Polkuja yrityksiin -projekti 2014-2015

Polkuja Yrityksiin -hanke on päättyi 31.12.2015. Hankkeessa luotuja käytäntöjä jatketaan KAJO -keskus -hankkeessa, joka on saanut työllisyyspoliittisen avustuksen ajalle 1.1.2016 – 31.12.2018. Lisäksi hanketta rahoittavat kuntakumppanit: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Lieksa, Nurmes, Kitee ja Ilomantsi.

Projekti tuki työnhakijoita työnetsinnässä sekä koulutus- ja oppisopimusasioissa. Yrittäjiä projekti auttoi palkkatuki- ja työllistämisasioissa. Lisäksi projekti koordinoi ja kehitti eri organisaatioissa työskentelevien työnetsijöiden välistä yhteistyötä.

Kohderyhmänä olivat työnhakijat,

 • joilla oli oikeus palkkatukeen (30, 40 tai 50 %:nen tuki) sekä
 • nuoret ammattikoulutetut työnhakijat ja
 • osatyökykyiset työnhakijat, joilla yritystyö oli seuraava askel

Hanke toimi yhteistyössä yritysten, työllisyyshankkeiden, oppilaitosten ja työhallinnon kanssa.


Toiminta ja tavoitteet

Polkuja Yrityksiin 2014-2015 -projektin päätavoitteena oli löytää työttömälle työnhakijalle työtä yrityksestä. Tavoitteena oli myös olla asiantuntijana hankekentän yritystyöllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Projektin asiakkuudessa voi olla vuosittain 100 henkilöä, joista Joensuun seudulta 60 ja muualta maakunnasta 40 henkilöä. Määrällisenä tavoitteena oli löytää 50 asiakkaalle yritystyö tai koulutuspolku. Asiakasohjautuminen projektiin tapahtui työllisyyshankkeista ja TE-hallinnosta.

Edistää kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille

Etsimällä aktiivisesti työpaikkoja yrityksistä
Tukemalla työnhakijoita työnhakuun liittyvien asiapapereiden teossa, sähköisten työnhakukanavien käytössä ja työnantajan kohtaamisessa
Tukemalla palkkatukityöllistettyjen sijoittumista työllisyysprojekteista yrityksiin
Tukemalla yrityksiin palkkatuella työllistyneitä henkilöitä
Ohjaamalla koulutukseen
Ohjaamalla muihin palveluihin, jotka edistävät asiakkaan työllistymistä tai hänen hyvinvointiaan
Toimimalla asiantuntijana hankekentässä yrityksiin suuntautuvassa työllistämisessä
Opastamalla ja neuvomalla työllisyysprojekteja ja muita toimijoita avoimille työmarkkinoille työllistämisessä

Lisää yritysten palkkatuella työllistämistä maakunnassa

Tarjoamalla ja kehittämällä uusia palveluja, joiden avulla yrittäjät voivat työllistää kohderyhmään kuuluvia henkilöitä
Tiedottamalla maakunnan yrityksille palkkatuen, oppisopimuksen, Toppis-koulutuksen ja tukityöllistämisen mahdollisuuksista
Tekemällä yrityskäyntejä
Neuvomalla yrityksiä palkkatukeen liittyvissä asioissa
Toimimalla yhteyslinkkinä työllistyneiden ja yritystyönantajien välillä
Toimimalla yhteistyössä paikallisen yrittäjäjärjestöjen kanssa
Rakentamalla yritysverkostoa työllistämisen avuksi

Parantaa avoimille työmarkkinoille työllistämisen vaikuttavuutta

Koordinoimalla, arvoimalla ja kehittämällä eri organisaatioissa työskentelevien työnetsijöiden välistä yhteistyötä ja verkostoa
Levittämällä työnetsijäringin toimintamallia muualle Suomeen
Toimimalla tiiviissä yhteistyössä te-toimiston, työllisyyshankkeiden, oppilaitosten ja yrittäjien kanssa


Tuloksia

Vuosi 2011

 • Asiakasmäärä 100 hlöä
 • Yrityskontaktien määrä 317 kpl
 • Työllistyneet 50 hlöä
 • Koulutukseen ohjautuneet 6 hlöä
 • Tavoitteen mukainen ohjautuminen töihin/koulutuksiin 56 %

Vuosi 2012

 • Asiakasmäärä 100 hlöä
 • Yrityskontaktien määrä 653 kpl
 • Työllistyneet 38 hlöä
 • Koulutuksiin ohjautuneet 8 hlöä (näistä 2 oppisopimusta)
 • Tavoitteen mukainen ohjautuminen töihin/koulutuksiin 46 %

Vuosi 2013

 • Asiakasmäärä 57 hlöä
 • Yrityskontaktien määrä 490 kpl
 • Työllistyneet 24 hlöä (+ 11 hlöä vuonna 2012 aloittaneista asiakkaista)
 • Koulutuksiin ohjautuneet 4 hlöä
 • Tavoitteen mukainen ohjautuminen töihin/koulutuksiin 49 %

Vaikuttavuus 2011-2013

 • Polkuja yrityksiin 2011-2013 -projektin päättyessä projektin aloittaneista henkilöistä 38 % oli työssä tai koulutuksessa.
 • Tulos perustuu viikolla 48/2013 toteutetun asiakasoittokierroksen tuloksiin, 235 vastaajaa.

Vuosi 2014

 • Asiakasmäärä 91
 • Yrityskontaktien määrä 408
 • Työllistyneet 27
 • Koulutuksiin ohjautuneet 9
 • Tavoitteen mukainen ohjautuminen töihin/koulutuksiin 39,5 %