Osallisuus

© Ninka Reittu-Kuurila

Osallisuustyö

Osallisuuteen kuuluu ihmisten äänen kuunteleminen ja sen välittäminen eri tasoille ja ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Osallisuuden edistäminen on tärkeä tavoite yhdistyksen kaikessa kehittämistoiminnassa, mutta erityisesti yleistoiminnan ja Järjestö 2.0 -hankkeen resursseilla olemme tiiviisti mukana Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksessa, Siun soten kehittämisessä ja kuntien kumppanina osallisuuden ja järjestöyhteistyön kehittämisen teemoissa.

Olemme mukana maakunnan osallisuustyöryhmässä, järjestämme erilaisia tilaisuuksia ja työpajoja, toteutamme kyselyjä ja keräämme kokemustietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Toteutamme tilauksesta eri kohderyhmille räätälöityjä osallisuuskoulutuksia.

Yhteystiedot:

toiminnanjohtaja Elina Pajula
p. 050 558 7460
etunimi.sukunimi@pksotu.fi

kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen
p. 045 117 9340
etunimi.sukunimi@pksotu.fi


Velmu
© Ninka Reittu-Kuurila

Ikaros

Ikaros-hankkeessa edistetään ikämiesten arjen osallisuutta etsivän työn keinoin. Hankkeella tavoitellaan erityisesti niitä iäkkäitä miehiä, jotka kaipaavat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019. Hanke saa rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahasta.


Kansalaistalo

Joensuun Kansalaistalo on kohtaamispaikka aivan Joensuun keskustassa osoitteessa Torikatu 30. Taloa käyttävät erityisesti järjestöt ja ryhmät kokous-ja kohtaamispaikkanaan, aktiivisia ryhmiä on reilusti yli sata. Kansalaistalon palveluihin kuuluu mm. kansankahvila, matalan kynnyksen kuntosali, nettikahvila, pika-avunvälitys sekä polkuvuorien vuokraus- ja huoltotoiminta. Talon ylläpitäjärjestöinä toimivat Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Soroppi ry.