rantakatu 23A.  

Hae mukaan KOT-koulutukseen hakemuslomakkeella tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/61A4A1AA163C2B72

Lisätietoja antaa: Leena Virratvuori, p. 050 4717962, leena.virratvuori@pksotu.fi

Lataa koulutusmainos tästä (pdf-tiedosto).

Mobiilivideokoulutus 31.3. ja 6.4. (Peruttu)

Tule harjoittelemaan mobiilivideon tekoa omalla älypuhelimella 31.3. ja 6.4!

Kahden aamupäivän mittaisessa  maksuttomassa koulutuksessa opit suunnittelemaan, toteuttamaan, editoimaan ja tallentamaan oman mobiilivideosi helposti ja nopeasti

Koulutuksessa tutustutaan älypuhelimen videokuvaukseen, maksuttomaan älypuhelimen videoeditointiohjelmaan ja mobiilieditoinnin perusteisiin. Pohditaan missä kaikkialla videoita voidaan käyttää, mitä videon kuvauksessa on hyvä ottaa huomioon. Tutustutaan myös, miten videoita voidaan julkaista esimerkiksi eri somekanaviin

Voit osallistua joko molemmille tai vain toiselle koulutuskerralle.

1.koulutuskerta 31.3. klo 9-12

 • Älypuhelin videokamerana – videokuvauksen hyödyt käyttöön älypuhelimesta
 • Mobiilikuvauksen perusteet: ääni, valo, sommittelu, rajaus, tarina
 • Vinkkejä kuvaamiseen älypuhelimella ja kuvausharjoitus

2.koulutuskerta 6.4. klo 9-12

 • Mobiilivideoeditointiohjelman käyttö
 • Mobiilieditoinnin perusteet: leikkaus, kuvan säädöt, äänen ja musiikin lisääminen
 • Mobiilivideon julkaiseminen (esimerkiksi somekanaviin)
 • Tekijänoikeudet

Kouluttajana kuvaaja/editoija Jonna Tahvanainen, Osuuskunta Mekastamo
Koulutus on ensisijaisesti yhdistystoimijoille. Jos paikkoja jää, avoin muillekin. Kysy lisää!
Ilmoittautumiset 26.3. mennessä: marleena.laakso@pksotu.fi, p. 050 4308535

Tervetuloa!

Rasismista vapaat asiakastilat? Koulutusta työyhteisöille!

Mitä siinä tilanteessa olisi pitänyt tehdä? Rasistinen häirintä yleisissä tiloissa jää usein huomaamatta tai siihen ei puututa. Tilaa meiltä maksuton koulutus!

Järjestämme Moi2020-hankkeessamme rasismiin puuttumisen koulutusta yrityksille ja yhteisöille, joilla on asiakastiloja ja jotka ylläpitävät yleisiä paikkoja.

Taustalla on Joensuun seudun rasisminvastaisessa työryhmässä (järjestöjen ja viranomaisten yhteinen työryhmä) esiin noussut tieto siitä, että osa joensuulaisista kokee rasistista häirintää yleisissä paikoissa kuten esimerkiksi kaupoissa, kahviloissa, odotustiloissa, urheilupaikoissa tai julkisissa kulkuvälineissä. Tiloissa työskentelevät ihmiset eivät aina tunnista rasismia tai osaa puuttua häirintään.

Koulutuksemme tavoitteena on, että rasismin tunnistaminen ja siihen puuttuminen olisi osa kaikkien asiakastiloissa ja yleisissä paikoissa työskentelevien ihmisten perehdytystä. Koulutuksella haluamme tarjota yritysten ja yhteisöjen henkilökunnalle välineitä syrjinnästä vapaiden tilojen perustamiseen ja ylläpitämiseen.

Mitä koulutuksessa tehdään?

Koulutus on neljän tunnin mittainen, ja harjoittelemme yhdessä käytännön esimerkkien ja oikeassa elämässä tapahtuneiden tilanteiden avulla rasismin tunnistamista ja tilanteissa toimimista. Tutustumme syrjinnästä vapaan alueen periaatteisiin ja mietimme niitä omien asiakastilojen näkökulmasta. Käsittelemme koulutuksen aiheita keskustelun ja toiminnallisten harjoitusten avulla.

Kuka voi osallistua? Miten?

Koulutukset on tarkoitettu joensuulaisille ja pohjoiskarjalaisille yrityksille ja yhteisöille, joilla on asiakastiloja tai yleisiä paikkoja. Koulutuksesta on eniten hyötyä, jos koko henkilökunta pääsee osallistumaan koulutukseen. Sopiva osallistujamäärä on noin 10-20 henkilöä. Koulutus on ilmainen.

Voit tilata koulutuksen tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/3C000C77D1514F2F omalle yrityksellesi tai työpaikallesi, jos teillä on osallistujia vähintään kahdeksan. Jos työyhteisösi on tätä pienempi tai olet asiakastilan ainoa työntekijä, voit osallistua koulutukseen yhdessä muiden saman alan ihmisten kanssa. Ota meihin yhteyttä koulutuksesta sopimiseksi!

Missä koulutukset järjestetään?

Järjestämme koulutuksia Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa, ja paikkana voi olla joko yrityksen tai yhteisön omat tilat tai Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen koulutustila Rantakadulla Joensuussa.

Lisätietoja:

yhteisökehittäjä Katri Silvonen
sähköposti: katri.silvonen@pksotu.fi
puhelinnumero: 050-4001491

Palveluntuottajana eteenpäin! -Yhdistys työllistymistä tukevan palvelun tuottajana

TARMO -hanke järjestää koulutuksen työllistymistä tukeville yhdistystoimijoille, jotka ovat kiinnostuneet myymään työllistymistä tukevia palveluita tulevaisuudessa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää yhdistystoimijat siihen, mitä tarkoittaa yleishyödyllisen yhdistystoimijan lähteminen palveluntuottajaksi.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen yhdistystoimijoilla on suunnitelma siitä, miten ne tarjoavat palvelujaan markkinoille joko itsenäisesti tai osana verkostoa. Koulutuksen osallistujien on mahdollista osallistua lisäksi yhdistyskohtaiseen valmennukseen, joka tarjoaa tukea ja tietoa elinkeinotoimintaan lähtemiseen.

Sisältö

 1. Meistäkö palveluntuottaja? (1 pv)
 2. Kuinka tuotteistamme ja hinnoittelemme palvelun? (4 pv)
 3. Tuumasta toimeen ─ suunnitelman laatiminen yhdistyskohtaisesti (1 pv)
 4. Tekisimmekö yhteistyötä? ─ yhteistyön eri muodot (1 pv)
 5. Kuinka onnistumme kilpailutuksessa? (2 pv)
 6. Rohkeasti kohti tulevaa! – näin jatkamme eteenpäin (1 pv)

Koulutus käynnistyy 28.5.2019 ja päättyy toukokuussa 2020. Koulutukseen on mahdollista tulla mukaan vielä elokussa. Koulutus muodostuu 10 koulutuskerrasta. Koulutus järjestetään Joensuussa. Ilmoittautumiset ja lisätietoja Hilkka Pirhonen, hilkka.pirhonen@pksotu.fi, 050 472 7055. Tutustu koulutuksen tarkempaan sisältöön tästä.