TARMO-hanke, KUMINA

Työllisyys


Tarmo-hankkeen päivystyspuhelinnumeron ja yhteystiedot löydät täältä. Kumina-toiminnan yhteystiedot löydät täältä.

Ajankohtaista I Työtä hakevalle I Tukipalvelut yhdistyksille I Koulutukset yhdistyksille I Tukipalvelut yrityksille I Työllisyystoimijoiden verkostot I Tarmo-hanke 1.1.2019-31.12.2019 I Opinnollistaminen I KUMINA I ASIAKASRAATI I Työllistymistarinoita ja askelia eteenpäin I Työttömien alennukset Pohjois-Karjalan kunnissa I Yhdistysten työllistymistä tukevan toiminnan kuvauksia I Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoita I Tarmo-esittelyvideo


KOKEMUSOSAAJA-koulutus käynnistyy 1.9.2020

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry/ TARMO-hanke käynnistää KOKEMUSOSAAJA-koulutuksen 1.9.2020

Koulutuksen kesto: 1.9.2020 – 1.12.2020

Tapaamiset kahden viikon välein, 3 tuntia kerrallaan. Syyslomaviikolla ei tapaamista.

Ensimmäinen tapaaminen 1.9.2020 Klo 17- 20. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutukseen kuuluu myös joitain kotitehtäviä, joihin tulee varata aikaa muutama tunti.

Mikä on Kokemusosaaja?

Kokemusosaaja on henkilö, jolla on kokemusta työttömyydestä ja työllisyyspalveluista. Kokemusosaaja on valmis kertomaan omaa tarinaansa ja jakamaan kokemuksiaan erilaisissa koulutus-, kehittämis- ja vertaistukitilanteissa. Koulutuksen aikana harjoitellaan ja työstetään oman tarinan kertomista sekä kokemuksien hyödyntämistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kokemusosaajat ovat eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Työttömyyden kesto voi vaihdella eikä työllistyminen/ työssäolo ole este koulutukseen osallistumiselle.

Mihin Kokemusosaajia tarvitaan?                                                             

  • Palvelujen kehittämiseen, palautteen välittämiseen
  • Koulutustapahtumiin, seminaareihin puheenvuoroja pitämään
  • Vertaistueksi
  • Työpariksi asiakastilanteisiin
  • Ryhmien vetäjiksi, vierailijoiksi ryhmiin
  • Vaikuttamistyöhön
  • Työttömän äänen esiin tuomiseen (mediassa, erilaisissa keskustelutilanteissa)
  • Uusiin avauksiin, joita emme vielä edes osaa kuvitella
  • Työttömyyden teemalla toimivia esikuvia ei ole toistaiseksi löytynyt, joten tarvitaan rohkeita esimerkkejä ja tien raivaajia

Mitä koulutus pitää sisällään?

Koulutukseen valitaan 5-10 osallistujaa. Koulutuksen onnistuminen edellyttää kaikkien sitoutumista ja luottamuksellista ilmapiiriä. Ryhmä työstää yhdessä työskentelyperiaatteet ja pelisäännöt, joita noudatetaan koulutuksen ajan. Katso koulutuksen ohjelma tästä.

Kouluttajina toimivat P-K sotun/TARMO-hankkeen työhönvalmentaja Mirja Kotivaara ja rekrytointiasiantuntija Leena Virratvuori. Heidän puoleensa voi kääntyä kaikissa koulutukseen tai kokemusosaajana toimimiseen liittyvissä kysymyksissä ja eteen tulevissa pulmissa. Koulutus on kohderyhmältään ja sisällöltään uusi, joten kaikilta vaaditaan jonkin verran heittäytymistä ja seikkailumieltä.

Koulutuksen punaisena lankana kulkee oman tarinan jäsentäminen ja tarinan jakaminen muille. Koulutuksen aikana tarinan jakamista harjoitellaan ja toisten tarinoista voidaan ottaa oppia ja vinkkejä myös omaan työskentelyyn. Koulutuksessa käytetään ulkopuolista kouluttajaa vuorovaikutus /esiintymistaidon opiskeluosiossa (yksi tapaamiskerta).

Koulutuksen aikana tutustutaan yleisellä tasolla maakunnan työllisyyspalveluihin. Tavoitteena on, että osallistujille muodostuu kokonaiskuva olemassa olevasta palvelujärjestelmästä.

Koulutuksen lopuksi järjestetään päätöstilaisuus ja osallistujat saavat todistukset. Koulutetuille kokemusosaajille maksetaan palkkio kokemusosaajatoiminnasta myöhemmin vahvistettavien taksojen mukaisesti. Kokemusosaajia voidaan kutsua mukaan erilaisiin kehittämispäiviin, seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin.         

Koulutukseen haetaan sähköisesti. Haku päättyy 10.8.2020 klo 16. Haastattelut pidetään Joensuussa 13., 14. ja 15.8.2020 PK sotun tiloissa, osoitteessa Rantakatu 23A.  

Hae mukaan KOT-koulutukseen hakemuslomakkeella tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/61A4A1AA163C2B72

Lisätietoja antaa: Leena Virratvuori, p. 050 4717962, leena.virratvuori@pksotu.fi

Koulutuksen mainos ladattavissa tästä.

Kaikki yhdessä – Osaaminen käyttöön 100 %:sti

Tervetuloa Kaikki yhdessä – Osaaminen käyttöön 100 %:sti -seminaariin tiistaina 29.9.2020 klo 8.30–12.30, Hotelli Kimmeliin, Itäranta 1, Joensuu

Kuulemme ja keskustelemme osaamisen moninaisuudesta ja vahvuuksien merkityksestä työnhaussa. Miksi toinen löytää paikkansa työelämästä helpommin kuin toinen? Mitä voimme tehdä yhdessä, että mahdollisimman monen osaaminen saadaan käyttöön? Tilaisuuteen kutsutaan työnhakijoita, työnantajia, päättäjiä, oppilaitosten henkilöstöä ja työllisyystoimijoita.

Seminaarin aluksi kuulemme puheenvuoron Kaisa Vuoriselta ja kahvien jälkeen dialogikeskusteluun johdattaa Sitran väki.

Ilmoittauduthan 14.9 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/af12a89d-aec8-4276-bd5f-70dfe1c587d8?displayId=Fin2016053

Tarvittaessa seminaari voidaan toteuttaa myös webinaarina.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä seuraavat hankkeet: Tarmo, Tietty, Vauhtia uralle ja Kovat ja se on osa Pohjois-Karjalan työllisyysviikkoja.

Työllisyysviikot 2020 Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan työllisyystoimijat järjestävät viikoilla 39-40 työllisyyden teemaviikot, joiden toteutuksesta vastaavat kunnat, työllisyyshankkeet, TE-toimisto ja Riveria. Pohjois-Karjalassa on innostusta toimia yhdessä ja löytää työnhakijoille työn tekemisen mahdollisuuksia.

Työnhakijan kannattaa pitää toivoa työllistymisen suhteen yllä, sillä työmahdollisuuksia ja palveluja työnetsintään on käytettävissä.

Halumme työllisyysviikoilla nostaa esille työnantajan ja työntekijän kohtaamista erilaisista näkökulmista. Työllistymistarinoita on yhtä monta kuin työnhakijoitakin. Myös työnantajalla on oma tarinansa. Tarjoamme työnhakijoille mahdollisuuksia kohdata työnantajia, jotka etsivät työvoimaa sekä tutustua eri koulutusvaihtoehtoihin. Lisäksi työtä hakevat saavat tietoa työllistymisessä auttavista palveluista. Työnantajille kerromme työllistämiseen liittyvistä tukimahdollisuuksista. Ennen kaikkea haluamme ylläpitää ja luoda toiveikkuutta työnhaussa.

Kaikki yhdessä – osaaminen käyttöön 100 %:sti -seminaari 29.9.2020. Ilmoittautuminen 14.9. mennessä.

Tapahtumien sisällöt vaihtelevat kunnittain. Päivitämme tietoja ohjelman valmistuttua.

Tulossa Säpinää syksyyn webinaari 6.8.2020 –  esillä opiskelumahdollisuuksia ja urasuunnittelupalveluja. Tapahtuman järjestää Luotsi-hanke, Karelia-amk, UEF, Riveria, TE-toimisto ja Ohjaamo.

Riveriassa työllisyysteeman hengessä järjestetään syyslukukaudella työelämä- ja jatko-opintopäiviä eri opintoaloilla ja koulutusyksiköissä Joensuun kampuksilla. Riverian työelämäpäivistä tarkemmin:
https://www.riveria.fi/ajankohtaista/tulevaisuuden-duuni/

Työllisyysviikkoihin linkittyvät tapahtumat tunnistaa seuraavista logoista:

Kysely palveluja tuottaville yhdistyksille

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hanke ja Sociala Oy:n Yhteisen hyvä alusta -hanke lähestyvät kaikkia palveluja tuottavia yhdistyksiä Pohjois-Karjalassa tärkeällä asialla:

Tiedetään, että yhdistysten palvelutuotanto jää usein vähälle huomiolle, vaikka se muodostaa merkittävän osan Suomen sote-palveluiden tuotannosta. Haluamme kerätä tämän kyselyn kautta tietoa siitä, kuinka moni yhdistystoimija Pohjois-Karjalassa toimii palveluiden tuottajina. Järjestötietopalvelu Jelliin on koottu kattavasti tietoa yleishyödyllisistä yhdistyksistä, mutta palveluja tuottavista yhdistyksistä ei vastaavaa koontia Pohjois-Karjalan osalta ole.

Pohjois-Karjala toimii nyt tärkeänä pilottimaakuntana. Oheisen kyselyn kautta kerätyt tiedot palveluja tuottavista yhdistyksistä kootaan yhteen Socialan digitaaliselle alustalle. Mitään tietoja ei julkaista ilman kunkin toimijan erillistä suostumusta. Tietoja käytetään tässä vaiheessa Yhteisen hyvän alustan kehittämiseen. Kuvaamalla palveluita oheisella lomakkeella, pystymme testaamaan Yhteisen hyvän alustan toiminnallisuuksia. Osallistumalla kehittämiseen, saat ajankohtaista tietoa alustan kehittämisestä ja palveluiden järjestäjien kanssa etenevästä maakunnallisesta kehitystyöstä.

Olisi hienoa, jos voisitte vastata kyselyymme. Kysely on avoinna 22.5.2020 saakka ja sen vastaamiseen menee noin 15 minuuttia.

https://forms.gle/Th8M56ydLZaqDdCS9

Annamme mielellämme lisätietoja!

Johanna Seppänen
projektipäällikkö
puh. 050 467 0356
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/ Tarmo-hanke

Hanna Hauta-aho
puh. 040 501 8751                                              
hankepäällikkö                                              
Alustapalvelu Sociala Oy                                  

Mikä Yhteisen hyvän alusta?
– Sociala Oy kehittää digitaalista alustaa, jonka kautta monimuotoinen järjestöjen palvelutuotanto tarjotaan palveluiden käyttäjille (esim. kunnat ja maakunnat).
– Socialan toimintamallissa järjestöjen uudenlaisella yhteistyöllä lisätään asiakasarvoa ja vaikuttavuutta.
– Yhteisen hyvän alustalla järjestöt voivat markkinoida palveluitaan ja toimintaansa yhdessä, sekä rakentaa yhteistä liiketoimintaa vahvistavaa kumppanuutta.

Mikä Sociala?
– Alustapalvelu Sociala on syntynyt tarpeesta tukea järjestötaustaista, arvopohjaista sote-palvelutuotantoa.
– Sociala kokoaa palveluntuottajat yhteen, vahvistaakseen järjestöjen osaamista, innovaatio- ja kilpailukykyä sekä muutostilanteiden parempaa hallintaa.
– Sociala kokoaa konsortioita, toimii palveluiden integraattorina ja mahdollistaa järjestöjen palvelutuotannon myös tulevaisuudessa.
– Sociala ei tuota itse palveluja, vaan rakentaa järjestöille alustan, jonka avulla palvelut järjestetään ja tuodaan asiakkaan saataville.
– Sote- ja työllisyyspalveluiden rinnalla Sociala edistää kansalaistoimintaa, vertaistukea, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
– Socialan osakkaina on 22 suomalaista järjestöä. Osakkaaksi voivat liittyä yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat ja järjestöjen omistamat yritykset.


Meillä tapahtunutta