Työllisyys

Ajankohtaista I Tuike – Tuetusti kohti monimuotoista työelämää | Koitto – Järjestötyöllistämisen tukipalvelut | Työllisyystoimijoiden verkostot I Opinnollistaminen I Asiakasraati I Yhdistysten työllistymistä tukevan toiminnan kuvauksia I Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoitaKokemusosaajat


Velkaopas, Työkirja-Työnhakuopas maahan muuttaneille ja KAIKU-hankkeen loppujulkaisut luettavissa

”Velkaopas: tietoja ja neuvoja velka-asioiden hoitamiseen” on opas talous- ja velkaongelmien kanssa kamppaileville ja heidän läheisilleen. Oppaassa on esitelty mistä kannattaa hakea apua silloin kun oma taloustilanne huolestuttaa, erilaisia ratkaisuja velkaongelmiin ja vinkkejä talous- ja velkaongelmien välttämiseen.  Velan eteneminen perinnässä, ulosotto ja maksuhäiriömerkintä on esitelty selkeästi. Oppaassa on kannustavia tositarinoita siitä, kuinka vaikeistakin velkaongelmista voi selvitä.


”Työkirja – Työnhakuopas maahan muuttaneille” on tietopaketti työnhausta ja työnteosta Suomessa. Oppaassa on tietoa TE-toimiston ja Kelan palveluista, työnhaun dokumenteista, työelämän passeista sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Työttömyyskassojen ja ammattiliittojen toimintaa, suomen kielen kursseja sekä ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston järjestämää valmentavaa koulutusta on esitelty. Oppaassa on lyhyt työelämään liittyvä sanasto


”Maahanmuuttaneiden työllistymisen tuki” -julkaisussa käy ilmi, kuinka maahanmuuttajien osaamista on mahdollista hyödyntää oikeanlaisen tuen avulla. Maahanmuuttaneiden mahdollisuuksia päästä ammatilliseen koulutukseen on tuettu ”kohti ammatillista koulutusta” -palvelulla. Yrittäjyyskokeilut on tuotu esille tehokkaina keinoina päästä alkuun yrittäjyyspolulla. Julkaisussa esitellään työelämälähtöinen kielivalmennus sekä turvapaikanhakijoiden Työelämään tutustumisen malli, joka on toteutettu TET-jaksoilla.


”Kuntoutus- koulutus- ja työllistymispolkuja yhdistyskentällä” -julkaisu tuo esille Kaiku-hankkeessa hyväksi havaittuja keinoja tukea työllistymistä. Tavoitteiden kirjaaminen tavoiteportaiden avulla osoittautui toimivaksi menetelmäksi osallistaen asiakkaan suunnitelmiensa eteenpäin viemisessä. Hankkeen aikana kehitettiin toimintamalli työhön ja koulutukseen suuntaavan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä yhdistyksissä. Tuetun työnetsinnän palvelun ja opinnollistamisen avulla on avautunut uusia mahdollisuuksia. Asiakastarinat kuvaavat onnistumisia.

Kaikki oppaat ja julkaisut toteutettiin KAIKU-hankkeessa. Velkaopas tehtiin yhteistyössä KAJO-keskus hankkeen kanssa. Oppaat ja julkaisut on luettavissa täällä.

Tervetuloa mukaan työllisyyden asiakasraatiin!

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen käynnistämä työllisyysteemainen asiakasraatitoiminta käynnistyi jo keväällä 2016. Asiakasraati on päässyt vaikuttamaan ja kertomaan kantansa jo moneen asiaan eduskuntaa myöten. Nyt on aika täydentää raatia uusilla jäsenillä ja kutsumme Sinut mukaan!

Asiakasraati on kehittämis- ja vaikuttamisryhmä, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä työllistymiseen liittyvistä palveluista. Asiakasraati on jäsenilleen oiva mahdollisuus vaikuttaa, ehdottaa, antaa palautetta sekä ideoida yhdessä muiden jäsenten kanssa. Raadissa kaikkien jäsenten ideat ja mielipiteet nähdään arvokkaina ja tärkeinä. Sinun ei tarvitse olla työtön tullaksesi asiakasraatiin mukaan. Voit olla palkkatukityössä tai koulutuksessa tai työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Tärkeintä on, että Sinulla on omakohtaista kokemusta työttömyydestä elämän jossakin vaiheessa ja haluat pohtia teemaa yhdessä.

Asiakasraati kokoontuu noin kolmen kuukauden välein Joensuun keskustassa samalla kahvitellen.
Raadin jäsenille korvataan linja-autolipun hinta kulkemista helpottamaan. Mikäli kiinnostuit työllisyyden asiakasraatitoiminnasta ja haluat olla jatkossa mukana vaikuttamisja kehittämistyössä tai haluat muuten saada toiminnasta lisätietoja, ota yhteyttä Johannaan, p. 050 467 0356 tai johanna.seppanen@pksotu.fi.

Tervetuloa mukaan!

Kutsu työllisyyden asiakasraatiin pdf:nä

Yhteistyö yhdistysten kanssa Tarmo-hankkeessa

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo -monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä -hanke käynnistyi 1.1.2019 alkaen. Yhdistykset ovat jatkossakin meille tärkeä yhteistyökumppani työllisyystoiminnassa. Yhdistyskentältä löytyy monipuolisia mahdollisuuksia ja työtehtäviä. Kokemuksesta tiedämme, että työ yhdistyksessä on auttanut monia ihmisiä etenemään työllistymispolullaan kohti työtä tai koulutusta. Kiitos tästä kuuluu yhdistystoimijoille! Työjakso yhdistyskentällä on hieno välivaihe asiakkaalle.

Lisätietoa Tarmo-hankkeesta ja yhdistysyhteistyöstä tästä.

Tarmo-hankkeessa kuntouttavan työtoiminnan jakso, työkokeilu tai palkkatukityö yhdistyksessä voivat olla tarpeellisia välivaiheita henkilöille työllistymis- tai kouluttautumispolulla. Jos yhdistyksenne haluaa tarjota TARMO-hankkeen työnhakija-asiakkaalle mahdollisuutta tehdä työtehtäviä yhdistyksessänne, voitte täyttää yhdistyksenne tiedot alla olevan linkin kautta sähköiselle lomakkeelle. TARMO-hankkeen työntekijä on yhdistykseenne yhteydessä, mikäli hankkeessa on työnhakija-asiakas, joka hyötyisi yhdistyksenne tarjoamista työtehtävistä. Kyselyyn vastaaminen ei sido yhdistystä mihinkään.
https://www.webropolsurveys.com/S/E528AA583BC1D688.par

Järjestämme ti 29.1.2019 klo 14-17 Joensuussa infotilaisuuden yhdistyksille Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hankkeen sekä Sociala Oy:n Yhteisen hyvän alusta -hankkeen tulevista koulutuksista yhdistyksille. Lisätietoa pian nettisivuiltamme.

Ratkaisukeskeisyyden käytäntöjä

Ratkaisukeskeisyyden käytäntöjä -koulutussarjan tavoitteena on tarjota ratkaisukeskeisiä työkaluja työttömiä kohtaavien yhdistystoimijoiden käyttöön ihmisten työllistymisen tukemiseksi. Kaikki neljä koulutusta rakentuvat asiaan johdattavasta luento-osuudesta, menetelmäharjoitusosiosta sekä ohjatusta pienryhmätyöskentelystä. Voit osallistua joko koko koulutussarjaan tai yksittäisiin koulutuksiin. Koulutukset järjestetään klo 9-12:30 perjantaisin 23.3, 20.4 ja 18.5. sekä tiistaina 12.6.

Koulutukset on suunnattu yhdistystoimijoille, jotka tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan työtehtäviä tai työkokeilupaikkoja, työllistävät palkkatuella tai muuten tukevat työttömiä työllistymisessä. Mikäli koulutusryhmässä on tilaa, koulutukseen voivat ilmoittautua myös muiden organisaatioiden työllistymisen tukemisen parissa työskentelevät. Koulutusryhmän koko on max. 27 hlöä.

Koulutukset ovat maksuttomia ja ne järjestetään Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen KAIKU- ja KAJO-keskus -hankkeiden sekä Joensuun kaupungin Joensuun KAKE2.0- hankkeen yhteistyönä.

Tarkempi ohjelma.

Ilmoittautumiset alla olevasta linkistä viimeistään viikkoa ennen kutakin koulutuspäivää

https://www.webropolsurveys.com/S/6E521740B038FE7D.par