IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista -hanke

IHKU-hanke | Toimintaryhmät | Tapahtumat

Ihku-logo.

Ajankohtaista

Avoin tarjouskilpailu kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille 8.4.-8.5.2024

Kulttuuri- ja taidealan ammattilaisilla on mahdollisuus tarjota kulttuuri- ja taidesisältöjä ostettavaksi IHKU – Ikämiehille hyvinvointia kulttuurista hankkeelle. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Mihin haetaan sisältöjä?

Tarjottavia kulttuuri- ja taidesisältöjä toteutetaan hankkeen järjestämässä ikämiesten Velmu-toiminnassa Joensuun alueella.  

Hankkeen toimintamuotoja ovat mm. jalkautuva, etsivä vanhustyö, vertaistoiminta ja osallistuva arviointi kulttuurin vaikutuksesta ikämiesten hyvinvointiin. Hankkeen toimintamuotona ovat myös toiminnalliset ikämiesten ryhmät, jotka kokoontuvat kahden viikon välein Enossa, Hammaslahdessa, Kiihtelysvaarassa, Rantakylässä ja Tuupovaarassa. Ryhmien koko on noin 10–30 henkilöä/kokoontumiskerta. Tapahtumat ja toiminta ovat osallistujille maksuttomia.  

Haemme erityisesti kulttuurihyvinvointiin liittyviä kulttuuri- ja taidesisältöjä, jotka osallistavat ja innostavat ikämiehiä.   

Lue tarkemmat ohjeet täältä.

Tarjouslomake: https://link.webropol.com/s/ihkukilpailutus2024.

Huomioi, että tarjous on jätettävä 8.5.2024 klo 15 mennessä.

Tarjouskilpailuinfot järjestetään:

tiistaina 23.4. klo 10-11.30 TEAMS Osallistu tilaisuuteen tästä
perjantaina 26.4. klo 13-14.30 TEAMS Osallistu tilaisuuteen tästä

IHKU-hanke

IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista -hankkeessa tuetaan ikämiesten hyvinvointia kulttuurin keinoin. Hankkeen rahoittajana on Sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke on kaksivuotinen (2023-2024) ja sitä hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Pohjois-Karjalan Kansanteatteri Pokka, Karelia Ammattikorkeakoulu ja Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut.

Hankkeen kohderyhmänä:

  • Yksin asuvat ja/tai yksinäisyyttä kokevat ikämiehet
  • Maakunnan kulttuuritoimijat
  • Joensuun kaupungin päättäjät (Jns kaupunginvaltuusto, kulttuuri- ja liikuntalautakunta, P-K:n hyvinvointialueen aluevaltuusto)

Toiminta-alueena:

Rantakylä, Eno, Hammaslahti, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara

Hankkeen tavoitteena:

Ikämiesten kokemuksellisen yksinäisyyden väheneminen ja elämänlaadun paraneminen kulttuurihyvinvoinnin keinoin.
Uusien kohderyhmien tavoittaminen kulttuurihyvinvointitoimenpiteillä ja uusien keinojen kehittäminen kulttuurin hyödyntämiseksi.
Kohderyhmien omien kokemusten tuleminen osaksi kulttuurihyvinvoinnin tulosten ja vaikutusten arviointia

Hankkeen toimintamuotoina:

  • Jalkautuva, etsivä vanhustyö
  • Toiminnalliset miesten ryhmät (Rantakylä, Eno, Hammaslahti, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara)
  • Vertaistoiminta
  • Osallistuva arviointi kulttuurin vaikutuksesta ikämiesten hyvinvointiin

Miten mukaan?

Jos haluat mukaan ikämiesten toimintaan, tiedät miehen, joka olisi toiminnasta kiinnostunut tai sinulla on ideoita kulttuurihyvinvoinnin toteuttamiseksi hankkeessa, ota rohkeasti yhteyttä!
Teemme mielellämme yhteistyötä yli sektorirajojen.

Yhteystiedot:

Katja Hämäläinen,
projektipäällikkö
IHKU-hanke
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
044 033 0507
katja.hamalainen@pksotu.fi