Järjestöt

KATHY

KATHY-toiminnan tavoitteena on tukea maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena.

Lue lisää

JÄRJESTÖ 2.0

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen avulla vahvistetaan järjestöjen roolia kunta- ja maakuntatasolla. Hankkeen avulla tuetaan maakunnan yhdistysten ja asukkaiden digiosallisuutta.

Lue lisää


STYKE

Valtakunnallisessa STYKE -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toimintaa kunkin yhdistyksen toiminnasta, tuen tarpeista ja tilanteesta lähtien sekä vahvistetaan sosiaaliturvayhdistysten yhteistä vaikuttamisverkostoa ja toimintaa.

Lue lisää

JELLI

JELLI.FI-verkkopalvelu on maksuton Pohjois-Karjalan kansalais- ja yhdistys-toiminnan sivusto. Sivustolle kootaan myös muiden toimijoiden ihmisten hyvinvointiin liittyvään Jelli-logo, linkki Jelli-järjestötietopalveluuntoimintaa.