Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanke

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen (2017-2020) tarkoituksena oli vahvistaa pohjoiskarjalaisten järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja  Siun sotessa ja maakunnassa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena kunta- ja maakuntatasolla uudistamalla järjestöasianneuvottelukunnan toimintaa sekä kehittämällä järjestöjen digiosallisuutta ja digiosaamista.

Hankkeen tavoitteena oli

  1. Vahvistaa järjestöjen roolia muutoksessa.
  2. Uudistaa järjestöasiain neuvottelukunta JANE ja luoda paikallisJANEjen verkosto.
  3. Kehittää järjestöjen ja heidän kauttaan kuntalaisten digiosallisuutta ja digiosaamista osana maakunnan digikehittämistä.

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala oli  osa Järjestöt mukana muutoksessa -hankekokonaisuutta, johon kuului 17 maakunnallista  ja 7 digitalisaatiota tukevaa hanketta. Hankkeet rahoitti STEA Suomi 100 -avustusohjelmasta.

Toiminnan kohderyhmänä oli paikallinen ja alueellinen yhdistyskenttä, kuntien ja maakuntien päättäjät sekä Siun Sote.

Hankkeessa työskenteli 2 järjestökehittäjää.  (järjestökehittäminen ja digikehittäminen).
Toimintaa tehtiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen muun toiminnan, järjestökentän ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Järjestö 2.0 Pohjois-Karjalan hankkeen ajankohtaisista asioista tiedotettiin mm. Jelli.fi ja Jelli-uutiskirjeessä.

Lisätietoja:

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE
JANEn toimintakertomukset
Paikallis-JANEt
Digitukea Pohjois-Karjalassa
Yhdistykset ja Siun sote – järjestötapaamiset
Hankkeen loppuraportti (pdf-tiedosto)

Toimintamallit Innokylässä: