IKAROS

Ikaros – Ikämiesten arjen osallisuus 2017-2019

Piirros: Ninka Reittu-Kuurila

Mitä?

Ikaros-hankkeessa edistettiin ikämiesten arjen osallisuutta etsivän työn keinoin. Hankkeella tavoiteltiinn erityisesti niitä iäkkäitä miehiä, jotka kaipaavat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Hanke toteutettiin vuosina 2017-2019. Hanke sai rahoituksensa STM:n Terveyden edistämisen määrärahasta.

Missä?

Hankkeessa jalkauduttiin Joensuussa Rantakylän kaupunginosaan sekä Enon ja Kiihtelysvaaran alueille. Työtä tehtiinn siellä missä ikämiehet liikkuvat: mm. huoltoasemien baareissa, kahviloissa, kauppojen auloissa, terveysaseman käytävillä ja asukastuvilla. Ryhmätoiminnat pyrittiin järjestämään helposti tavoitettavissa paikoissa. Myös ikämiesten kotona voitiinn vierailla, mikäli se heille sopi. Toiminnassa oli mukana myös vertaismiehiä.

Mitä?

Hankkeen toimintamuodot muotoutuivat tarpeen mukaan. Oleellista oli miesten omista toiveista lähtevä matalan kynnyksen toiminta. Toimintoihin kuului mm:

  • ryhmätoimintaa (esim. Velmut-ryhmä Rantakylässä)
  • yksilötyötä (mm. kotikäyntejä, keskusteluapua, matalan kynnyksen palveluohjausta ja asiointikäyntejä)
  • jalkautuvaa työtä hankkeen toiminta-alueilla
  • yhteistyötä eri toimijoiden kanssa yli sektorirajojen.

Hankkeessa hyödynnetiin aktiivisesti jo olemassa olevia toimintoja sekä ohjattiin ikämiehiä tarvittaessa myös julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Piirros: Ninka Reittu-Kuurila

Hanke päättyi 31.10.2019

Ikaros-hankkeen kooste 2017-2019

Ikäihmisten palveluoppaat:

Rantakylä
Eno
Kiihtelysvaara