Puhutaanko asiakkaasta vai ihmisestä?

”Ihmisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja mielen hyvinvointia edistävä toiminta tapahtuu pääasiassa muualla kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa: lähiyhteisöissä, arjen ympäristöissä, yhdistysten toiminnassa sekä kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa”. Tämä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ARMI- hankkeen hankesuunnitelmaan vuonna 2020 kirjattu ajatus pitää edelleen paikkansa.

Kun mietimme hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, monenlaista ehkäisevää toimintaa tai mielen hyvinvoinnin lisäämistä, yhdistyskentän tarjoaman tuen merkitys korostuu. Lukuisat järjestöt ja yhdistykset kohtaavat ihmisiä arjessa joka päivä.

Yhdistysten merkitys sosiaali- ja terveyspalvelujen kumppanina on huomioimisen arvoinen asia. Yhteistyötä tehdään jo, mutta edelleen on varaa lisätä vuoropuhelua. Tutustuminen ja luottamuksen syntyminen vaatii aikaa. Se vaatii monia kohtaamisia, toistuvia kontakteja, yrityksiä ja erehdyksiä sekä jatkuvaa aktiivisuutta.

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen ARMI-hankkeessa tuotettiin sote-ammattilaisten verkkokoulutus yhdessä Kotikartanoyhdistyksen ja Siun soten kanssa. Koulutuksen valmistelun aikana nousi esiin selkeä tarve yhteisen kielen löytämiselle. Sote ja yhdistykset toimivat samojen ihmisten parissa, mutta näkökulma ja käytössä oleva kieli ovat erilaiset.

Yhteinen kieli syntyy puhumalla, kuuntelemalla, kyselemällä ja se vaatii aikaa.  Oikotietä onneen ei ole, mutta määrätietoinen harjoittelu mahdollistaa toimivan vuorovaikutuksen. Sote-ammattilaisen ja yhdistystoimijan roolit ja vastuut selkeytyvät vain yhteisen tekemisen myötä. Onnistuneet esimerkit kantavat ja rohkaisevat eteenpäin.

Yhteistyön edellytyksenä on luotettavan tiedon välittyminen. Sote-ammattilaiset tarvitsevat helposti saavutettavaa tietoa yhdistyskentän moninaisista mahdollisuuksista.  Lähellä.fi- sivusto on paikka, josta yhdistysten tiedot löytyvät keskitetysti. Jokainen yhdistys ilmoittaa itse tiedot ja tapahtumat sivustolle, joten tässä kohtaa aktiivisuutta kysytään erityisesti yhdistystoimijoilta.

Yhteistyötä toteutetaan maakunnassa myös hyvinvointipisteillä. Terveysasemille pystytetään monitoimipisteet, jossa sähköistä asiointia, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja vapaaehtoistoimintaa tuodaan tutuksi yhteisvoimin. Yhdessä tekemällä yhteinen kieli kehittyy ja vahvistuu. Ja asiakaskin on ihminen.

Leena Virratvuori
Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n Armi-hankkeessa

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys täyttää tänä vuonna 85 vuotta

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Karjalaisen Ihmisen asialla -kolumnisarjassa 8.5.2023