Ikaros 2 -hanke

Ikaros 2 -hanke toteutettiin tammi-toukokuussa 2020. Hankkeen aikana:

  • Selvitettiin Siun soten, kolmannen sektorin ja kuntien yhteistyömuotoja Siun soten alueen terveysasemien toiminnassa.
  • Selvitettiin pilottialueilla (Joensuu Eno/Uimaharju, Hammaslahti, Outokumpu) kolmannen sektorin valmiuksia yhteistyöhön terveysasemaympäristössä erityisesti ikämiestyön näkökulmasta.
  • Selvitettiin Pohjois-Karjalan asukkaiden näkemyksiä tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisen tueksi.

Käytännössä selvitystyö tehtiin järjestämällä verkostokokoukset Siun soten, kuntien ja yhdistysten edustajien kesken Siun soten alueella. Pilottialueilla kokoontumisiin osallistui myös Ikaros-ikämieshankkeessa mukana olleita vertaismiehiä. Kokousten pohjalta luotiin verkostokartat paikallisten terveysasemien, kuntien ja yhdistysten olemassa olevasta yhteistyöstä ja alueiden tarpeista nousevista uusista ideoista yhteistyön suhteen. Tuloksia hyödynnettiin paikallisen sote-keskushankkeen ideoinnissa ja hankehaussa sekä PK Sotun uusien hankehakemusten taustamateriaalina.

Lisätietoja:
Katja Hämäläinen-Puhakka, järjestökehittäjä, Ikaros 2 -hanke
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
puh. 044 033 0507
katja.hamalainen-puhakka@pksotu.fi