Monipaikkainen Pohjois-Karjala (Monipoka)

Monipaikkainen Pohjois-Karjala -hankkeessa selvitetään monipaikkaisuuden ilmiötä ja tähän liittyvää potentiaalia ja kehittämistarpeita Pohjois-Karjalan maaseutualueilla. Monipaikkaisuutta tarkastellaan kolmen teeman kautta:

  1. monipaikkainen työ ja yrittäjyys
  2. monipaikkainen hoiva
  3. monipaikkaisuuden mahdollisuudet kolmannen sektorin (järjestöt, kyläyhteisöt) vahvistamisessa.

Selvityshanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yhteistyöhankkeena. Hankkeen hallinnoija toimii Itä-Suomen yliopisto.

Hanke toteutetaan kolmena työpakettina:

  • Kartoitetaan olemassa olevaa tietopohjaa monipaikkaisuudesta Pohjois-Karjalassa. Tietolähteet kootaan yhteen selvityksen tausta- ja pohjatiedoksi.
  • Toteutetaan kyselytutkimus Pohjois-Karjalan monipaikkaisille asukkaille. Kyselyn kohderyhmänä ovat monipaikkaiset maakunnassa vapaa-ajan asunnon omistavat kotitaloudet, joiden vakituinen asuinpaikka sijaitsee maakunnan ulkopuolella.
  • Järjestetään kunta- ja järjestötoimijoiden yhteisiä keskustelutilaisuuksia paikallista ja alueellista monipaikkaisuutta ja sen potentiaalia koskevan laadullisen tiedon keräämiseksi.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys vastaa kunta- ja järjestötoimijoiden keskustelutilaisuuksien järjestämisestä. Keskustelutilaisuudet teeman ympärillä pyritään järjestämään loppuvuoden 2021 aikana.

Hanke toteutetaan ajalla 01.09.2021 – 31.05.2022. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Hankkeen yhteyshenkilöt ja lisätietoa hankkeesta:
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/monipaikkainen-pohjois-karjala-monipoka/

Yhteyshenkilö Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen osalta:
Hanna Kääriäinen, Järjestökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys,
hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 7152060