Hankehaku

KANTO-hanke | Yhdistyksille | Koulutukset ja tilaisuudet | Hankehaku


Vuoden 2023 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaut ovat auki 1.3-5.5. ja 1.7.-8.9.2023.


Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 27.6.-9.9.2022

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 27.6.-9.9.2022. Haku on osa EU:n uutta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakautta. Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Pohjois-Karjalan maakunnan hakuilmoituksen, hakukriteerit sekä yhteyshenkilöt löydät alla olevasta linkistä.

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen hakuilmoitus
Hakemukset tehdään EUR2021-järjestelmässä. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen painopisteinä ovat

  • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä osana osallisuutta, työllistymistä ja osaamisen kehittämistä, huomioiden erityisesti nuorten tarpeet
  • Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä
  • Lisätään yksinäisten ja riippuvuus- tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein
  • Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi
  • Osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen ja edistetään paikallisen tason kehittämistoimintaa
  • Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita

Rakennerahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirjaan pääset tutustumaan tästä linkistä.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hakuinfo Pohjois-Karjala
6.6.2022 klo 14-16, Teams

ELY-keskuksen Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ hakuinfon 6.6.2022 materiaaleista saat lisätietoa hankehaun painopisteistä, hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjeistusta hankkeiden hakemiseen. (Materiaalit alla).