Styke

STYKE – Sytykettä kehittämiseen (2017-2020)

STYKE-hankkeessa keskeisimpänä kohderyhmänä olivat maakunnalliset sosiaali- ja terveysturvayhdistykset, mutta hanke hyödytti laajasti maakuntien yhdistyskenttiä ja toi järjestöjen ääntä mukaan päätöksentekoon. STYKE oli luonteeltaan yhteistyöhanke, jolla oli neljänlaisia tavoitteita:

1)     Kehittää sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toimintaa ja rakentaa vapaaehtoisvoimin toimiville yhdistyksille riittävä tuki ja vaikuttamisen kanavat

2)     Kehittää yhdistysten sosiaali- ja terveyspoliittista vaikuttamistoimintaa asukkaiden äänen kuulumiseksi alueellisessa ja alueiden äänen valtakunnallisessa päätöksenteossa

3)     Kehittää yhteisiä toimintatapoja paikallisen ja alueellisen järjestölähtöisen tiedon kokoamiseksi ja analysoimiseksi niin viranomaisten kuin järjestöjenkin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi.

4)     Kehittää sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNETista toimiva, nykyaikainen yhteistyörakenne

Hankkeessa muun muassa järjestettiin valtakunnallisia tapaamisia SOTUNETille ja yhdistysten erilaisille valtakunnallisille yhteenliittymille. Lisäksi tuotettiin viestintämateriaalia, hallinnoitiin verkkosivuja ja järjestettiin erilaisia koulutuksia ja työpajoja. Työ oli monipuolista, laajalle levittyvää ja itsenäistä. Hankkeen toimialueena oli koko Suomi.

Vuonna 2019 hankkeessa panostettiin erityisesti valtakunnallisiin yhteistyötapoihin, järjestölähtöisen tiedontuotannon teema-alueeseen ja SOTUNETin rakenteiden vahvistamiseen, vaalikampanjointia ja perustason järjestötyötä unohtamatta. Yhteistyökoordinaattorin tehtäviin kuuluivat myös hankkeen hallinnointi- ja raportointitehtävät. Hanketta rahoitti STEA.

Lisätietoa sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhdistysverkostosta löydät täältä: www.sosiaaliturvayhdistykset.fi

STYKE-hankkeen hankesuunnitelman tiivistelmä.


Järjestöjen tuki