Edessä elinvoimainen ihmisen kunta!

Elinvoima on tämän ajan käsite, kun puhutaan kunnasta ja kunnan menestyksestä. Elinvoimaan kuuluu innovaatioita, teknologiaa ja tulevaisuuden unelmia. Kaikki puhe elinvoimasta on kuitenkin pelkkiä raameja ja rakenteita, jos niihin ei mahdu ihmisiä.  Ei ole samantekevää miten kunta tunnistaa kuntalaisen ja oman vastuunsa osallistaa heitä.

Kuntalaista kiinnostaa hyvä elämä. Hyvän elämän perusteita rakennetaan koko elämänkaaren ajan. Siihen kuuluu yhteisöllisiä suhteita, toimivia palveluja ja osallisuutta. Osallisuuden voi määritellä kokemukseksi siitä, että kuuluu johonkin; ympäröivään yhteisöön ja sitä kautta yhteiskuntaan. Osallisuutta kokeva ihminen voi vaikuttaa oman elämänsä ratkaisuihin. Osallisuuden kokemus on osa hyvän elämän kivijalkaa. Osallinen ihminen luo elinvoimaa.

Kunnalla on suuri merkitys hyvän elämän mahdollistajana. Suuri osa ihmisen hyvinvointiin tähtäävistä ratkaisuista tehdään edelleen kuntien toimesta, koulutuksen, kaavoituksen, ihmisten osallistumisen mahdollistamisen ja paikallisyhteisöjen kautta.

Pohjois-Karjala on määritelty matalan osallisuuden alueeksi. Meillä on enemmän ihmisiä, jotka kokevat, että eivät tule kuulluksi. Matalan osallisuuden taustalla on huolia ja huono-osaisuutta. Diakonia- ammattikorkeakoulussa kehitetty Huono-osaisuus Suomessa karttapalvelu tarjoaa tietoa alueiden hyvinvoinnin tilanteesta maan keskitasoon verrattuna, hyvinvoinnin vajeista sekä hyvinvoinnin muutoksista.

Naapurimaakuntiin verrattuna saamme kaikkein huonoimman tuloksen pitkäaikaistyöttömyyden, erityisesti nuorisotyöttömyyden osalta ja kunnan yleinen pienituloisuusaste on korkeampi kuin muissa maakunnissa.  Tämä näkyy toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden suurimpana määränä. Myös psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus ja terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi tuntevien osuus on korkeampi kuin naapurimaakunnissa. Korkeat asiakasmaksut ovat meillä haitanneet hoidon saantia ja heijastuvat monella tapaa ihmisten hyvinvointiin. Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on iloisten ihmisten Pohjois-Karjalassa kaikkein suurinta.

Kuntavaalien lähestyessä on tärkeää pohtia, mihin asioihin kunta voi aidosti vaikuttaa.

Kunta voi vaikuttaa siihen, että kuntalainen tulee halutessaan kuulluksi ja tähän rakennetaan sujuvia ja toimivia käytäntöjä, muutakin kuin digialustoja.  Yksinäisyyttä ja osattomuuden kokemusta ei voi ratkaista puuttumatta juurisyihin; vähäiseen toimeentuloon tai huono-osaisuuteen. Moniin asioihin voi silti tarttua.

Tuleville luottamushenkilöille tärkeä asia onkin pohtia, miten mahdollisimman moni voisi olla mukana kelkan kyydissä; mitkä olisivat ne keinot, joilla myös elämän tilanteeseensa turhautuneet jaksaisivat ponnistella arjen haasteiden keskellä. Hyvään elämään tarvitaan merkityksellisyyden kokemusta. Minun elämäni on tärkeä ja ansaitsen tulla kuulluksi ja mukaan kutsutuksi. Jotta meillä olisi elinvoimaa!

Elina Pajula, toiminnanjohtaja
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Karjalaisen kolumnina 19.2.2021