Yleistoiminta ja vaikuttaminen

Yhdistyksen toiminnan painopisteitä ovat osallisuus, järjestöt ja yhteiskuntapolitiikka. Vaikutamme näissä teemoissa eri tavoilla alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin esimerkiksi osallistumalla erilaisten verkostojen ja työryhmien toimintaan, kirjoittamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä toimimalla aktiivisesti mediassa. Olemme tiiviisti mukana Siun soten kehittämisessä ja hyvinvointialueuudistuksessa osallisuuden ja järjestöyhteistyön kehittämisen teemoissa.

Teemme myös valtakunnallusta vaikuttamistyötä osallistumalla erilaisten valtakunnallisten verkostojen ja työryhmien toimintaan sekä osallistumalla valtakunnallisiin tapahtumiin.

Osallisuuteen kuuluu ihmisten äänen kuunteleminen ja sen välittäminen eri tasoille ja ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Järjestämme erilaisia foorumeita ja raateja, toteutamme kyselyjä ja keräämme kokemustietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tuemme kansalaistoiminnan eri muotoja ja toimimme ylläpitäjänä Joensuun Kansalaistalossa yhdessä Soroppi ry:n kanssa.

Toteutamme tilauksesta eri kohderyhmille räätälöityjä osallisuuskoulutuksia ja tuemme kuntia asukkaiden osallisuuden edistämisessä ja osallisuustyön kehittämisessä.

Yhteyshenkilöt:


toiminnanjohtaja Elina Pajula
p. 050 558 7460
etunimi.sukunimi@pksotu.fi

kehittämispäällikkö Anne Pyykkönen
p. 045 117 9340
etunimi.sukunimi@pksotu.fi