Haluatko tehdä yhteistyötä työllisyyden kokemusosaajan kanssa?

”Työttömyys on niin moninainen ja viheliäinen ilmiö, ettei sitä tunne kuin pitkäaikaisen työttömyyden kokenut. Tällaisella henkilöllä olisi osaamista työllisyyspalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.”

Työllisyyshankkeidemme asiakkaat kokevat, että päättäjät ja viranhaltijat eivät tiedä, millaista työttömän ihmisen elämä on, eikä työttömiä kuulla heitä koskevissa palveluissa. Näistä lähtökohdista käynnistyi viime syksynä työllisyysteemainen kokemusosaaja -pilottikoulutus, jonka vastavalmistuneet, työttömyydestä ja työllisyyspalveluista kokemusta omaavat osaajat, aloittavat parhaillaan uudisraivaajan työtään. Kokemusosaajat ovat valmiita kertomaan omaa tarinaansa ja jakamaan kokemuksiaan erilaisissa koulutus-, kehittämis-, tiedotus- ja vertaistukitilanteissa.

Miksi kokemusosaajien asiantuntijuutta kannattaa hyödyntää? Näkökulmia on monia. Ennen kaikkea asiakasosallisuutta lisäämällä on mahdollisuus luoda toimivampia palveluja. Kokemusosaajat tietävät, mikä heitä on auttanut tai estänyt työllistymispoluilla. Tietoa voidaan hyödyntää mm. palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja työntekijöiden kouluttamisessa. Yhdessä kehittäminen myös hälventää ennakkoluuloja ja muuttaa yhteiskuntaa avoimempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Toiminnan on havaittu mm. madaltavan stigmoja sekä hierarkkisia rajoja työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Kokemusasiantuntijat puolestaan ovat kokeneet toiminnan voimauttavana. Parhaimmillaan se on tukenut osallistujiaan työllistymisessä.

Pohjois-Karjalassa neljä organisaatiota on tarttunut uuteen mahdollisuuteen ja aloittanut yhteistyön työllisyyden kokemusosaajien kanssa. Suunnitteilla on mm. kehittäjäasiakastoimintaa sekä vertaistoimintaa. Yhteiskehittäminen on alkumetreillä: kerromme, ja kokemusosaajat kertovat, yhteistyökokemuksista myöhemmin lisää.

Haluatko sinä tehdä yhteistyötä työllisyyden kokemusosaajan kanssa? Miten teillä hyödynnetään tai voitaisiin hyödyntää kokemustietoa? Lisätietoa www.pksotu.fi/kokemusosaajat.

Työtön haluaa olla aktiivinen, mutta näennäisaktivointi ei toimi. Pahimmillaan se lannistaa ihmistä. Palveluiden pitäisi lähteä ihmisen, ei järjestelmän tarpeista.”

Matleena Pekkanen
Mirja Kotivaara

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry