JANE maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä -hanke

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myönsi tulevaisuusrahastosta rahoituksen hankkeelle  Jane maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja se toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Hankkeen tavoitteet ja toiminta

Järjestöasiain neuvottelukunta Janen toiminta vahvistuu

 • Tuetaan ja kehitetään JANEn toimintaa toimimalla neuvottelukunnan sihteerinä ja toteuttamalla JANEn toimintasuunnitelman mukaista toimintaa yhdessä JANElaisten kanssa: kokoukset, tapahtumat ja koulutukset, viestintä, vaikuttaminen.
 • Selvitetään JANEn toiminnan tulevien vuosien resurssoinnin mahdollisuuksia ja haetaan rahoitusta.

Syntyy Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma vuosille 2021-2025

 • Kootaan evästyksiä ja taustatietoa yhdistysohjelmaan toteuttamalla järjestökysely 2021 yhdessä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yleistoiminnan kanssa.
 • Perustetaan JANEn alatyöryhmä yhdistysohjelman valmistelun tueksi
 • Toteutetaan kuntakierros 2021 yhdistyksille lähitapaamisina tai etätapahtumina yhdessä JANElaisten ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yleistoiminnan kanssa: esitellään järjestökyselyn tulokset ja toteutetaan työskentelyä yhdistysohjelman evästykseksi.
 • Kootaan ja julkaistaan yhdistysohjelma

Kuntien ja yhdistysten yhteistyö tiivistyy ja paikallis-Jane -toiminta vahvistuu

 • Tehdään yhteistyötä paikallisyhdistysten sekä kuntien hyte- ja järjestöyhteyshenkilöiden kanssa paikallis-JANEjen toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi sekä uusien paikallis-JANEjen perustamiseksi ja järjestö-kuntayhteistyön asiakirjojen laatimiseksi
 • Tehdään yhteistyötä kuntien, Siun soten, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja paikallisyhdistysten kanssa järjestöjen osallisuuden vahvistamiseksi hyvinvointikertomusprosesseissa: hyte-koordinaattoreiden ja järjestöyhteyshenkilöiden työkokoukset, kuntatapaamiset, tuki kunnille järjestötapaamisten tai muun järjestöosallistamisen toteuttamiseksi. Tehdään yhteistyötä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yleistoiminnan kanssa.

Tuetaan järjestöjen osallistumista maakunnan juhlavuoden suunnitteluun, toteuttamiseen ja viestintään

 • Haetaan evästystä ja ideoita järjestöiltä maakuntaviikon ja juhlavuoden järjestelyihin käsittelemällä aihetta Janen kokouksissa.
 • Viestitään aktiivisesti juhlavuodesta ja maakuntaviikosta maakunnan järjestöjen tavoittamiseksi ja kannustamiseksi osallistumaan juhlavuoden toteuttamiseen ja näkyväksi tekemiseen (Janen edustajien kautta, Jelli-järjestötietopalvelu ja Jelli-uutiskirje, verkkosivut, sosiaalinen media, sähköpostilistat, tapahtumat).
 • Pohjois-Karjalan järjestöpäivä ja muut isot järjestöfoorumit liitetään osaksi juhlavuoden tapahtumasarjaa.
 • Janen viestinnässä hyödynnetään juhlavuoden viestinnällistä ilmettä soveltuvin osin.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, tulevaisuusrahasto. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
Yhteyshenkilö: järjestökehittäjä Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, hanna.kaariainen(a)pksotu.fi, p. 044 715 2060

Lisätietoa:

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE
JANE Facebookissa
JANEn toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Paikallis-JANEt
Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025