Saavutettavuuden muistilista

Verkkosivujen saavutettavuudessa huomioitavia asioita

Saavutettavuusvaatimuksissa edellytetään, että kaikelle ei-tekstuaaliselle verkkosisällölle tarjotaan tekstivastineet. Toisin sanoen kuvien, videoiden ja äänen sisältämä tieto pitää verkossa esittää myös tekstinä.

Infograafit

”Jos kuva on runsaasti tekstiä ja tietoa sisältävä infografiikka, mieti, onko keskeiset asiat kerrottu myös sivun leipätekstissä. Vaihtoehtoiseen tekstiin kannattaa kirjoittaa infografiikan keskeinen sisältö mahdollisimman tiiviisti, jos sisältöä ei ole avattu muuten verkkosivun tekstissä. Jos sisältö on kerrottu verkkosivun tekstissä, alt-tekstissä voi mainita lyhyesti infograafin aiheen ja että kuvan sisältö löytyy tekstinä sivulta.”
(Suora lainaus saavutettavasti.fi -sivulta.)

Saavutettava PowerPoint

Seminaarien tai koulutuksien jne. puhujille kannattaa antaa etukäteen ohje saavutettavan PowerPointin teosta. Nettisivuille lisättävien PowerPointien tulee olla saavutettavia.

Saavutettavat tiedostot

Videot ja äänitteet

Videot on tekstitettävä 14 vuorokauden kuluessa julkaisusta, jos tekstitystä ei ole jo videossa valmiina. Podcasteille on julkaistava tekstivastine.

Saavutettava some