Hankehaku

KANTO-hanke | Yhdistyksille | Koulutukset ja tilaisuudet | Hankehaku

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 1.3-5.5.2023


Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku on auki 1.3.-5.5.2023.
Haku on osa EU:n uutta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakautta. Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Hakuimoituksen, hakukriteerit sekä yhteyshenkilöt löydät alla olevasta linkistä.

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen hakuilmoitus.
Hakemukset tehdään EUR2021-järjestelmässä. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan oheisia sisältöjä:

  • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä ja osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen.
  • Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi.
  • Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita.
  • Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.
  • Lisätään työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia.
  • Edistetään vammaisten henkilöiden, etnisten vähemmistöjen ja muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutumista ja lisätään eri väestöryhmien vuorovaikutusta.
  • Rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan sisältöjä.

Rakennerahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirjaan pääset tutustumaan
tästä linkistä. (versio 22.10.2022)


1.3.2023 klo 13-14.30 Hakuinfo Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen rahoitushakuihin Itä-Suomessa

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen 1.3.-5.5.2023 hakua koskeva infotilaisuus. Tilaisuuden järjestäjänä ELY-keskus.

1.3.2023 tilaisuuden materiaalit

Tilaisuuden avaus ja ajankohtaiset ESR+ asiat, rahoituspäällikkö Timo Ollila
Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen painopisteet, rahoitus ja hakeminen, rahoitusasiantuntija Pia Pirskanen
Haussa käytettävät kustannusmallit ja palkkakustannusmalli, rahoitusasiantuntija Kirsi Komppa

Tilaisuuden materiaalien alkuperäislähde: https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/materiaalipankki


Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hakuinfo Pohjois-Karjala
6.6.2022 klo 14-16, Teams

ELY-keskuksen Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ hakuinfon 6.6.2022 materiaaleista saat lisätietoa hankehaun painopisteistä, hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjeistusta hankkeiden hakemiseen. (Materiaalit alla).