Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys lausui hyvinvointialueen palvelustrategiasta

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on jättänyt lausuntonsa Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun soten palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelmasta.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen mielestä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategiassa on erityisen tärkeää huomioida sosiaali- ja terveyspalvelujen vahva integraatio, järjestöjen roolin vahvistaminen yhteistyökumppanina hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisessä sekä asukkaiden osallisuuden varmistaminen palvelujen kehittämisessä konkreettisin keinoin.

Pohjois-Karjalan toimintaympäristö tuo hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen haasteita. Pitkäaikaissairaiden, pienituloisten, pitkäaikaistyöttömien suuri määrä on myös sosiaalipoliittinen ongelma ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen edellyttävät tämän tunnistamista. Jotta ihmiset motivoituisivat itse pitämään paremmin huolta itsestään, he tarvitsevat tukea arjen haasteisiin. Tässä hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä voi olla merkittävä rooli.

Lue koko lausunto tästä