Miten voit kehittää yhdistyksesi verkkosivujen saavutettavuutta?

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki velvoittaa julkiset toimijat – myös järjestöt – tekemään verkkopalveluistaan saavutettavia.

Digipalvelulailla pannaan täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivi.

Saavutettavuusdirektiivi edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta. Tarkoituksena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.

Omalta osaltasi voit parantaa järjestösi verkkosivujen saavutettavuutta ottamalla huomioon tähän muistilistaan kootut asiat.