Yleistoiminta ja vaikuttaminen

Yhdistyksen toiminnan painopisteitä ovat osallisuus, järjestöt ja yhteiskuntapolitiikka. Vaikutamme näissä teemoissa eri tavoilla alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin esimerkiksi osallistumalla erilaisten verkostojen ja työryhmien toimintaan, kirjoittamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä toimimalla aktiivisesti mediassa. Olemme tiiviisti mukana Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun soten kehittämisessä osallisuuden ja järjestöyhteistyön kehittämisen teemoissa.

Teemme myös valtakunnallista vaikuttamistyötä osallistumalla erilaisten valtakunnallisten verkostojen ja työryhmien toimintaan sekä osallistumalla valtakunnallisiin tapahtumiin.

Osallisuuteen kuuluu ihmisten äänen kuunteleminen ja sen välittäminen eri tasoille ja ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Järjestämme erilaisia foorumeita ja raateja, toteutamme kyselyjä ja keräämme kokemustietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tuemme kansalaistoiminnan eri muotoja ja toimimme ylläpitäjänä Joensuun Kansalaistalossa yhdessä Soroppi ry:n kanssa.

Toteutamme tilauksesta eri kohderyhmille räätälöityjä osallisuuskoulutuksia ja tuemme kuntia asukkaiden osallisuuden edistämisessä ja osallisuustyön kehittämisessä.

Yhteyshenkilöt:

Sanna Heinonen
toiminnanjohtaja
puh. 045 137 3972

  • Yhdistyksen toimintojen ja henkilöstön johtaminen

Anne Pyykkönen
kehittämispäällikkö
puh. 045 117 9340

  • Osallisuus
  • Oppilaitosyhteistyö
  • Viestintä
  • Yleinen vaikuttaminen