Ihmisen asialla vuodesta 1938

Tervetuloa

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on vakaa ja kuuluva maakunnallinen vaikuttaja, kehittäjä ja yhdistäjä, jolla on syvät juuret ja rohkea katse. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kansalaisten äänen kuuluminen ja järjestötoiminnan elinvoimaisuus ovat meille tärkeitä. (Strategia 2015-2020). Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlaansa. Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan verkkosivuilla, some-kanavilla ja yhdistyksen tapahtumissa!


80 vuotta Ihmisen asialla – yhdistyksen juhlaseminaari 3.10

HUOM! JUHLASEMINAARI ON LOPPUUNVARATTU! Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys täyttää tänä vuonna 80 vuotta! Juhlavuoden päätapahtuma on 3.10 klo 12-16 Joensuussa Kerubin salissa järjestettävä 80 vuotta Ihmisen asialla -juhlaseminaari.  Juhlan pääpuhujina ovat pääjohtaja Elli Aaltonen Kelasta ja toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen Setlementtiliitosta. Mukana ohjelmassa ovat myös  Stean johtaja Kristiina Hannula, johtaja Jaana Pakarinen Vatesista, tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola THL:sta, Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pekka Kuosmanen, johtaja…

Ihmisen asialla – Työttömyyden monet mutkat

Työttömän arki ja sen velvoitteet – niihin olemme törmänneet työssämme Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KAJO-keskus -hankkeessa. Tästä yllättävän monitahoisesta aiheesta teemme seuraavassa muutamia nostoja. Työtöntä edellytetään ottamaan vastaan työtä kuin työtä. Työhön pitäisi lähteä, kun matka osa-aikatyöhön veisi enintään 2 tuntia ja kokoaikatyöhön 3 tuntia päivässä. Ajan lisäksi matkoihin kuluu tietysti rahaa; auton ylläpito- ja korjauskulut tai matkaliput, mikäli julkisia kulkuyhteyksiä on….

TARMO-hankkeelle rahoitusta

Iloksemme olemme saaneet tiedon, että MYR on puoltanut hakemamme TARMO-hankkeen rahoitusta vuosille 2019-2020. TARMO-hankkeessa kehitämme yhdessä eri toimijoiden kanssa keinoja työllistymisen tukemiseksi sekä lisäämme yhdistysten osaamista työllisyyspalvelujen tuottajina. Lisätietoja TARMO-hankkeesta päivitetään sivuillemme syksyn mittaan.        

Pohjois-Karjala hyvin esillä Kuntaliiton järjestöoppaassa

Pohjois-Karjalan kokemukset järjestöyhteistyöstä ja maakunnan hyvät toimintamallit ovat näkyvästi esillä juuri ilmestyneessä Kuntaliiton Järjestöt maakunnan kumppanina -oppaassa. Oppaassa esitellään Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta Jane, paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta -malli ja Miun yhistys -Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma. Oppaaseen on haastateltu useita maakunnan kehittäjiä ja vaikuttajia. Valmisteilla oleva maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus koskettaa koko kansalaisyhteiskuntaa. Erityisen suuri vaikutus sillä on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen…

Syksyn jäsenkirje ilmestynyt

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen jäsentoiminnan tavoitteena on tiedottaa aktiivisesti jäsenistölleen yhdistyksen toiminnasta sekä mahdollistaa jäsenten osallistuminen ja vaikuttaminen yhdistyksen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Jäsenille lähetetään 2-3 kertaa vuodessa yhdistyksen jäsenkirje, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Vähintään kerran vuodessa järjestetään jäsentilaisuus, jossa jäseniltä haetaan evästystä ja ideoita yhdistyksen ajankohtaisiin kehittämisteemoihin. Yhdistyksen jäsenet pääsevät arvioimaan yhdistyksen toimintaa kahden vuoden välein toteutettavalla sähköisellä jäsenkyselyllä. Jäsenet ovat…

Sosiaalitoimistojen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakaspalautekysely

Keräämme asiakaspalautetta Siun soten alueen sosiaalitoimistojen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkailta 3.9.-30.9.2018. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja palaute käsitellään luottamuksellisesti. Sosiaalitoimistojen asiakaspalautekysely toteutetaan Siun soten ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yhteistyönä ja palautetta hyödynnetään sosiaalipalvelujen kehittämisessä. Kyselyn tuloksista laaditaan kooste ja tuloksista tiedotetaan asiakkaille. Voit antaa palautetta: Sähköisellä kyselylomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/EE915973468D3C54.par TAI Paperilomakkeella sosiaalitoimistoissa. Voit myös tulostaa lomakkeen tästä: sosiaalitoimistojen asiakapalautekysely 2018 (pdf) ja palauttaa…

Ihmisen asialla – apua työllistymiseen suomen kielen valmennuksesta

Työskentelen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KAIKU -hankkeessa työhönvalmentajana oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi. Työtäni on tutustua asiakkaaseen ja löytää mahdollisuuksia edetä opintoihin tai palkkatyöhön. Hyvällä motivaatiolla ja innolla tehdä työtä pääsee jo alkuun, mutta useimmiten palkkatyön saavuttamisessa tarvitaan ihan perusasioita, kuten ansioluettelo ja taitoa tehdä hyvä hakemus. Joudumme välillä miettimään myös kinkkisiä tilanteita, kuten sitä, voiko löytää työtä, jos ei osaa kirjoittaa…

Muutimme uusiin tiloihin!

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toimisto ja monikulttuurisuuskeskus Aava muuttivat uusin tiloihin syyskuun alussa. Samoihin tiloihin kanssamme siirtyivät Pohjois-Karjalan Muisti ry ja Jomoni ry. Uusi osoite on  Rantakatu 23 A, 2.krs. Käynti tiloihin Niskakadun puolelta. Tervetuloa tutustumaan!

Osallistumisen kynnyksen tulisi olla mahdollisimman matala

Pohjois-Karjalassa toteutettiin alkukesästä osallisuuskysely. Kyselyllä selvitettiin miten Pohjois-Karjalan asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa. Vastauksista käy ilmi, että osallisuuden kokemusta tukisivat parhaiten ihmisten aito kuuleminen, osallistumisen helppous ja se, että kuulemisella on merkitystä päätöksenteossa. Osallistumiseen toivottiin eri kanavia, pelkät sähköiset kanavat eivät riitä.  Myös järjestöt on hyvä ottaa mukaan osallisuustyöhön, sillä järjestöt tavoittavat toimintansa kautta paljon erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kyselyn…

Yhteistä ymmärrystä rakentamassa

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n toimeksiantona teimme opinnäytetyön, jonka aiheena oli tutkia Siun soten reuna-alueiden mielenterveyskuntoutujien osallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Opinnäytetyössä haastateltiin kahta kuntoutujien ryhmää, joissa oli yhteensä kymmenen henkilöä. Laadullisen opinnäytetyön toteutuksessa kuntoutujilta kerättiin kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista, osallisuudesta palveluihin sekä kehittämisideoita. Haastattelut toteutettiin Bikva-mallin mukaisesti, joka etenee avoimista asiakashaastatteluista työntekijä-, esimies- ja johtotasolle. Alkuperäisen mallin mukaan kaikista haastatteluista kootut palautteet…