Kumina kuntouttaa

Kuntouttavasta työtoiminnasta kuulee julkisuudessa kaikenlaista. Sitä moititaan ilmaisen työvoiman hyväksikäytöksi, jolla työnantajat korvaavat palkkatyötä. Kuntouttavaa työtoimintaa arvostellaan myös työttömien säilytyspaikaksi, jolla kunta säästää kulujaan.

Vaikka näissä väitteissä olisi pieni totuuden siemen, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen kuntouttava työtoiminta voi olla ihmiselle se tärkein askel työllistymis- tai koulutuspolun alussa. Pitkään työttömänä olleen ihmisen resurssit eivät riitä harppaukseen kotisohvalta suoraan työelämään. Kotiin jäämisen taustalla on monenlaisia syitä: koulukiusaamista, mielenterveys- ja päihdeongelmia, perhetilanteen aiheuttamia vaikeuksia, sosiaalisia pelkoja…

Tämän päivän työelämän tuottavuusvaatimukset, kiire ja paineet ovat näille omien ongelmiensa kanssa painiville ihmisille liikaa. Tällaisessa tilanteessa ihminen tarvitsee tukea ja paikan, jossa hänen yksilölliset tarpeensa otetaan huomioon. He tarvitsevat myös arvostusta ja onnistumisen kokemuksia, joita kuntouttava työtoiminta parhaimmillaan tarjoaa. Kuntouttavan työtoiminnan avulla ihminen voi päästä elämässään eteenpäin.

Yhtenä esimerkkinä kuntouttavan työtoiminnan voimaannuttavasta vaikutuksesta meillä on asiakas, jolla oli hankala perhetilanne. Hän oli ollut aikaisemmin töissä useita vuosia. Kotiin jäätyään hän alkoi kuitenkin ajatella, että työelämään palaaminen olisi mahdotonta. Päivittäinen elämä erityslapsen kanssa vaati monenlaisia järjestelyjä ja työstä piti tarpeen vaatiessa päästä lähtemään jopa samoin tein. Mistä sellainen työpaikka muka löytyisi? Pitkä kotonaolo söi myös uskoa omaan ammattitaitoon, koko ajan hän tunsi jäävänsä jälkeen maailman muuttuessa ympärillä. Itsetunto oli matalalla. 

Lopulta, hieman vastahakoisesti, hän suostui lähtemään kuntouttavaan työtoimintaan, jossa työtehtävät räätälöitiin hänen tilanteeseensa sopivaksi. Hän huomasi, että kuntouttava työtoiminta antoi hänelle tärkeän hengähdystauon kotiasioihin. Hieman yllättäen myös lapsi alkoi vähitellen itsenäistyä. Vähitellen asiakkaamme sai yhä vaativampia työtehtäviä. Työyhteisössä hänet otettiin hyvin vastaan eikä kukaan kohta muistanut, että hän on ”vain” kuntouttavassa työtoiminnassa. Miten voimaannuttavana hän kokikaan nämä työtehtävissä onnistumisen elämykset ja työyhteisön arvostuksen! Hän löysi uudelleen välillä kadonneen itsensä ja uskalsi lähteä eteenpäin omalla työllistymispolullaan.

Me täällä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n Kumina-toiminnassa olemme nähneet monia tällaisia onnistumistarinoita. Kumina-toiminnassa kuntouttavaan työtoimintaan liitetään sosiaaliohjauksen lisäksi työhönvalmennus. Tavoitteena on suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa hänelle sopiva kuntoutus-, koulutus- tai työllistymispolku. Kuntouttavan työtoiminnan paikka etsitään yhdistyksestä. Yhdistyksissä on monipuolisia työtehtäviä, joista voidaan valita asiakkaan omaa polkua parhaiten tukevaa tekemistä. Asiakas voimaantuu, kun hän saa sopivia työtehtäviä, vastuuta ja onnistumisia. Sille pohjalle on hyvä rakentaa tulevaisuudensuunnitelmia. Oikea-aikainen ja yksilöllisesti suunniteltu kuntouttava työtoiminta siis nimensä mukaisesti kuntouttaa.

Lisätietoa Kuminasta

Jaana Tiainen
sosiaaliohjaaja-työhönvalmentaja
Kumina