Styke

STYKE – Sytykettä kehittämiseen (2017-2019)

STYKE-hankkeessa keskeisimpänä kohderyhmänä ovat maakunnalliset sosiaali- ja terveysturvayhdistykset, mutta hanke hyödyttää laajasti maakuntien yhdistyskenttiä ja tuo järjestöjen ääntä mukaan päätöksentekoon. STYKE on luonteeltaan yhteistyöhanke, jolla on neljänlaisia tavoitteita:

1)     Kehittää sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toimintaa ja rakentaa vapaaehtoisvoimin toimiville yhdistyksille riittävä tuki ja vaikuttamisen kanavat

2)     Kehittää yhdistysten sosiaali- ja terveyspoliittista vaikuttamistoimintaa asukkaiden äänen kuulumiseksi alueellisessa ja alueiden äänen valtakunnallisessa päätöksenteossa

3)     Kehittää yhteisiä toimintatapoja paikallisen ja alueellisen järjestölähtöisen tiedon kokoamiseksi ja analysoimiseksi niin viranomaisten kuin järjestöjenkin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi.

4)     Kehittää sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNETista toimiva, nykyaikainen yhteistyörakenne

Hankkeessa muun muassa järjestetään valtakunnallisia tapaamisia SOTUNETille ja yhdistysten erilaisille valtakunnallisille yhteenliittymille. Lisäksi tuotetaan viestintämateriaalia, hallinnoidaan verkkosivuja ja järjestetään erilaisia koulutuksia ja työpajoja. Työ on monipuolista, laajalle levittyvää ja itsenäistä. Hankkeen toimialueena on koko Suomi.

Vuonna 2019 hankkeessa panostetaan erityisesti valtakunnallisiin yhteistyötapoihin, järjestölähtöisen tiedontuotannon teema-alueeseen ja SOTUNETin rakenteiden vahvistamiseen, vaalikampanjointia ja perustason järjestötyötä unohtamatta. Yhteistyökoordinaattorin tehtäviin kuuluvat myös hankkeen hallinnointi- ja raportointitehtävät. Hanketta rahoittaa STEA.

Lisätietoa sosiaali- ja terveysturvayhdistysten yhdistysverkostosta löydät täältä: www.sosiaaliturvayhdistykset.fi

STYKE -hankkeen hankesuunnitelman tiivistelmä.

Yhteystiedot:

Kristiina Vesama, yhteistyökoordinaattori
puh. 050 351 5895
Rantakatu 23 A 2.krs, 80100 Joensuu

  • valtakunnallinen järjestöyhteistyö
  • järjestökehittäminen
  • Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnan toiminnot ja kehittäminen

Järjestöjen tuki