Kathy-toiminta

KATHY (Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittäminen) on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoimaa ja STEAn rahoittamaa kehittämistoimintaa.

KATHY tukee maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena.

Kathyn keskeisiä toimintamuotoja:

 • Digineuvonta Kansalaistalolla ja ikäihmisten kohtaamispaikka Torikievarissa
 • Kansalaistalon nettikahvilan ylläpito ja digi-infot
 • Yhdistysten tietotekninen tuki ja maksuton it-tukipalvelu
 • Viestintä- ja tietotekniikkakoulutukset yhdistyksille
 • Pohjois-Karjalan JELLI-järjestötietopalvelun ylläpito ja sisällöllinen kehittäminen
 • Järjestöjen verkkonäkyvyyden ja tiedottamistoiminnan edistäminen
 • Järjestötoimintaan kiinnittyvä kehittämis- ja verkostoyhteistyö

Yhdistysten maksuton it-tukipalvelu

Mietityttääkö yhdistyksenne tietoturva tai it-asiat? Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kathy-toiminta tarjoaa maksutonta tietoteknistä tukea yhdistyksille puhelimitse, sähköpostitse ja yhdistysten toimipisteissä.

Tukea ja apua voit kysyä kaikenlaisissa tietoteknisissä asioissa, muun muassa:

 • kohdattaessa ongelmia tietokoneen, käyttöjärjestelmän, internet-yhteyden tai ohjelmiston toimivuudessa
 • tietoturva-asioissa, jonkin ohjelman, tulostimen tai oheislaitteen asennuksessa
 • tai mihin tahansa tietokoneisiin tai tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Yhdistyksen toimipisteessä paikan päällä tarjottava tukitoimintamme kattaa Joensuun kaupungin alueen järjestöt ja yhdistykset. Paikan päällä voidaan antaa pienimuotoista opastusta laitteiden ja ohjelmistojen käytössä. Puhelimitse ja sähköpostitse tarjottava tietotekninen tuki kattaa Pohjois-Karjalan alueella toimivat yhdistykset.

Lisätietoja: Ville-Matti Nikkonen, it-asiantuntija (etunimi.sukunimi@pksotu.fi), puh. 050 378 8527.


Jelli-järjestötietopalvelu ja tiedottaminen

Kathy-toiminta ylläpitää ja kehittää Pohjois-Karjalan järjestöjen ja yhdistysten yhteistä järjestötietopalvelu Jelliä.

JELLI.FI kokoaa tietoa Pohjois-Karjalassa toimivista yhdistyksistä ja yhdistysten tarjoamasta toiminnasta, tuesta, tapahtumista, uutisista ja vapaaehtoistehtävistä. Yhdestä osoitteesta asukkaat, yhdistykset ja viranomaiset löytävät helposti oman kotikunnan ja maakunnan alueelta toimivat yhdistykset ja järjestöt

KATHY-toiminta kokoaa järjestöjen ja yhdistysten ajankohtaisia tapahtumia JELLI-tiedottaa-uutiskirjeeseen.


Matalan kynnyksen digineuvonta

KATHY-toiminta tarjoaa maksutonta digineuvontaa tiistaisin ja torstaisin klo 12–14 Kansalaistalolla (Torikatu 30, Joensuu). Perjantaisin klo 12-14 digineuvontaa on tarjolla Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n ikäihmisten kohtaamispaikka Torikievarissa (Suvantokatu 6, Joensuu)

Tarjolla apua ja opastusta älypuhelimen, tabletin ja tietokoneiden käyttöön. Digineuvojalta saa apua myös muina aikoina. Kansalaistalon nettikahvilassa asiakkaat voivat tarvittaessa pyytää apua tai pienimuotoista opastusta tietokoneen, älypuhelimen ja tabletin käytössä.

Lisätietoja: Kimmo Karhu, digineuvoja, puh. 050 543 0855 (etunimi.sukunimi@pksotu.fi).

Digi-infot

Kansalaistalolla ja muissa toimipisteissä järjestetään kaikille avoimia digi-infoja ja pienimuotoisia koulutuksia. Aiheina mm. älypuhelimet, tabletit, tietokoneen peruskäyttö, tietotekniikan perusteet

Kansalaistalon nettikahvila

Kathy-toiminta ylläpitää Joensuun Kansalaistalolla sijaitsevaa nettikahvilaa. Kansalaistalon nettikahvilassa on kolme tietokonetta, joille voi varata ajan tunniksi kerrallaan. Koneiden käyttö on maksutonta. Käytössä on myös lyhytkäyttökone, joka on tarkoitettu pikaiseen sähköpostin lukemiseen.
Kahvilassa on nopea laajakaistayhteys, työasemissa on Windows 10 -käyttöjärjestelmä ja toimisto-ohjelmistopaketti.
Lisätietoja: Kimmo Karhu, digineuvoja, puh. 050 543 0855 (etunimi.sukunimi@pksotu.fi).


KATHYn toiminnan tavoitteet

1. Edistää ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta:

 • Yhteistyö osallisuutta ja hyvinvointia edistävien paikallisten hankkeiden ja verkostojen kanssa
 • Nettikahvila, digineuvonta ja digi-infot hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana

2. Vahvistaa järjestöjen ja yhdistysten osaamista, toimintaedellytyksiä sekä yhteistyötä

 • Toiminnallinen yhteistyö osana työryhmien ja verkostojen toimintaa
 • Kathy-toiminta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja yhdistyksen hankkeiden tukena
 • Järjestöjen osaamisen ja toimintaedellytysten tukeminen tietoteknisen tuen avulla

3. Kehittää yhdistysten viestintää sekä tukea yhdistysten tiedottamistoimintaa ja viestinnällistä osaamista

 • Järjestöjä ja järjestöjen toimintaa tukevien tietojen ja sisältöjen kokoaminen
 • JELLI-järjestötietopalvelun ylläpito ja kehittäminen maakunnallisena järjestöportaalina ja järjestöjen ja eri toimijoiden yhteisenä tiedotusalustana
 • Aktiivinen tiedottaminen järjestöistä ja järjestöjen tiedottamisen ja viestinnän tuki
 • Järjestöjen viestintävalmiuksien ja –osaamisen tuki
 • Yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisverkostojen ja tiedotusportaalien kanssaDigitukiverkoston logo

Yhteystiedot:

Marleena Laakso, viestintäkoordinaattori
puh. 050 430 8535

 • Yhdistysten viestinnän ja tiedottamisen tuki
 • Jelli-järjestötietopalvelun yllläpito ja kehittäminen

Ville-Matti Nikkonen, it-asiantuntija
puh. 050 378 8527

 • Tietoteknisten ympäristöjen ylläpito ja kehittäminen
 • Järjestöjen atk-tuki

Ari Harakka, viestintäsuunnittelija
puh. 050 351 5895

 • Viestintämateriaalit

Kimmo Karhu, digineuvoja

Kimmo Karhu, digineuvoja
puh. 050 5430855
toimipiste: Kansalaistalo, Torikatu 30

 • Atk-ylläpito
 • Atk-neuvonta, koulutus

Eero Karttunen, viestintäassistentti
puh. 046 659 4805