Yhdistysten työllistymistä tukevan toiminnan kuvauksia

Yhdistysten työllistymistä tukevan toiminnan kuvaukset

Yhdistykset tekevät arvokasta työtä työttömien henkilöiden työllistymisen tukemisessa mm. tarjoamalla työtehtäviä palkkatukityö-, työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan jaksoille. Lisäksi yhdistyksissä on mahdollisuuksia näyttää osaamistaan matalalla kynnyksellä opinnollistetuissa työtehtävissä tai suorittaa ammatillisten tutkinnon osia tai jopa koko tutkintoja.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo -hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut yhdessä yhdistysten kanssa tuoda näkyväksi näitä yhdistysten tarjoamia mahdollisuuksia. Tarmo-hanke järjesti Pohjois-Karjalan kolmella seudulla Toiminta näkyväksi – koulutukset yhdistyksille, jotka tukevat työllistymistä pienimuotoisesti, oman päätehtävänsä ohella. Koulutusten tuotoksina syntyi 15 toiminnankuvausta, jotka löytyvät alta.

Höljäkän Nuorisoseura ry
Joensuun Siniristi ry
Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistys ry
Joensuun Taiteilijaseura ry
Keski-Karjalan Kierrätyskeskusyhdistys ry
Kolin Kotiseutuyhdistys ry
Kontiolahden Työttömät ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto Joensuun yhdistys
Naisten Voimavarayhdistys Kaivo ry
Parempi Arki ry
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
Pohjois-Karjalan Nuoret Kotkat piirijärjestö
Puutyön Taitajat ry
SPR Kontti Joensuu
Utran Asukasyhdistys ry
Valtimon Kehittäjät ry
ViaDia Joensuu ry