Ikaros – Ikämiesten arjen osallisuus 2017-2019

Piirros: Ninka Reittu-Kuurila

Mitä?

Ikaros-hankkeessa edistetään ikämiesten arjen osallisuutta etsivän työn keinoin. Hankkeella tavoitellaan erityisesti niitä iäkkäitä miehiä, jotka kaipaavat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019. Hanke saa rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahasta.

Missä?

Hankkeessa jalkaudutaan Joensuussa Rantakylän kaupunginosaan sekä Enon ja Kiihtelysvaaran alueille. Työtä tehdään siellä missä ikämiehet liikkuvat: mm. huoltoasemien baareissa, kahviloissa, kauppojen auloissa, terveysaseman käytävillä ja asukastuvilla. Ryhmätoiminnat pyritään järjestämään helposti tavoitettavissa paikoissa. Myös ikämiesten kotona voidaan vierailla, mikäli se heille sopii. Toiminnassa on mukana myös vertaismiehiä.

Mitä?

Hankkeen toimintamuodot muotoutuvat tarpeen mukaan. Oleellista on miesten omista toiveista lähtevä matalan kynnyksen toiminta. Toimintoihin kuuluu mm:

  • ryhmätoimintaa (esim. Velmut-ryhmä Rantakylässä)
  • yksilötyötä (mm. kotikäyntejä, keskusteluapua, matalan kynnyksen palveluohjausta ja asiointikäyntejä)
  • jalkautuvaa työtä hankkeen toiminta-alueilla
  • yhteistyötä eri toimijoiden kanssa yli sektorirajojen.

Hankkeessa hyödynnetään aktiivisesti jo olemassa olevia toimintoja sekä ohjataan ikämiehiä tarvittaessa myös julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Piirros: Ninka Reittu-Kuurila

Hanke päättyy 31.10.2019

Ikaros-hankkeen kooste 2017-2019

Ikäihmisten palveluoppaat:
Rantakylä
Eno
Kiihtelysvaara