Tervetuloa

PKSotun työntekijät Kolilla.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on vakaa ja kuuluva maakunnallinen vaikuttaja, kehittäjä ja yhdistäjä, jolla on syvät juuret ja rohkea katse. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ihmisten äänen kuuluminen ja järjestötoiminnan elinvoimaisuus ovat meille tärkeitä. (Strategia 2021-2025). Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan verkkosivuilla, somekanavilla ja yhdistyksen tapahtumissa!


Lausunto: Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla (luonnos)

24.8.2022 Lausuntonne ja yleiset kommenttinne demokratiapolitiikan tilasta, suunnasta ja seurannasta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys yhtyy maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan lausuntoon demokratiapolitiikan tilasta, suunnasta ja seurannasta. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta on valtakunnallinen toimija, joka edistää maakuntien järjestöjen…

Kuka on vuoden 2022 JärjestöStara

Kuka on mielestäsi vuoden 2022 JärjestöStara? Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee vuosittain ehdotusten pohjalta maakunnan JärjestöStaran. JärjestöStara-palkinto luovutetaan henkilölle tai taholle, joka on omalla toiminnallaan edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan…

Monien mahdollisuuksien yhdistyskenttä – yhdistykset osatyökykyisten työllistäjinä

Pohjois-Karjalassa monet yhdistykset tekevät arvokasta työtä työllistäen osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys yhteistyössä Siun soten työkykyohjelman kanssa haastatteli yhdistystoimijoita keväällä 2022. Kirsti Kurki ViaDia Joensuulta, Sari Karttunen Soropilta, Kaisa Karhu-Härkönen Lieksan Somaliperheyhdistykseltä,…

Kuljetuspalvelujen ja vammaispalvelujen asiakkailta myönteistä palautetta ja kehittämiskohteita

Siun sote toteutti yhteistyössä Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskuksen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa asiakaskyselyn vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista sekä vammaispalvelujen sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta. Asiakaskyselyt postitettiin asiakkaille kotiin ja niihin oli mahdollista vastata myös sähköisesti…

Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta. Lakiehdotus kytkeytyy laajemmin rahoitusmalliuudistukseen tähtäävään arpajaislain muuttamiseen, missä muun muassa on valmistelu kumottavaksi laissa tällä hetkellä olevaa, valtionavustuksiin liittyvää erityissääntelyä 1.1.2024…