Blogit

Tarmonpuuskassa voi tapahtua!

Tarmo-sanaa käytetään varsinkin puhuttaessa henkisistä voimavaroista: työkyky, työteho, pontevuus, energisyys, energia, tarmokkuus. Esimerkiksi: uupumaton, ehtymätön tarmo. Toimintatarmo. Jollakulla, jossakussa on tarmoa. Uhkuu Tarmoa (sanakirja). Meidän Tarmomme, joka käynnistyi vuoden alussa, on monialaista työllisyystoimintaa Pohjois-Karjalassa kehittävä hanke. Tavoitteenamme on löytää uudenlaisia työllistymistä tukevia ratkaisuja ja toteuttaa…

”Meijät yksinäiset mörrikät liikkeelle” – etsivän työn tuloksia Ikaros-hankkeessa

Kohtaaminen sekä ajan antaminen ovat pieniä asioita, joilla on suuri merkitys. Nämä kuuluvat myös Ikaros-hankkeen toiminnan periaatteisiin. Kohtaamalla ihminen ihmisenä ja antamalla aikaa tullaan tutuksi, jolloin on helpompi auttaa arjessa esiin tulleissa ongelmissa. Kun ihminen kohdataan ihmisenä, voidaan vähentää myös julkisten palvelujen tarvetta. Keräsin palautetta…

Viidenkympin villitys johti vapaaehtoistyöhön!

Viidenkympin villitys nosti minussa esille halun viettää pitempi aika ulkomailla tehden vapaaehtoistyötä jonkin itselle vieraan yhteisön hyväksi. Kysymys lienee jonkinlaisesta ikäkriisistä ja eletyn elämän tarkastelemisesta kriittisesti. Perhe, työ ja harrastukset ovat tärkeitä, mutta voisinko antaa aikaani ja osaamistani myös johonkin muuhun. Aloin tutkia mahdollisuuksia kansainväliseen…

Juuan Ellinkulmassa ei puhuta mummoille nörttiä

Ellinkulmassa järjestetyssä ikäihmisten Digipäivässä oli ajoittain tungosta. Yli 40 kävijää tutustui mm. KELAn, Siun Soten, kirjaston, kunnan ja Osuuspankin sähköisiin palveluihin.  Kohtaamispaikka Ellinkulma on toiminut vuodesta 2010 ja alusta asti siellä on tarjottu kävijöille muun toiminnan lisäksi myös ATK-tukea. Digineuvontaa oli nytkin tarjolla paitsi Ellinkulman,…

Yhdistys, ilmastotalkoot kutsuvat myös sinua

Uutiskuvat ovat välillä lohduttomia, mutta nyt ei ole aika lannistua. Yhdistyksissä syntyy ilmastonmuutokseen liittyen helposti kaksi harhaa: ensin, että toiminta on niin vähäistä, että vaikutuksia ympäristöön ei juurikaan synny. Toiseksi, ettei ole mahdollisuuksia vaikuttaa. Meidän toiminta se tuskin keikauttaa laivaa mihinkään suuntaan? Mitäpä me voimme…

Työttömyys ja toivo

Suomalaiset ovat onnellista kansaa. Meillä on vaurautta ja olemme koulutettuja. Olemme tunnetusti huippusuorittajia ja osaajia niin työelämässä kuin kotona. Teknologiamme ja osaamisemme on tunnustettu maailmalla. Taloudellinen menestys on luonut hyvinvointia. Samaan aikaan kuitenkin puhutaan yhteiskunnan eriarvioistumisesta, kahtia jakaantumisesta ja pahoinvoinnista. Kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme on jotain…

Ihmisen asialla – Työttömyyden monet mutkat

Työttömän arki ja sen velvoitteet – niihin olemme törmänneet työssämme Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KAJO-keskus -hankkeessa. Tästä yllättävän monitahoisesta aiheesta teemme seuraavassa muutamia nostoja. Työtöntä edellytetään ottamaan vastaan työtä kuin työtä. Työhön pitäisi lähteä, kun matka osa-aikatyöhön veisi enintään 2 tuntia ja kokoaikatyöhön 3 tuntia päivässä. Ajan…

Ihmisen asialla – apua työllistymiseen suomen kielen valmennuksesta

Työskentelen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KAIKU -hankkeessa työhönvalmentajana oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi. Työtäni on tutustua asiakkaaseen ja löytää mahdollisuuksia edetä opintoihin tai palkkatyöhön. Hyvällä motivaatiolla ja innolla tehdä työtä pääsee jo alkuun, mutta useimmiten palkkatyön saavuttamisessa tarvitaan ihan perusasioita, kuten ansioluettelo ja taitoa tehdä hyvä hakemus….

Yhteistä ymmärrystä rakentamassa

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n toimeksiantona teimme opinnäytetyön, jonka aiheena oli tutkia Siun soten reuna-alueiden mielenterveyskuntoutujien osallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Opinnäytetyössä haastateltiin kahta kuntoutujien ryhmää, joissa oli yhteensä kymmenen henkilöä. Laadullisen opinnäytetyön toteutuksessa kuntoutujilta kerättiin kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista, osallisuudesta palveluihin sekä kehittämisideoita. Haastattelut toteutettiin Bikva-mallin mukaisesti,…

21 584 neliökilometriä hyvinvointia ja elinvoimaa

Hyvinvointia voidaan tarkastella muun muassa asuinolojen, työllisyyden, toimeentulon, sosiaalisten suhteiden, itsensä toteuttamisen ja onnellisuuden näkökulmasta. Elinvoimassa yritystoiminnan, koulutuksen, palveluiden ja liikenne- ja verkkoyhteyksien rinnalla tärkeitä asioita ovat aktiiviset asukkaat, harrastustoiminta, elävät kylät ja keskustat sekä alueen positiivinen mielikuva. Vuonna 2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE nosti…


Yhdistyksen aiemmat blogikirjoitukset löytyvät täältä: http://pksotu.blogspot.fi/