KANTO2-hanke

Euroopan unionin rahoittama -logo.

KANTO2-hanke | Yhdistyksille | Koulutukset ja tilaisuudet | Hankehaku | Myönnetyt hankkeet

KANTO2 – Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeessa rohkaistaan ja tuetaan Pohjois-Karjalan maakunnan yhdistyksiä edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa. Hanke koordinoi ja edistää ESR+ 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen -erityislinjan hankeprosesseja ja niihin liittyvää viestintää koko maakunnan alueella. Hankkeen kohderyhminä ovat pohjoiskarjalaiset yhdistykset ja Pohjois-Karjalassa toimintaa toteuttavat yhdistykset.

Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja rahoittajana toimii Euroopan unioni.
Hankeaika on 1.1.2024–31.12.2026.

Hankkeen tavoitteet:

  • Yhdistysten hankeosaamisen vahvistuminen
  • Kansalaistoimijuuden ja kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksien vahvistuminen
  • Sosiaalisen osallisuuden vahvistuminen
  • Välillisesti yhdistysten hakemien ja toteuttamien hankkeiden kautta loppukohderyhmän työ- ja toimintakyvyn parantuminen 
Ajankohtaista:

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) erityistavoite 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen -hankehaku (3/2024) on avoinna 17.6.–27.9.

Tutustu hankehakuilmoitukseen EURA2021-sivulla.


Yhteystiedot:

Teija Sivonen, projektipäällikkö
teija.sivonen@pksotu.fi, puh. 050 501 2724

Ari Harakka, suunnittelija
ari.harakka@pksotu.fi, puh. 050 351 5895