Osallisuus

© Ninka Reittu-Kuurila

Osallisuustyö

Osallisuuteen kuuluu ihmisten äänen kuunteleminen ja sen välittäminen eri tasoille ja ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Osallisuuden edistäminen on tärkeä tavoite yhdistyksen kaikessa kehittämistoiminnassa, mutta erityisesti yleistoiminnan resursseilla olemme tiiviisti mukana Siun soten kehittämisessä ja sote-uudistuksessa sekä kuntien kumppanina osallisuuden ja järjestöyhteistyön kehittämisen teemoissa.

Järjestämme erilaisia tilaisuuksia ja työpajoja, toteutamme kyselyjä ja keräämme kokemustietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Toteutamme tilauksesta eri kohderyhmille räätälöityjä osallisuuskoulutuksia ja tuemme kuntia osallisuustyön kehittämisessä. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

toiminnanjohtaja Elina Pajula
p. 050 558 7460
etunimi.sukunimi@pksotu.fi

kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen
p. 045 117 9340
etunimi.sukunimi@pksotu.fi


ARMI

ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena -hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa.

ARMI-hanke toteuttaa Mielenterveys pääomana -avustuslinjauksen toimenpidekokonaisuutta 1:
”Lisätään yhteisöllistä hyvinvointia asuinalueilla ja kunnan arkiympäristöissä kehittämällä kunnan hallinnonalojen ja eri yhdyspintojen välisiä toimintatapoja ja erilaisia palvelupolkuja, jotka tähtäävät yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisen toiminnan mahdollistamiseen.”

Lue lisää ARMI-hankkeesta.


Kansalaistalo

Kansalaistalon sisäänkäynti TorikadullaJoensuun Kansalaistalo on kohtaamispaikka aivan Joensuun keskustassa osoitteessa Torikatu 30. Taloa käyttävät erityisesti järjestöt ja ryhmät kokous-ja kohtaamispaikkanaan, aktiivisia ryhmiä on reilusti yli sata. Kansalaistalon palveluihin kuuluu mm. kansankahvila, matalan kynnyksen kuntosali, nettikahvila, pika-avunvälitys sekä polkuvuorien vuokraus- ja huoltotoiminta. Talon ylläpitäjärjestöinä toimivat Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Soroppi ry.