Osallisuus

© Ninka Reittu-Kuurila

Osallisuustyö

Osallisuuteen kuuluu ihmisten äänen kuunteleminen ja sen välittäminen eri tasoille ja ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Osallisuuden edistäminen on tärkeä tavoite yhdistyksen kaikessa kehittämistoiminnassa, mutta erityisesti yleistoiminnan resursseilla olemme tiiviisti mukana Siun soten kehittämisessä ja sote-uudistuksessa sekä kuntien kumppanina osallisuuden ja järjestöyhteistyön kehittämisen teemoissa.

Järjestämme erilaisia tilaisuuksia ja työpajoja, toteutamme kyselyjä ja keräämme kokemustietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Toteutamme tilauksesta eri kohderyhmille räätälöityjä osallisuuskoulutuksia ja tuemme kuntia osallisuustyön kehittämisessä. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

toiminnanjohtaja Sanna Heinonen
puh. 045 137 3972
sanna.heinonen@pksotu.fi

kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen
p. 045 117 9340
anne.pyykkonen@pksotu.fi


IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista -hanke

Ihku-logo.

IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista -hankkeessa tuetaan ikämiesten hyvinvointia kulttuurin keinoin. Hankkeen rahoittajana on Sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke on kaksivuotinen (2023-2024) ja sitä hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Pohjois-Karjalan Kansanteatteri Pokka, Karelia Ammattikorkeakoulu ja Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut.

Hankkeen kohderyhmät:

  • Yksin asuvat ja/tai yksinäisyyttä kokevat ikämiehet
  • Maakunnan kulttuuritoimijat
  • Joensuun kaupungin päättäjät (Jns kaupunginvaltuusto, kulttuuri- ja liikuntalautakunta, P-K:n hyvinvointialueen aluevaltuusto)

Lue lisää hankkeesta


Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa -hanke

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on mukana osatoteuttajana ennalta ehkäisevän päihdetyön -hankkeessa. Yhdistyksen tavoitteena ja tehtävänä on lisätä järjestöjen ja kuntalaisten osallisuutta ehkäisevässä päihdetyössä. Konkreettisina toimina mm. koota tietoa järjestöiltä ja asukkailta päihdetilanteen kartoittamiseen, toteuttaa kuntalaisfoorumeita Pakka-mallin käyttöönottoon liittyen sekä osallistaa ja viestiä järjestöille hankkeen toimenpiteistä.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.12.2023. Hankkeen päätoteuttaja on Siun sote ja osatoteuttajia Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys. Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (EU), hanketoimijat sekä mukana olevat 11 Pohjois-Karjalan kuntaa.

Lue lisää hankkeesta


ARMI

ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena -hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa.

ARMI-hanke toteuttaa Mielenterveys pääomana -avustuslinjauksen toimenpidekokonaisuutta 1:
”Lisätään yhteisöllistä hyvinvointia asuinalueilla ja kunnan arkiympäristöissä kehittämällä kunnan hallinnonalojen ja eri yhdyspintojen välisiä toimintatapoja ja erilaisia palvelupolkuja, jotka tähtäävät yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisen toiminnan mahdollistamiseen.”

Lue lisää ARMI-hankkeesta.


Kansalaistalo

Kansalaistalon sisäänkäynti Torikadulla
Joensuun Kansalaistalo on kohtaamispaikka aivan Joensuun keskustassa osoitteessa Torikatu 30. Taloa käyttävät erityisesti järjestöt ja ryhmät kokous-ja kohtaamispaikkanaan, aktiivisia ryhmiä on reilusti yli sata. Kansalaistalon palveluihin kuuluu mm. kansankahvila, matalan kynnyksen kuntosali, nettikahvila, pika-avunvälitys sekä polkuvuorien vuokraus- ja huoltotoiminta. Talon ylläpitäjärjestöinä toimivat Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Soroppi ry.