Osallistavat taideprosessit osaksi strategiaa

Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry:n ja Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokan välinen yhteistyökokeilu järjestettiin loppuvuodesta 2020. Kokeilun aikana toteutettiin yhteensä kaksi osallistavaa taideprosessia, yhdessä ikämiesryhmä Velmujen ja monikulttuurisuusryhmän kanssa. Toimin osallistavien taideprosessien ohjaajana ja koen, että alusta alkaen yhteistyö Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pokan välillä koettiin molemmin puolin tärkeäksi avaukseksi. Ohjaajan roolissa kaikille osapuolille uuteen kokeiluun hyppääminen jännitti ja innosti!

Osallistavien taideprosessien aikana kokonnuimme ryhmien kanssa neljä kertaa. Osallistavin ja toiminnallisin menetelmin nostimme esiin, pohdimme ja tutkimme ryhmäläisten kokemuksia heidän yhteiskunnallisesta osallisuudestaan, sekä asioita, joita Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n tulisi ottaa huomioon työssään ja viedä eteenpäin. Prosessin aikana tärkeäksi teemaksi sekä ikämies Velmujen että nuorten aikuisten monikulttuurisuusryhmän puheissa nousi yhteinen, kaikille avoin, tasa-arvoinen tila. Haaveilu yhteisestä kaikille avoimesta tilasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista osallisuuteen, yhteyteen ja näkyväksi tulemiseen innosti, loi toivoa ja osoitti tarpeen kohtaamispaikalle.

Ikämiesryhmä Velmuissa keskusteluun nousi myös mm. arjessa pärjäämisen tukeminen ja syntyi ajatus Velmujen taloustiimistä. Tämän idean pohjalta nauhoitettiin pilottiversio Velmujen taloustiimi – podcastistä. Podcast oli muotona uusi niin ryhmäläisille kuin ohjaajallekin ja nauhurin läsnäolo jännitti varmasti kaikkia. Podcastin tunnuskappaleena käytettiin Velmujen jo aimmin tekemää,  Velimatti Raatikaisen säveltämää ja Jorma Kinnusen sanoittamaa kappaletta Velmuilua, joka sanomallaan tiivistää meidän kaikkien tarpeen ja toiveen: ”Ihminen kaipaa ihmisen luo.”

Monikulttuurisuusryhmässä työllistyminen suomalaisessa yhteiskunnassa oli yksi eniten keskustelua ja tunteita herättäneistä aiheista. Ryhmäläisten kiinnostuksen pohjalta valmistimme videoteoksen, jossa taideprosessin aikana esille nousseet aiheet ja kysymykset saavat muotonsa kuvallisen ilmaisun ja näyttelijäntyön kautta.

Taideprosesseissa syntyneet tuotokset liitettiin osaksi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n 5-vuotisstrategiaa ja toivon, että tätä kautta kohderyhmien tärkeäksi kokemat asiat saavat myös konkreettisia toimia ympärilleen. Yhteistyö Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pokan välillä oli omasta näkökulmastani erittäin opettavaista ja tärkeä avaus moniammattillisesta yhteistyöstä kulttuurihyvinvoinnin saralla. 

Kirsikka Leino
Teatteri-ilmaisun ohjaaja
OSK Pohjois-Karjalan Kansanteatteri