Ihmisen asialla vuodesta 1938

Kathy-toiminta

KATHY (Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittäminen) on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoimaa ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamaa kehittämistoimintaa.

KATHYn tavoitteena on tukea maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena.

KATHYN KESKEISIÄ TOIMINTAMUOTOJA:

 • Joensuun Kansalaistalon nettikahvilan ylläpito sekä atk- neuvonta ja -koulutukset Kansalaistalolla
 • Atk-tuki sekä tietotekniikka- ja viestintäkoulutukset maakunnan yhdistyksille
 • Pohjois-Karjalan JELLI-järjestötietopalvelun ylläpito ja sisällöllinen kehittäminen
 • Järjestöjen verkkonäkyvyyden ja tiedottamistoiminnan edistäminen
 • Järjestötoimintaan kiinnittyvä kehittämis- ja verkostoyhteistyö

Toiminta ja palvelut

Kathy-toiminta tarjoaa maksutonta apua paikan päällä Joensuun seudun sosiaali- ja terveysalan järjestöille atk-ongelmissa.
Atk-tuen apua ja neuvoja voi kysyä mm.

 • kohdattaessa ongelmia tietokoneen, käyttöjärjestelmän, internet-yhteyden tai ohjelmiston toimivuudessa.
 • tietoturva-asioissa, jonkin ohjelman, tulostimen tai oheislaitteen asennuksessa
 • tai mihin tahansa tietokoneisiin tai tietotekniikkaan liittyvään kysymykseen

Paikan päällä voidaan antaa pienimuotoista opastusta laitteiden ja ohjelmistojen käytössä. Laajamittaisempia (esimerkiksi useamman työpäivän edellyttäviä) työtehtäviä emme valitettavasti pysty ottamaan vastaan. Puhelimitse ja esimerkiksi yhdistysten toimipisteissä tarjottava atk-tukitoimintamme kattaa Joensuun kaupunkialueen sosiaali – ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset
Huom! kansalaisille atk-tukea koteihin tarjoavat mm. Korttelinörtit, Ikan atk-apu, Petrin atk-apu


Jelli-järjestötietopalvelu ja tiedottaminen

Kathy-toiminta ylläpitää ja kehittää Pohjois-Karjalan järjestöjen ja yhdistysten yhteistä järjestötietopalvelu Jelliä.

JELLI.FI kokoaa tietoa Pohjois-Karjalassa toimivista yhdistyksistä ja yhdistysten tarjoamasta toiminnasta, tuesta, tapahtumista, uutisista ja vapaaehtoistehtävistä. Yhdestä osoitteesta asukkaat, yhdistykset ja viranomaiset löytävät helposti oman kotikunnan ja maakunnan alueelta toimivat yhdistykset ja järjestöt

KATHY-toiminta kokoaa järjestöjen ja yhdistysten ajankohtaisia tapahtumia JELLI-tiedottaa-uutiskirjeeseen.


Matalan kynnyksen Atk-koulutus ja -neuvonta

Kansalaistalon nettikahvilassa asiakkaat voivat tarvittaessa pyytää apua tai pienimuotoista opastusta tietokoneen, älypuhelimen ja tabletin käytössä, . KATHY toiminta tarjoaa Kansalaistalolla maksutonta atk-neuvontaa tiistaisin klo 12 – 14. Atk-neuvojalta saa apua myös muina aikoina (Yhteystiedot; Joonas Korhonen, atk-neuvoja, puh. 040 470 3800, joonas.korhonen@pksotu.fi)

Kansalaistalon ATK-kurssit, -koulutukset ja -infot

Kansalaistalolla järjestetään kaikille avoimia atk-koulutuksia ja atk-infoja. Pääosin nämä ovat olleet atk-alkeis- ja peruskursseja, mutta koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan myös muista aiheista kuten kuvankäsittely, sosiaalisen median käyttö, älypuhelimet, tabletit, yms. Tietoa ajankohtaisista koulutuksista saa KATHY-toiminnan atk-neuvojalta, puh 040-470 3800, sähköposti: joonas.korhonen@pksotu.fi

Nettikahvila ja atk-tila

Kathy-toiminta ylläpitää ja kehittää Joensuun Kansalaistalolla sijaitsevaa nettikahvilaa ja atk-tilaa. Kansalaistalon nettikahvilassa on viisi tietokonetta, joille voi varata ajan tunniksi kerrallaan. Koneiden käyttö on maksutonta. Käytössä on myös lyhytkäyttökone, joka on tarkoitettu pikaiseen sähköpostin lukemiseen.
Kahvilassa on nopea laajakaistayhteys, työasemissa on Windows 7-käyttöjärjestelmä ja toimisto-ohjelmistopaketti Office 2007 (Word, Excel ja PowerPoint).


KATHYn toiminnan tavoitteet

1. Edistää ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä järjestö- ja kansalaisnäkökulman vahvistumista aluekehityksessä

 • Kathy-toiminnan yhteistyö osallisuutta ja hyvinvointia edistävien paikallisten hankkeiden ja verkostojen kanssa
 • Kathy-toiminnan avoimet nettipisteet, atk-tuki ja –koulutukset ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana

2. Vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten osaamista, toimintaedellytyksiä sekä yhteistyötä

 • Toiminnallinen yhteistyö osana työryhmien ja verkostojen toimintaa
 • Kathy-toiminta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja yhdistyksen hankkeiden tukena
 • Järjestöjen osaamisen ja toimintaedellytysten tukeminen tietoteknisen tuen avulla

3. Kehittää yhdistysten viestintää sekä tukea yhdistysten tiedottamistoimintaa ja viestinnällistä osaamista

 • Järjestöjä ja järjestöjen toimintaa tukevien tietojen ja sisältöjen kokoaminen
 • JELLI-järjestötietopalvelun ylläpito ja kehittäminen maakunnallisena järjestöportaalina ja järjestöjen ja eri toimijoiden yhteisenä tiedotusalustana
 • Aktiivinen tiedottaminen järjestöistä ja järjestöjen tiedottamisen ja viestinnän tuki
 • Järjestöjen viestintävalmiuksien ja –osaamisen tuki
 • Yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisverkostojen ja tiedotusportaalien kanssa

YHTEYSTIEDOT:

Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori
puh. 050 430 8535

 • Jelli-järjestötietopalvelun sisällöllinen kehittäminen
 • Järjestöjen toiminnoista tiedottaminen
 • Järjestöjen näkyvyyden edistäminen erilaisissa asiantuntija- ja palveluportaaleissa
 • Sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen liittyvä verkosto- ja kehittämistyö

Jarkko Rissanen, atk-asiantuntija
puh. 050 378 8527

 • Tietoteknisten ympäristöjen ylläpito ja kehittäminen
 • Järjestöjen atk-tuki

Ari Harakka, atk-assistentti

 

Joonas Korhonen, atk-työntekijä
puh. 040 470 3800
toimipiste: Kansalaistalo, Torikatu 30

 • Atk-ylläpito
 • Atk-neuvonta, koulutus


Järjestöjen tuki