Toiminta

Yhidstyksen toiminnan tavoitteina on:

  • edistää paikallista, maakunnallista ja valtakunnallista vuoropuhelua sosiaali-ja terveyspolitiikassa
  • tukea järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytyksiä
  • vahvistaa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia