Hankehaku

KANTO-hanke | Yhdistyksille | Koulutukset ja tilaisuudet | Hankehaku | Myönnetyt hankkeet

Hyvä hetki aloittaa hankeideointi vuoden 2024 hakuihin on juuri nyt!

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hakuajat:

  • 15.1.-23.2.2024 ​
  • 1.3.-10.5.2024 ​
  • 17.6.-27.9.2024

Ota rohkeasti yhteyttä KANTO-hankkeeseen, jos haluat kuulla lisää millaisia mahdollisuuksia Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaku voi tarjota yhdistyksellesi! Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Rakennerahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirjaan pääset tutustumaan tästä linkistä. (versio 27.4.2023)


Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 12.6.-8.9.2023

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 12.6.-8.9.2023
Haku on osa EU:n uutta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakautta. Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Hakuilmoituksen, hakukriteerit sekä yhteyshenkilöt löydät alla olevasta linkistä.

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen hakuilmoitus.
Hakemukset tehdään EURA2021-järjestelmässä. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan oheisia sisältöjä:

 • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä ja osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen.

• Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi.

• Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita.

• Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

• Lisätään yksinäisten, riippuvuus ja/tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein.

• Edistetään vammaisten henkilöiden, etnisten vähemmistöjen ja muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutumista ja lisätään eri väestöryhmien vuorovaikutusta.

• Rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan sisältöjä.

• Edistetään heikommassa asemassa olevien toimintakykyä ja valmiuksia koulutus- tai työpolulle siirtymiseksi luovien alojen toimintoihin osallistamisen keinoin. 

• Tuetaan sosiaalista osallisuutta edistävän toimintamallin suunnittelua ja kokeilua. 

• Tuetaan ESR+ ruoka-apuhankkeisiin liittyviä osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita.

Lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus hakee Pohjois-Karjalaan ajalle 1.1.2024 – 31.12.2027 rahoitettavaksi kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanketta tukemaan järjestöjen osallistumista rakennerahastotoimintaan ohjelmassa Uudistuva ja osaava Suomi. Rahoitettavaksi valitaan yksi hanke ja hankkeen toiminnan tulee olla maakunnallisesti kattava.

Rakennerahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirjaan pääset tutustumaan
tästä linkistä. (versio 27.4.2023)


Hakuinfo Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen rahoitushakuihin Itä-Suomessa

ELY-keskus järjestää 19.6.2023 klo 13 hakuinfon liittyen Kansalaistoimijalähtöisen
kehittämisen rahoitushakuun. Lisätietoa tilaisuudesta ja osallistumislinkin löydät täältä.

Tilaisuuden materiaalit: https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/materiaalipankki
–> Etelä-Savon ELY-keskus 2023 –> Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ hakuinfo 19.6.2023.


Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 1.3-5.5.2023

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 1.3.-5.5.2023.
Haku on osa EU:n uutta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakautta. Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Hakuimoituksen, hakukriteerit sekä yhteyshenkilöt löydät alla olevasta linkistä.

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen hakuilmoitus.
Hakemukset tehdään EURA2021-järjestelmässä. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan oheisia sisältöjä:

  • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä ja osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen.
  • Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi.
  • Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita.
  • Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.
  • Lisätään työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia.
  • Edistetään vammaisten henkilöiden, etnisten vähemmistöjen ja muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutumista ja lisätään eri väestöryhmien vuorovaikutusta.
  • Rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan sisältöjä.

Rakennerahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirjaan pääset tutustumaan
tästä linkistä. (versio 22.10.2022)


1.3.2023 klo 13-14.30 Hakuinfo Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen rahoitushakuihin Itä-Suomessa

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen 1.3.-5.5.2023 hakua koskeva infotilaisuus. Tilaisuuden järjestäjänä ELY-keskus.

1.3.2023 tilaisuuden materiaalit

Tilaisuuden avaus ja ajankohtaiset ESR+ asiat, rahoituspäällikkö Timo Ollila
Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen painopisteet, rahoitus ja hakeminen, rahoitusasiantuntija Pia Pirskanen
Haussa käytettävät kustannusmallit ja palkkakustannusmalli, rahoitusasiantuntija Kirsi Komppa

Tilaisuuden materiaalien alkuperäislähde: https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/materiaalipankki


Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hakuinfo Pohjois-Karjala 6.6.2022 klo 14-16, Teams

ELY-keskuksen Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ hakuinfon 6.6.2022 materiaaleista saat lisätietoa hankehaun painopisteistä, hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjeistusta hankkeiden hakemiseen. (Materiaalit alla).