Opinnäytetyöt

Yhdistyksen toimeksiantona toteutetut opinnäytetyöt ja pro gradut

2023

Hiltunen, Sirpa
Riskienhallinta sopimuksella: asiantuntijapalveluita koskevan toimeksiantosopimuksen kehittäminen
Karelia AMK, Liiketalouden tradenomi

2022

Tuukkanen, Riitta
COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian vaikutukset työntekijöiden työhyvinvointiin järjestötyössä
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Huusko, Anu
Yhteisen toiminnan ja yhteisöllisyyden vahvistaminen osana pohjoiskarjalaisia järjestöasiainneuvottelukuntia.
Savonia AMK, Sosiaali-, terveys-, ja liikunta-ala.

2021

Grönholm Jenni ja Jussila Alina,
Pakolaistaistaisten maahanmuuttajien mielenterveyttä tukeva kohtaaminen – Opaslehtinen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Karelia AMK, sairaanhoitajakoulutus

2020

Haakana, Marko:
Kokemuksellisen yksinäisyyden ehkäisy järjestölähtöisesti yli 65-vuotiailla miehillä.
Karelia amk/Ikäosaaminen, sairaanhoitaja YAMK.

Piia Honkanen ja Mari Väänänen:
Kokemuksia elämästä Joensuussa. Videoteos viiden maahanmuuttajan arjen kokemuksista Joensuussa. Karelia-amk/sosiaalialan opinnot.

Karoliina Vallius:
Paperittomia auttavien näkemyksiä Suomen paperittomien tilanteesta. Sisällönanalyysi luonnollisesta aineistosta. Karelia-amk/sosiaalialan opinnot.

2019

Piionniemi Hanna; Rissanen Minna:
Ikämiehiin kohdistuva etsivä vanhustyö Pohjois-Karjalassa – Ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Karelia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

2018

Eskelinen, Timi.
Ongelmallinen digitaalinen osallisuus: ikämiesten kokemuksia digitalisaatiosta. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos.

Inkinen Anne; Kosloff, Johanna:
Yhteistä ymmärrystä rakentamassa: Mielenterveyskuntoutujien osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Karelia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Korhonen Sari:
Heti alussahan se aika hyvinhän se onnistu ja asiat aika nopeestiki kulki eteenpäin ja päätökset tehtiin, mut jossain vaiheessa se rupes takkuumaan.” Toimeentulotukiasiakkaiden kokemuksia Kela-siirrosta.  Karelia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lankila, Jaakko.
Asukkaiden osallisuuden rakentaminen Siun sotessa. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos.

2017

Kurki, jani; Romppanen, Laura:
”Olihan mullekki välillä vaikeeta lähtee kottoo, ni kyllä tää nyt on ihan helpottavaa, et on sit jottai.” Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia mielenterveyspalveluista ja heidän näkemyksiään palvelujen kehittämiseen liittyen. Karelia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Luhtaniemi Matti; Ikonen Mari:
Maahanmuuttajien matka kohti työllistymistä. Karelia ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.