KANTO-hanke

Kanto-logo.

KANTO-hanke | Yhdistyksille | Koulutukset ja tilaisuudet | Hankehaku

KANTO – Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeessa rohkaistaan ja tuetaan Pohjois-Karjalan maakunnan yhdistyksiä edistämään kehittämisideoitaan ja toimimaan rakennerahasto-ohjelmassa. Hankkeen toiminnalla vahvistetaan yhdistysten hanke- ja osallisuusosaamista, keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kuntien ja Siun soten/hyvinvointialueen kanssa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalaan rekisteröidyt yhdistykset. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja rahoittajana toimii EU:n sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankeaika on 15.3.2022–31.12.2023.

Hankkeen tavoitteet:

1) Tukea maakunnan asukkaiden, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä.

2) Rohkaista, tukea ja kehittää kansalaistoimijuutta ja sen toimintamahdollisuuksia rakennerahastoissa.

3) Yhdistää ja vahvistaa kansalaistoimijoita omaehtoisessa kehittämisessä ja vahvistaa järjestöjen hankeosaamista

4) Vahvistaa sosiaalista osallisuutta tukemalla järjestötoimijoiden osallisuusosaamista.


Yhteystiedot:

Teija Sivonen, projektipäällikkö
teija.sivonen(at)pksotu.fi, puh. 050 501 2724

Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä
hanna.kaariainen(at)pksotu.fi, puh. 044 715 2060