Osallisuus

© Ninka Reittu-Kuurila

Osallisuustyö

Osallisuuteen kuuluu ihmisten äänen kuunteleminen ja sen välittäminen eri tasoille ja ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Osallisuuden edistäminen on tärkeä tavoite yhdistyksen kaikessa kehittämistoiminnassa, mutta erityisesti yleistoiminnan resursseilla olemme tiiviisti mukana Siun soten kehittämisessä ja sote-uudistuksessa sekä kuntien kumppanina osallisuuden ja järjestöyhteistyön kehittämisen teemoissa.

Järjestämme erilaisia tilaisuuksia ja työpajoja, toteutamme kyselyjä ja keräämme kokemustietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Toteutamme tilauksesta eri kohderyhmille räätälöityjä osallisuuskoulutuksia ja tuemme kuntia osallisuustyön kehittämisessä. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

toiminnanjohtaja Sanna Heinonen
puh. 045 137 3972
sanna.heinonen@pksotu.fi

kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen
p. 045 117 9340
anne.pyykkonen@pksotu.fi


IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista -hanke

Ihku-logo.

IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista -hankkeessa tuetaan ikämiesten hyvinvointia kulttuurin keinoin. Hankkeen rahoittajana on Sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke on kaksivuotinen (2023-2024) ja sitä hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Pohjois-Karjalan Kansanteatteri Pokka, Karelia Ammattikorkeakoulu ja Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut.

Hankkeen kohderyhmät:

  • Yksin asuvat ja/tai yksinäisyyttä kokevat ikämiehet
  • Maakunnan kulttuuritoimijat
  • Joensuun kaupungin päättäjät (Jns kaupunginvaltuusto, kulttuuri- ja liikuntalautakunta, P-K:n hyvinvointialueen aluevaltuusto)

Lue lisää hankkeesta


OLKA-toiminta

OLKA-toimintamalli on sairaalan ja järjestöjen kumppanuustoimintamalli. OLKA -toiminta tuo järjestöt entistä näkyvämmin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. OLKAa pilotoidaan myös hyvinvointialueen soteasemilla, jotta toiminnan piiriin saadaan vapaaehtoistoimijoita ja asukkaita kattavammin eri puolilla maakuntaa.

OLKA-toiminnan tavoitteena on:

  • tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa
  • antaa vapaaehtoisille mahdollisuus auttaa, saada uusia ystäviä ja hyvän tekemisen myötä hyvinvointia myös itselleen
  • antaa ammattilaisille tietoa järjestöjen palveluista
  • tarjota järjestöille tapa toimia lähellä potilasta

Lue lisää Pohjois-Karjalan OLKA-toiminnasta.


Kansalaistalon sisäänkäynti Torikadulla

Kansalaistalo

Joensuun Kansalaistalo on kohtaamispaikka aivan Joensuun keskustassa osoitteessa Torikatu 30. Taloa käyttävät erityisesti järjestöt ja ryhmät kokous-ja kohtaamispaikkanaan, aktiivisia ryhmiä on reilusti yli sata. Kansalaistalon palveluihin kuuluu mm. kansankahvila, matalan kynnyksen kuntosali, nettikahvila, pika-avunvälitys sekä polkuvuorien vuokraus- ja huoltotoiminta. Talon ylläpitäjärjestöinä toimivat Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Soroppi ry.