Kathy-toiminta

KATHY (Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittäminen) on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoimaa ja STEAn rahoittamaa kehittämistoimintaa.

KATHY tukee maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena.

KATHYN KESKEISIÄ TOIMINTAMUOTOJA:

 • Joensuun Kansalaistalon nettikahvilan ylläpito sekä atk-neuvonta ja -koulutukset Kansalaistalolla
 • Atk-tuki sekä tietotekniikka- ja viestintäkoulutukset maakunnan yhdistyksille
 • Pohjois-Karjalan JELLI-järjestötietopalvelun ylläpito ja sisällöllinen kehittäminen
 • Järjestöjen verkkonäkyvyyden ja tiedottamistoiminnan edistäminen
 • Järjestötoimintaan kiinnittyvä kehittämis- ja verkostoyhteistyö

Yhdistysten tietotekninen tuki

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kathy-toiminta tarjoaa maksutonta tietoteknistä tukea yhdistyksille puhelimitse tai yhdistysten toimipisteissä.

Atk-tuen apua ja neuvoja voi kysyä mm.

 • kohdattaessa ongelmia tietokoneen, käyttöjärjestelmän, internet-yhteyden tai ohjelmiston toimivuudessa.
 • tietoturva-asioissa, jonkin ohjelman, tulostimen tai oheislaitteen asennuksessa
 • tai mihin tahansa tietokoneisiin tai tietotekniikkaan liittyvään kysymykseen

Paikan päällä voidaan antaa pienimuotoista opastusta laitteiden ja ohjelmistojen käytössä. Laajamittaisempia (esimerkiksi useamman työpäivän edellyttäviä) työtehtäviä emme valitettavasti pysty ottamaan vastaan. Puhelimitse ja esimerkiksi yhdistysten toimipisteissä tarjottava atk-tukitoimintamme kattaa Joensuun kaupunkialueen sosiaali – ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset
Lisätietoja: Ville-Matti Nikkonen (etunimi.sukunimi@pksotu.fi)


Jelli-järjestötietopalvelu ja tiedottaminen

Kathy-toiminta ylläpitää ja kehittää Pohjois-Karjalan järjestöjen ja yhdistysten yhteistä järjestötietopalvelu Jelliä.

JELLI.FI kokoaa tietoa Pohjois-Karjalassa toimivista yhdistyksistä ja yhdistysten tarjoamasta toiminnasta, tuesta, tapahtumista, uutisista ja vapaaehtoistehtävistä. Yhdestä osoitteesta asukkaat, yhdistykset ja viranomaiset löytävät helposti oman kotikunnan ja maakunnan alueelta toimivat yhdistykset ja järjestöt

KATHY-toiminta kokoaa järjestöjen ja yhdistysten ajankohtaisia tapahtumia JELLI-tiedottaa-uutiskirjeeseen.


Matalan kynnyksen digineuvonta

KATHY-toiminta tarjoaa Kansalaistalolla maksutonta digineuvontaa tiistaisin ja torstaisin klo 12–14. Tarjolla apua ja opastusta älypuhelimen, tabletin ja tietokoneiden käyttöön. Digineuvojalta saa apua myös muina aikoina. Kansalaistalon nettikahvilassa asiakkaat voivat tarvittaessa pyytää apua tai pienimuotoista opastusta tietokoneen, älypuhelimen ja tabletin käytössä.
Lisätietoja: Toni Ruth, atk-neuvoja, puh. 050 543 0855 (etunimi.sukunimi@pksotu.fi).

Kansalaistalon ATK-kurssit, -koulutukset ja -infot

Kansalaistalolla järjestetään kaikille avoimia atk-koulutuksia ja atk-infoja. Pääosin nämä ovat olleet atk-alkeis- ja peruskursseja, mutta koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan myös muista aiheista kuten kuvankäsittely, sosiaalisen median käyttö, älypuhelimet, tabletit, yms. Tietoa ajankohtaisista koulutuksista: Valtteri Leppänen, digineuvoja, puh. 050 543 0855 (etunimi.sukunimi@pksotu.fi).

Kansalaistalon nettikahvila

Kathy-toiminta ylläpitää Joensuun Kansalaistalolla sijaitsevaa nettikahvilaa. Kansalaistalon nettikahvilassa on kolme tietokonetta, joille voi varata ajan tunniksi kerrallaan. Koneiden käyttö on maksutonta. Käytössä on myös lyhytkäyttökone, joka on tarkoitettu pikaiseen sähköpostin lukemiseen.
Kahvilassa on nopea laajakaistayhteys, työasemissa on Windows 10 -käyttöjärjestelmä ja toimisto-ohjelmistopaketti.
Lisätietoja: Valtteri Leppänen, digineuvoja, puh. 050 543 0855 (etunimi.sukunimi@pksotu.fi).


KATHYn toiminnan tavoitteet

1. Edistää ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä järjestö- ja kansalaisnäkökulman vahvistumista aluekehityksessä

 • Kathy-toiminnan yhteistyö osallisuutta ja hyvinvointia edistävien paikallisten hankkeiden ja verkostojen kanssa
 • Kathy-toiminnan avoimet nettipisteet, atk-tuki ja –koulutukset ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana

2. Vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten osaamista, toimintaedellytyksiä sekä yhteistyötä

 • Toiminnallinen yhteistyö osana työryhmien ja verkostojen toimintaa
 • Kathy-toiminta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja yhdistyksen hankkeiden tukena
 • Järjestöjen osaamisen ja toimintaedellytysten tukeminen tietoteknisen tuen avulla

3. Kehittää yhdistysten viestintää sekä tukea yhdistysten tiedottamistoimintaa ja viestinnällistä osaamista

 • Järjestöjä ja järjestöjen toimintaa tukevien tietojen ja sisältöjen kokoaminen
 • JELLI-järjestötietopalvelun ylläpito ja kehittäminen maakunnallisena järjestöportaalina ja järjestöjen ja eri toimijoiden yhteisenä tiedotusalustana
 • Aktiivinen tiedottaminen järjestöistä ja järjestöjen tiedottamisen ja viestinnän tuki
 • Järjestöjen viestintävalmiuksien ja –osaamisen tuki
 • Yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisverkostojen ja tiedotusportaalien kanssa

  Digitukiverkoston logo


YHTEYSTIEDOT:

Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori
puh. 050 430 8535

 • Yhdistysten viestinnän ja tiedottamisen tuki
 • Jelli-järjestötietopalvelun yllläpito ja kehittäminen

Ville-Matti Nikkonen, it-asiantuntija
puh. 050 378 8527

 • Tietoteknisten ympäristöjen ylläpito ja kehittäminen
 • Järjestöjen atk-tuki

Ari Harakka, viestintäsuunnittelija
puh. 050 351 5895

 • Viestintämateriaalit

Valtteri Leppänen, digineuvoja
puh. 050 5430855
toimipiste: Kansalaistalo, Torikatu 30

 • Atk-ylläpito
 • Atk-neuvonta, koulutus

Anais Pulejo, viestintäassistentti
puh. 044 957 59977