Sosiaaliturvauudistusta tehdään ihmisiä varten

Tulevaisuuden sosiaaliturvan toivotaan olevan selkeä, ennakoitava, riittävä, kannustava ja kannatteleva. Toisaalta huolestutaan mahdollisista kannustinloukuista ja halutaan etuuksien olevan vastikkeellisia. Sosiaaliturva komitea on valmistellut sosiaaliturvauudistusta tämän vaalikauden. Se on kerännyt laajasti pohjatietoa uudistusta varten, arvioinut sosiaaliturvan vaihtoehtoisia järjestämistapoja perustulosta sosiaalitiliin ja pohtinut oikeudellisia reunaehtoja. Komitea julkaisi välimietintönsä tammikuun lopussa.  Välimietintö sisälsi 31 jatkoehdotusta, erilaisia selvitys- ja lainvalmisteluhankkeita, mutta vähän konkreettisia uudistuksia.

Komitea kannattaa yhden perusturvaetuuden selvittämistä. Perusturvaetuus voisi yhdistää nykyiset vähimmäissairaus- ja vanhempainpäivärahan, työmarkkina-, opinto- ja toimeentulotuen. Uudistus helpottaisi asiakkaita, joilla on useita eri etuuksia maksussa ja mahdollistaisi siirtymät eri elämäntilanteissa joustavasti. Yksi perusturvaetuus mahdollistaisi etuuksien hakemisen yhdellä hakemuksella. Byrokratia vähenisi ja asiointi helpottuisi.

Lähes kaikki saavat sosiaalietuuksia elämänsä aikana joko lapsilisien, opintotuen tai eläkkeiden muodossa. Haavoittuvassa asemassa oleville sosiaaliturvaviidakko voi olla ylivoimainen, ei ole osaamista tai voimavaroja etuuksien hakemiseen. Niinpä osa ei saa heille kuuluvia etuuksia. He eivät tiedä olevansa oikeutettu etuuteen tai eivät osaa toimittaa hakemukseen vaadittavia liitteitä. Sosiaaliturvauudistuksessa on hyvä löytää ratkaisuja tähän etuuksien alikäyttöön. Mahdollinen yksi perusturvaetuus voi raivata tietä veroehdotuksen kaltaiseen sosiaalietuusehdotukseen. Silloin Kela voisi hallussaan olevien asiakasta koskevien tietojen perusteella ehdottaa asiakkaalle etuuksia, joihin asiakas on oikeutettu.

Suomen perusturvan taso on liian alhainen. Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta on antanut useamman kerran huomautuksen perusturvan tason riittämättömyydestä. Vaalikeskustelussa useat puolueet ovat esittäneet etuuksien leikkauksia maan talouden vakauttamiseksi. Siitä huolimatta tärkeä osa sosiaaliturvauudistusta on varmistaa perusturvan riittävä taso ja siten samalla vähentää tarvetta turvautua viimesijaiseen toimeentulotukeen.

Tuleva hallitus viitoittaa sosiaaliturvakomitean jatkotyön suuntaa ja tavoitteita. Uudistusta tehdään toimeentuloturvaa tarvitsevia ihmisiä varten. Heitä edustavien järjestöjen äänen kuuleminen jatkovalmistelussa on merkityksellistä.

Pirjo Myyry

Kirjoittaja toimii Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: n hallituksen puheenjohtajana

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Karjalaisen kolumnina 2.3.2023