Kuntavaalit kuuluvat myös maahanmuuttajille

”Maahanmuuttajana on mukavaa tietää, että minulla on oikeus äänestää kuntavaaleissa, vaikka minulla ei ole Suomen kansalaisuutta. Tämän uutisen jälkeen minulla nousee monta kysymystä. Miksi äänestän? Ketä äänestän? Mistä saisin tietoa kuntavaaliehdokkaista?”

Maahanmuuttajien äänestysaktiivisuus on alhaista ja maahanmuuttajia näkee ehdokkaina harvoin. Potentiaalia olisi enempään, etenkin kuntavaaleissa, joissa äänioikeus ei riipu kansalaisuudesta. Pohjois-Karjalassa asuu noin 3900 ulkomaan kansalaista, joista valtaosa Joensuussa. Noin 6200 maakunnan asukkaan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. (Väestörakenne 2019, Tilastokeskus.)

Tänä keväänä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys toteuttavat Joensuun kaupungin toimeksiantona toimintaa, jolla lisätään maahan muuttaneiden kuntalaisten tietoa vaaleista ja äänestämisestä. Koronatilanteen sallimissa rajoissa järjestetään puoluepoliittisesti neutraaleja vaali-infoja ja osallistujien toiveiden mukaan vaikkapa harjoitellaan vaalikoneiden käyttöä ja äänestyspaikalla toimimista.

Äänestämään rohkaiseminen ja kuntapäätöksentekoon liittyvän tiedon lisääminen ovat yhteisiä asioita, jotka kuuluvat myös puolueille ja ehdokkaille. Jo tieto vaikutusmahdollisuuksista saa ihmiset tuntemaan itsensä osallisemmiksi tähän yhteisöön ja yhteiskuntaan.

“Monet asiat, kuten alueen kehittäminen sekä ympäristöstä huolehtiminen ovat tärkeitä monille asukkaille. Näiden yhteisten asioiden lisäksi maahanmuuttajille on tärkeää tietää, mitä kuntavaaliehdokas ajattelee ihmisoikeuksista ja mitä ratkaisuja hän tarjoaa maahanmuuttajien elämään liittyviin haasteisiin, esimerkiksi rasismiin ja työttömyyskysymyksiin.”

Kannustamme puolueita ja ehdokkaita huomioimaan vaalityössään myös maahanmuuttajat. Selkokieliset videot ja lyhyet tekstit tutustuttavat ehdokkaisiin näppärästi, ja palvelevat muitakin kuin suomea vieraana kielenä puhuvia. Monikielisyys auttaa monia äänestäjiä.

”Tiedätkö, saatko äänestää kuntavaaleissa?” voi olla ratkaiseva kysymys, jolla päästään tärkeän keskustelun alkuun.

Meaza Jember, ohjaaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Maria Korkatti, yhteisökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Henna Middeke, hankejohtaja, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys

Kirjoitus on julkaistu Karjalaisen mielipidesivulla lyhennettynä versiona 19.2.2021.