Tervetuloa

Yhdistyksen henkilökunta

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on vakaa ja kuuluva maakunnallinen vaikuttaja, kehittäjä ja yhdistäjä, jolla on syvät juuret ja rohkea katse. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ihmisten äänen kuuluminen ja järjestötoiminnan elinvoimaisuus ovat meille tärkeitä. (Strategia 2021-2025). Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan verkkosivuilla, some-kanavilla ja yhdistyksen tapahtumissa!


Yhdistyksen toimiva viestintä -verkkotyöpaja

Miten lähteä suunnittelemaan yhdistyksen viestintää kokonaisuudessaan? Verkkotyöpajassa torstaina 8.9.2022 klo 17–19 saat työkaluja oman yhdistyksen viestinnän suunnitteluun ja kehittämiseen. Työskentelyosuudessa pääset soveltamaan oppimaasi ja miettimään viestintäsuunnitelmaa omalle yhdistyksellesi. Ilmainen verkkotyöpaja on tarkoitettu…

Kuljetuspalvelujen ja vammaispalvelujen asiakkailta myönteistä palautetta ja kehittämiskohteita

Siun sote toteutti yhteistyössä Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa asiakaskyselyn vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista sekä vammaispalvelujen sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta. Asiakaskyselyt postitettiin asiakkaille kotiin ja niihin oli mahdollista vastata myös sähköisesti…

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta. Lakiehdotus kytkeytyy laajemmin rahoitusmalliuudistukseen tähtäävään arpajaislain muuttamiseen, missä muun muassa on valmistelu kumottavaksi laissa tällä hetkellä olevaa, valtionavustuksiin liittyvää erityissääntelyä 1.1.2024…

Yksin ei tarvitse pärjätä

Ajassamme näkyy merkkejä uudesta uhkaavasta kansantaudista, kroonistuneesta yksinäisyydestä. Se ilmenee mm. jatkuvana vaikeutena solmia sosiaalisia suhteita ja pakonomaisena tarpeena pärjätä yksin. Monet merkit viittaavat tähän. Yhä useampi asuu yksin, pandemian myötä sosiaaliset…

Kansalaisyhteiskunnan merkitys ja haasteet

Yliopistonlehtori Teppo Eskelinen Itä-Suomen yliopistosta esitelmöi vuoden 2022 Jäidenlähtöseminaarissa (10.5.2022 Joensuun Pakkahuone) kansalaisyhteiskunnasta. Hänen ja seminaarissa kommenttipuheenvuoron pitäneen Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturin diaesitykset ohessa liitteenä pdf-tiedostoina: Kansalaisyhteiskunnan merkitys ja haasteet, Teppo…