Tuike


Tuike -Tuetusti kohti monimuotoista työelämää on työllisyyspolittiinen hanke, jonka toiminta-aika on 31.12.2023 asti. Hankkeen rahoittajina ovat Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton tulevaisuusrahasto sekä Joensuun kaupunki. Tuikkeen toiminta-alueena on koko Pohjois-Karjala.

Tuikkeen palvelut on tarkoitettu seuraaville kohderyhmille:

 • osatyökykyiset työnhakijat
 • maahanmuuttaneet työnhakijat
 • osatyökykyiset maahanmuuttaneet työnhakijat
 • alueen työnantajat

Tuike-hankkeen esitteet (pdf-tiedostot):

Tuike-hankkeen tavoitteet:

 1. Yksilöllinen tuki työllistymiseen
 2. Monimuotoiset työpaikat

Yksilöllinen tuki työllistymiseen:

Tuike-hankkeen valmentajat tarjoavat henkilökohtaista ja konkreettista apua työllistymiseen. Tavoitteena on löytää työ- tai opiskelupaikka. Valmennuksessa määritellään tavoite ja tehdään toimintasuunnitelma. Tavoitteena on kiinnittyä nopeasti työelämään. Tuike-hankkeessa tarjotaan tukea digitaitojen kehittymiseen.

Miten mukaan?

 • Henkilön on oltava TE-toimiston/kuntakokeilun asiakas
 • Sovitaan yhteinen ns. tutustumiskäynti, jonka jälkeen henkilö voi päättää, haluaako lähteä mukaan vai ei
 • Maahanmuuttaneiden työhönvalmennus: Hemmo Paakkunainen, puh. 050 350 3038
 • Osatyökykyisten työhönvalmennus: Saara Kokkonen, puh. 050 339 1147
 • Osatyökykyisten ja maahanmuuttaneiden työhönvalmennus: Suvi Tahvanainen, puh. 050 370 6547

Monimuotoiset työpaikat

Tavoitteena on, että:

 • Alueen työnantajien tietämys monimuotoisen työpaikan mahdollisuuksista on parantunut ja työelämän monimuotoisuus on alueella vahvistunut
 • Työnantajien rekrytointikynnys on madaltunut tarjoamalla tarvittavaa tukea työnantajille sekä työyhteisöille
 • Uusia työpaikkoja on syntynyt työn osien etsinnän ja niiden yhdistelyn kautta sekä työnantajayhdistysten välisen yhteistyöllistämisen keinoin
 • Hankkeen kautta on rakennettu uutta yhteistyötä potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa osatyökykyisten työllistymisen tueksi
 • Työnantajia on ohjattu digitaalisten apuvälineiden ja tukitoimien hyödyntämisessä

Keinoja monimuotoisuuden vahvistamiseen:

 • Alueen työnantajista kootaan ns. pilottiryhmä ja heidän tarpeiden pohjalta räätälöidään työnantajien valmennuspaketit
 • Autetaan työnantajia tarkastelemaan omia rekrytointikäytäntöjä
 • Työyhteisöä valmennetaan monimuotoisuuden kohtaamiseen
 • Työtehtäviä pilkotaan Ratko-mallin avulla
 • Työnantajille tarjotaan tukea työllistämiseen

Tavoitteena on luoda toimivia käytäntöjä siihen, että työnantajat rekrytoivat Tuike-hankkeen kohderyhmää. Tavoitteena on tehdä näkyväksi se, millaista tukea työnantajat tarvitsevat työllistämiseen.

Lisätietoja: työllisyyskoordinaattori Hilkka Pirhonen, p. 050 467 0356.


Yhteystiedot:

Maahanmuuttaneiden työhönvalmennus
Hemmo Paakkunainen, puh. 050 350 3038, etunimi.sukunimi@pksotu.fi

Osatyökykyisten ja maahanmuuttaneiden työhönvalmennus
Suvi Tahvanainen, puh. 050 370 6547, etunimi.sukunimi@pksotu.fi

Osatyökykyisten työhönvalmennus
Saara Kokkonen, puh. 050 339 1147, etunimi.sukunimi@pksotu.fi

Esittelyvideo YouTubessa.
Tuike-hankkeen esittelyvideo (YouTube)