Hankehaku

KANTO-hanke | Yhdistyksille | Koulutukset ja tilaisuudet | Hankehaku

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 12.6.-8.9.2023

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 12.6.-8.9.2023
Haku on osa EU:n uutta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakautta. Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Hakuilmoituksen, hakukriteerit sekä yhteyshenkilöt löydät alla olevasta linkistä.

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen hakuilmoitus.
Hakemukset tehdään EURA2021-järjestelmässä. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan oheisia sisältöjä:

 • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä ja osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen.

• Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi.

• Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita.

• Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

• Lisätään yksinäisten, riippuvuus ja/tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein.

• Edistetään vammaisten henkilöiden, etnisten vähemmistöjen ja muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutumista ja lisätään eri väestöryhmien vuorovaikutusta.

• Rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan sisältöjä.

• Edistetään heikommassa asemassa olevien toimintakykyä ja valmiuksia koulutus- tai työpolulle siirtymiseksi luovien alojen toimintoihin osallistamisen keinoin. 

• Tuetaan sosiaalista osallisuutta edistävän toimintamallin suunnittelua ja kokeilua. 

• Tuetaan ESR+ ruoka-apuhankkeisiin liittyviä osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita.

Lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus hakee Pohjois-Karjalaan ajalle 1.1.2024 – 31.12.2027 rahoitettavaksi kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanketta tukemaan järjestöjen osallistumista rakennerahastotoimintaan ohjelmassa Uudistuva ja osaava Suomi. Rahoitettavaksi valitaan yksi hanke ja hankkeen toiminnan tulee olla maakunnallisesti kattava.

Rakennerahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirjaan pääset tutustumaan
tästä linkistä. (versio 27.4.2023)


Hakuinfo Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen rahoitushakuihin Itä-Suomessa

ELY-keskus järjestää 19.6.2023 klo 13 hakuinfon liittyen Kansalaistoimijalähtöisen
kehittämisen rahoitushakuun. Lisätietoa tilaisuudesta ja osallistumislinkin löydät täältä.

Tilaisuuden materiaalit: https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/materiaalipankki
–> Etelä-Savon ELY-keskus 2023 –> Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ hakuinfo 19.6.2023.


Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 1.3-5.5.2023

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 1.3.-5.5.2023.
Haku on osa EU:n uutta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakautta. Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Hakuimoituksen, hakukriteerit sekä yhteyshenkilöt löydät alla olevasta linkistä.

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen hakuilmoitus.
Hakemukset tehdään EURA2021-järjestelmässä. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan oheisia sisältöjä:

  • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä ja osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen.
  • Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi.
  • Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita.
  • Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.
  • Lisätään työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia.
  • Edistetään vammaisten henkilöiden, etnisten vähemmistöjen ja muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutumista ja lisätään eri väestöryhmien vuorovaikutusta.
  • Rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan sisältöjä.

Rakennerahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirjaan pääset tutustumaan
tästä linkistä. (versio 22.10.2022)


1.3.2023 klo 13-14.30 Hakuinfo Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen rahoitushakuihin Itä-Suomessa

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen 1.3.-5.5.2023 hakua koskeva infotilaisuus. Tilaisuuden järjestäjänä ELY-keskus.

1.3.2023 tilaisuuden materiaalit

Tilaisuuden avaus ja ajankohtaiset ESR+ asiat, rahoituspäällikkö Timo Ollila
Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen painopisteet, rahoitus ja hakeminen, rahoitusasiantuntija Pia Pirskanen
Haussa käytettävät kustannusmallit ja palkkakustannusmalli, rahoitusasiantuntija Kirsi Komppa

Tilaisuuden materiaalien alkuperäislähde: https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/materiaalipankki


Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hakuinfo Pohjois-Karjala
6.6.2022 klo 14-16, Teams

ELY-keskuksen Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ hakuinfon 6.6.2022 materiaaleista saat lisätietoa hankehaun painopisteistä, hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjeistusta hankkeiden hakemiseen. (Materiaalit alla).