Lausu valtionavustuskäytännöistä!

Valtionavustustoimintaa kehitetään ja digitalisoidaan valtiovarainministeriön asettamassa viisivuotisessa hankkeessa (VM212:00/2018). Hankkeessa toimiva kehittämisjaosto on selvittänyt rahapelituotoista valtionavustuksia yhdistyksille myöntävien ministeriöiden erilaisia valtionavustuskäytäntöjä ja tehnyt alustavat ehdotukset niiden yhdenmukaistamiseksi. Kehittämisjaoston tehtävä perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan (2019).

Lausuntoaikaa on tammikuun loppuun.

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta lausuu kehittämisjaoston (järjestöjaosto) raportista maakuntien näkökulmasta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys kannattaa neuvottelukunnan ehdotuksia.

Oman yhdistyksen, henkilön, toimijan lausunnon voi kirjoittaa lausuntopalveluun: lausuntopalvelu.fi (Lausuntopyyntö valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista).
Lausuntopalveluun vastaaminen edellyttää sinne kirjautumista.

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan lausunto on vapaasti hyödynnettävissä!