Yhdistystoiminta tuo vipinää kinttuihin ja kulmille

Pohjois-Karjalassa on 3800 eri alojen yhdistystä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys toteuttaa kahden vuoden välein maakunnan yhdistyksille tarkoitetun kyselyn yhdistysten nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi.

Vuonna 2023 kyselyyn vastasi 184 yhdistystä, joista noin puolet toimii paikallisesti, vapaaehtoisvoimin ja pienellä, alle 5000 euron vuosibudjetilla. Toki joukkoon mahtuu myös isoja ammatillisesti toimivia järjestöjä.

Kyselyyn vastanneissa yhdistyksissä toimii yhteensä 9000 vapaaehtoista ja ne tavoittavat toiminnallaan 175 000 asukasta. Yhdistysten toiminta edistää maakunnan ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Yhdistykset ilmoittivat tärkeimmiksi toimintamuodoikseen harrastustoiminnan, virkistystoiminnan, tapahtumien järjestämisen ja vapaaehtoistoiminnan. Yhdistykset tarjoavat ohjausta ja neuvontaa eri elämäntilanteissa ja pitävät yllä kohtaamispaikkoja. Yhdistykset tuovat vipinää asuinalueille, luovat yhteisöllisyyttä ja edistävät turvallisuutta.

Yhdistysten mielestä keskeinen kehittämiskohde on yhteistyön lisääminen yhdistysten välillä ja kuntien ja hyvinvointialueen kanssa. Tarvitaan myös uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Yhdistyksistä 79% ilmoitti, että toiminnassa ei ole mukana maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoisia. Ovien avaaminen maahan muuttaneille toisi yhdistyksille lisää resursseja toiminnan järjestämiseen ja samaan aikaan edistäisi kaksisuuntaista kotoutumista.

Yhdistykset tarvitsevat toimintaresursseja. Kuntien ja hyvinvointialueen myöntämät järjestöavustukset ovat yhdistyksille tärkeä tukimuoto. Erityisesti kuntien avustuksia haetaan ja myönnetään paljon. Avustukset ovat pieniä, yleisimmin alle 1000€ vuodessa yhdistystä kohden. Hyvinvointialueen avustukset ovat vielä tuntemattomampia ja niistä toivotaan lisää tiedottamista yhdistyksille.

Tärkeä keino tukea yhdistysten toimintaa on maksuttomien tilojen tarjoaminen yhdistysten toimintaan. Yhdistykset toivovat yhteiskäyttötilojen kehittämistä sekä yhdistysten välillä että kuntien ja hyvinvointialueen kanssa.

Yhteistyötä viestinnässä toivotaan eri toimijoiden kanssa. Lähellä.fi -palvelu kokoaa tietoa yhdistysten toiminnasta yhteen ja lähes puolet vastanneista olivat jo ilmoittaneet tietonsa palveluun.

Yhdistykset toivovat yhdistysten tekemän työn tunnistamista, tunnustamista ja arvostamista. Ilman yhdistyksiä ja niiden organisoimaa toimintaa meillä olisi huomattavasti vähemmän tapahtumia, harrastusmahdollisuuksia, retkeilypaikkoja, kohtaamispaikkoja ja tukiverkkoja elämän eri vaiheissa.

Eläköön yhdistykset!

Anne Pyykkönen
Kirjoittaja toimii kehittämispäällikkönä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:ssä.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys täyttää tänä vuonna 85 vuotta.

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Sanomalehti Karjalaisen Ihmisen asialla kolumnisarjassa 14.7.2023.