Ihmisen asialla vuodesta 1938

Opinnäytetyöt

Yhdistyksen toimeksiantona toteutetut opinnäytetyöt ja gradut

2018

Eskelinen, Timi.
Ongelmallinen digitaalinen osallisuus: ikämiesten kokemuksia digitalisaatiosta. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos.

Inkinen Anne; Kosloff, Johanna:
Yhteistä ymmärrystä rakentamassa: Mielenterveyskuntoutujien osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Karelia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Korhonen Sari:
Heti alussahan se aika hyvinhän se onnistu ja asiat aika nopeestiki kulki eteenpäin ja päätökset tehtiin, mut jossain vaiheessa se rupes takkuumaan.” Toimeentulotukiasiakkaiden kokemuksia Kela-siirrosta.  Karelia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lankila, Jaakko.
Asukkaiden osallisuuden rakentaminen Siun sotessa. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos.

2017

Kurki, jani; Romppanen, Laura:
”Olihan mullekki välillä vaikeeta lähtee kottoo, ni kyllä tää nyt on ihan helpottavaa, et on sit jottai.” Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia mielenterveyspalveluista ja heidän näkemyksiään palvelujen kehittämiseen liittyen.Karelia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.