Blogit

Kuntavaalit kuuluvat myös maahanmuuttajille

”Maahanmuuttajana on mukavaa tietää, että minulla on oikeus äänestää kuntavaaleissa, vaikka minulla ei ole Suomen kansalaisuutta. Tämän uutisen jälkeen minulla nousee monta kysymystä. Miksi äänestän? Ketä äänestän? Mistä saisin tietoa kuntavaaliehdokkaista?” Maahanmuuttajien äänestysaktiivisuus on alhaista ja maahanmuuttajia näkee ehdokkaina harvoin. Potentiaalia olisi enempään, etenkin kuntavaaleissa,…

Edessä elinvoimainen ihmisen kunta!

Elinvoima on tämän ajan käsite, kun puhutaan kunnasta ja kunnan menestyksestä. Elinvoimaan kuuluu innovaatioita, teknologiaa ja tulevaisuuden unelmia. Kaikki puhe elinvoimasta on kuitenkin pelkkiä raameja ja rakenteita, jos niihin ei mahdu ihmisiä.  Ei ole samantekevää miten kunta tunnistaa kuntalaisen ja oman vastuunsa osallistaa heitä. Kuntalaista…

Osallistavat taideprosessit osaksi strategiaa

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry:n ja Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokan välinen yhteistyökokeilu järjestettiin loppuvuodesta 2020. Kokeilun aikana toteutettiin yhteensä kaksi osallistavaa taideprosessia, yhdessä ikämiesryhmä Velmujen ja monikulttuurisuusryhmän kanssa. Toimin osallistavien taideprosessien ohjaajana ja koen, että alusta alkaen yhteistyö Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pokan välillä koettiin molemmin puolin tärkeäksi avaukseksi….

Hiljan mietelmiä – yhteiskuntatieteiden opiskelija järjestötyössä

Opiskelen yhteiskuntatieteitä Itä-Suomen yliopistossa. Aloitin opintoni syksyllä 2015. Joensuu oli minulle tuttu kaupunki jo entuudestaan, joten sopeutuminen uuteen kotikaupunkiin kävi kuin huomaamatta. Vaikka viiden vuoden opiskeluaika tuntui opintojen alussa pitkältä, vuodet kuluivat nopeasti ja opintoihimme maisterivaiheessa kuuluva harjoittelu alkoi tulla ajankohtaiseksi. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys oli ollut…

Hybridieläkeläisyys ikääntyvässä Itä-Suomessa

Ketään ei enää yllätä uutinen, että väestö ikääntyy suorastaan kiihkeästi. Esimerkkinä olkoon kotikaupunkini Joensuu, jossa yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä. Seuraavien 20 vuoden aikana tämä ikäluokka kaksinkertaistuu. Ikääntymisen megatrendi voidaan nähdä – ja usein nähdäänkin – yhteiskunnallisena dystopiana ja inhimillisenä onnettomuutena. Taustalla…

Kumina kuntouttaa

Kuntouttavasta työtoiminnasta kuulee julkisuudessa kaikenlaista. Sitä moititaan ilmaisen työvoiman hyväksikäytöksi, jolla työnantajat korvaavat palkkatyötä. Kuntouttavaa työtoimintaa arvostellaan myös työttömien säilytyspaikaksi, jolla kunta säästää kulujaan. Vaikka näissä väitteissä olisi pieni totuuden siemen, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen kuntouttava työtoiminta voi olla ihmiselle se tärkein askel työllistymis- tai koulutuspolun…

Järjestö-kuntayhteistyön uusi sivu

Koronakriisissä ja kriisin vaikutuksien myötä järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön ja keskinäisen vuoropuhelun merkitytys on kasvanut. Tässä ajassa yhteiselle keskustelulle, hiljaisten signaalien ja yhteiskunnan ilmiöiden havaitsemiselle, esiin nousseiden haasteiden ratkaisemiselle, verkostomaiselle työtavalle ja yhteiskehittämiselle on yhä enenevissä määrin tilausta.  Toivon luomista ja tulevaisuuden visiointia…

Tiedätkö miltä työttömyys tuntuu?

Näin syntyi työllisyyden asiakasraadin podcast Entä jos tehtäisiin työttömyydestä radio-ohjelma, ehdotti yksi meistä Joensuun työllisyyden asiakasraadin jäsenistä reilu vuosi sitten. Nyt ilmaan heitetty ajatus on totta: podcastimme on valmis! Matkan varrelle on mahtunut monia mielenkiintoisia vaiheita. Alkuun mietimme raadissa kaikki yhdessä, mitä teemoja ja kokemuksia…


Yhdistyksen aiemmat blogikirjoitukset löytyvät täältä: http://pksotu.blogspot.fi/