Opiskelijoille

Teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa harjoittelujaksojen, opinnäytetyöprojektien ja opintojaksojen muodossa. Opiskelijaryhmät ovat myös tervetulleita vierailemaan toimitiloissamme. Karelia Amk:n sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikoista ilmoitamme Jobiili.fi-palvelussa. Mikäli Jobiilin kanssa on ongelmia tai siellä ei harjoittelupaikkojamme näy, voit olla yhteydessä myös suoraan oppilaitosyhteystön yhteyshenkilöön (alla tiedot).

Harjoittelun palautelomake 2024

Ohjeita opiskelijalle

 • Oppilaitosyhteistyön yhteyshenkilönä toimii Anne Pyykkönen, joka koordinoi yhdistyksellä harjoittelussa tai opinnäytetyötä tekemässä olevien opiskelijoiden kokonaisuutta. Yleisissä harjoitteluun tai opinnäytetyöhön liittyvissä asioissa voit kääntyä Annen puoleen:
  kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen, p. 045 117 9340, etunimi.sukunimi@pksotu.fi.
 • Ennen harjoittelua sovitaan tapaaminen, jossa käydään läpi harjoittelun tavoitteet ja tarjolla olevan harjoittelutehtävän soveltuvuus harjoittelun sisällöksi. Tapaamisessa pohditaan, onko harjoittelu oppilaitoksen vaatimuksiin ja opiskelijan toiveisiin sopiva.
 • Harjoitteluista ja opinnäytetöistä laaditaan sopimus opiskelijan, oppilaitoksen ja työnantajan/toimeksiantajan välille. Oppilaitoksella on sopimuspohja, jonka opiskelija toimittaa yhdistykselle. Harjoittelijan sopimuksen ja opinnäytetyön toimeksiannon allekirjoittaa Anne Pyykkönen.
 • Palkallisten harjoittelujen osalta opiskelijan tulee toimittaa avoin hakemus ja CV yhdistykselle. Mikäli hakijoita on useita, hakijat haastatellaan tarjolla olevaan tehtävään ja valinnasta ilmoitetaan hakijoille. Tehtävään valitun kanssa laaditaan harjoittelusopimuksen lisäksi työsopimus.
 • Harjoittelijan/opinnäytetyöntekijän ohjaamisesta vastaa tiimin/hankkeen harjoittelusta vastaava henkilö. Harjoittelun ohjaaja ja opiskelija sopivat harjoittelun tavoitteista ja laativat harjoittelulle suunnitelman. Ohjaaja ja harjoittelija toteuttavat harjoittelun lopussa harjoittelun arvioinnin. Ohjaajan kanssa sovitaan myös harjoitteluun liittyvistä käytännön asioista ja käydään harjoittelun aikana ohjauskeskusteluja.
 • Harjoittelun alussa harjoittelijoille laaditaan perehdytysohjelma. Perehdytyksessä harjoittelija pääsee tutustumaan kaikkiin yhdistyksen hankkeisiin ja toimintoihin.
  Työsuhteessa oleville opiskelijoille (ns. valtionhallinnon harjoittelijat) kuuluvat tietyt työsopimuksen mukaiset edut (poislukien työterveyshuolto, koska opiskelijoilla on käytössään opiskelijaterveydenhuollon palvelut). Työsuhteessa olevat harjoittelijat käyvät luottamusmiehen perehdytyksessä, jossa käydään läpi työsuhteeseen liittyvät käytännön asiat.
 • Harjoittelun lopuksi toivomme, että opiskelija antaisi palautetta harjoittelun toteutumisesta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä. Palautelomake löytyy yhdistyksen verkkosivuilta.
 • Harjoitteluun ja opinnäytetöihin liittyvät yhteystiedot ja ohjeet sekä yhdistyksen toimeksiantona tehdyt opinnäytetyöt löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

Tulostettava ohje opiskelijalle