Tarmonpuuskassa voi tapahtua!

Tarmo-sanaa käytetään varsinkin puhuttaessa henkisistä voimavaroista: työkyky, työteho, pontevuus, energisyys, energia, tarmokkuus. Esimerkiksi: uupumaton, ehtymätön tarmo. Toimintatarmo. Jollakulla, jossakussa on tarmoa. Uhkuu Tarmoa (sanakirja).

Meidän Tarmomme, joka käynnistyi vuoden alussa, on monialaista työllisyystoimintaa Pohjois-Karjalassa kehittävä hanke. Tavoitteenamme on löytää uudenlaisia työllistymistä tukevia ratkaisuja ja toteuttaa työllistymistä tukevia palveluja yksilöllisesti. Lisäksi laajennamme entisestään yritysyhteistyötä sekä vahvistamme yhdistystoimijoiden osaamista työllisyyspalveluntuottajina toimimisessa.

Tyhjästä ei Tarmoa nyhjäisty. Hanke on syntynyt Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksena. Tarmon kantaäiti, pienille yhdistyksille palkkatukityöllistämisapua tarjonnut KATE-projekti, aloitti toimintansa 1998. KATEsta syntyi sittemmin KAJO-keskus, ja Kajosta Pyry eli Polkuja Yrityksiin -projekti, jotka liiton perustettuaan sulautuivat yhdeksi ja samaksi asiakkaidensa työllistymistä tukevaksi KAJO-keskus -hankkeeksi. Tarmon ESR-sukulainen on vuosina 2015-2018 työllisyyspolkuja kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin kehittänyt KAIKU-hanke. Vuodesta 2017 yhdistyksemme on puolestaan toteuttanut yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa koulutukseen ja työhön valmentavaa kuntouttavan työtoiminnan palvelua, Kuminaa.

Aiemmista hankkeista saamiemme kokemusten mukaan ihmisillä on mahdollisuuksia siirtyä työelämään tuettujen yksilöllisten askeleiden kautta. Tämä on yksi asiakastyömme tärkeimmistä lähtökohdista. Meillä on yksi ovi, mutta monta mahdollisuutta: tarjoamme saman katon alta ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia ratkaisuja. Tässä tilanteessa on hyvä muistaa tarmo-sanan etymologia. Ihmisillä on eri määrä tarmoa eri elämäntilanteissa. Energia voi kuitenkin lisääntyä: positiiviset kokemukset, esimerkiksi yhdistyksissä tehdyt työtehtävät, poistavat työttömyyden negatiivisia kokemuksia ja nopeuttavat ihmisten pääsyä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.

Tätä kautta voi syntyä myös tarmonpuuskia eli sanakirjaselityksen mukaisesti äkillisiä tarmokkuuskohtauksia. Vaikka työllisyysaskelissa ei useinkaan puhuta äkillisyydestä, niin sattumilla on asioissa aina osuutensa. Vai olisiko syytä puhua suunnitelluista sattumista? Tiettyyn vireystilaan asettuminen, niin työtä hakevalla kuin häntä tukevalla henkilöllä, synnyttää toimintatarmoa ja voi edesauttaa tarmonpuuskia. Ja puuskissa, etenkin jos tuuli on myötäinen, voi tapahtua mitä vain!

Sanakirjan esimerkki on tässä kuvaava: ”Sai tarmonpuuskan ja siivosi talon”. Tarmokkuutta ja tarmonpuuskia meille kaikille. Matka ja yhteistyö jatkuu!

Tarmo-tiimi